onsdag 23 september 2009

Levi Petrus och friförsamlingen

Levi Petrus och friförsamlingen

Hörnberg var medarbetare till Lewi Pethrus som han tog mycket intryck av och han utvecklar tankar om församlingens/kyrkans väsen och varnar för överorganisation. Hörnberg dog 2006 89 år gammal.

Intressant nog förutspådde redan Lewi Pethrus att i tredje generationen pingstvänner skulle uppstå strömningar att göra Pingströrelsen till ett samfund.

Ett samtal mellan Bo Hörnberg och Lewi Pethrus citeras där Lewi Pethrus säger till Bo:

“...din generation kommer att bevaras från en samfundsbildning av pingstförsamlingarna men generationen efter dig kommer att anstränga sig för att göra ett samfund av pingströrelsen.

Denna idés eftersträvare kommer att göra det etappvis... Några av orsakerna till att de söker denna utveckling är att de inte tillräckligt satt sig in i hur Nya testamentets församlingsliv fungerade.

De har inte heller varit med om att föda fram de fria församlingarna. De har ingen förståelse för vad som ligger bakom den verklighet att andliga ämbeten bär församlingen, det vill säga de män och kvinnor som utrustades och leddes av Gud och sökte hans ansikte.”

Lewi Pethrus representerar första generationen pingstvänner, Bo Hörnberg andra generationen och Pelle Hörnmark tredje generationen.

I ett annat sammanhang skriver Lewi Pethrus:

"Varje församling bör vara självständigt men församlingarna bör ha gemenskap med varandra i Anden och kan också ha det i ett sådant fritt samarbete som förekom i den apostoliska tiden.

Men vi behöver inte ha någon förening eller styrelse över församlingarna, utan alla kan fungera på samma fria sätt som under apostlarnas dagar.

Den som ordnar en organiserad ledning över församlingarna kommer att splittra pingströrelsen.” (Samlade skrifter, artikeln “Spänningen mellan väckelsen och samfunden”, sid 179)

Gästbloggare Sköld kommenterar:

"Den framgång vi haft inom pingströrelsen har inte berott på att vi haft en överhet över församlingarna utan på att vi “haft Andens enhet genom fridens band”. Där har funnits en lokal medvetenhet och entusiasm om en Guds plan och ledning. Där har funnits en profetisk fri och stark övertygelse om Guds kraft och ledning. Vi har hållit samman även då vi haft olika uppfattningar."

Det han beskriver har varit Pingströrelsens styrka och signum, och också det som jag tror kristenheten i Sverige vill att Pingströrelsen skall fortsätta att bidra med till som en del av det gemensamma kristna arvet.

Sköld är bekymrad över den nuvarande situationen:

"Nu däremot är sinnena splittrade och många pastorer, äldste och församlingar har därför glömt den värld som håller på att gå under. De som nu tänker ordna en organiserad ledning över pingstförsamlingarna, och säger sig tjäna församlingarna, kommer att splittra pingströrelsen ... När församlingen inte växer och Guds verks insats i samhället förlorar kraft är inte lösningen på problemet organisation eller samfund utan Guds Ande och Ord in i våra liv."

Jag tror den bästa ekumeniska dialogen uppstår när varje rörelse eller samfund bevarar sin särart och lyfter fram det som varit mest nära det genuina andliga livet, livet i Kristus och den helige Ande och inte ersätter det med rent mänskliga påfund eller ekumeniska kompromisser.

Lewi Petrus hade en vision av Kyrkan som den lokala församlingen. Det får gärna finnas samarbete mellan församlingar och att man hjälper varandra, men överorganisation och speciellt samfundsbildning leder till splittring.

Källorna är Guds levande ord i Bibeln och den Helige Ande direkt mottagen i de troendes hjärtan. Något mer behövs inte.

Detta är en aktningsvärd och medveten syn på Kyrkan, som det kan vara intressant att jämföra med Katolska kyrkans syn: För Katolska kyrkan är Bibeln och den Helige Ande mottagen direkt i de troendes hjärtan också viktiga och nödvändiga källor, men enligt Katolska kyrkan finns det också ett av Kristus instiftat läroämbete i Kyrkan bestående av alla biskopar med Aposteln Petrus´efterträdare biskopen av Rom (påven) som samlande centrum. Enligt katolsk syn är Kyrkan skalbar.

Kyrkan kan betyda världskyrkan med påven som ledare, det kan också betyda det enskilda stiftet som leds av biskopen, eller en enskild församling ledd av biskopens medhjälpare prästen, eller varför inte den lilla minikyrkan, den bedjande familjen eller bönegruppen.

Men det finns ett organiskt samband mellan alla dessa nivåer, och petrusämbetet är nödvändigt för att upprätthålla denna organiska enhet.

Jag tror det är fruktbart med en dialog mellan dessa båda visioner av Kyrkan, de står inte så långt från varandra som man tror.

Säkert har en hel del överorganisation tagits i arv från romersk politisk tradition och tyngt ner Katolska kyrkan, vilket det gäller för Kyrkan att skilja ut från det uppdrag hon mottagit av Kristus.
Här är också Lewi Pethrus tankar relevanta: Rent världslig organisation som inte är från Gud tynger ner och splittrar kyrkan.

Samtidigt finns ett inom Katolska kyrkan en 2000-årig erfarenhet hur man bevarar ordet och tron och vidmakthåller enheten.

(Vilken smörja erfarenhet-traditionen, blodsutgjutelserna och förföljelserna,förförelserna och nu söker man vända på kappan och själv göra sig till den stora enhetsmodern)

Precis som mellan äldste i pingstförsamlingar är ledstjärnan för världens biskopar i gemenskap med påven att "bevara Andens enhet genom fridens band".

Pingststyrelsen fick backa. Inget beslut togs om medlemsskap till Sveriges Kristna Råd. Frågan kan dock komma upp på nytt i ett extra Rådslag. Några talare uttryckte oro inför det ekumeniska Charta Ecumenica. Pingst.nu 060506.

Sten-Gunnar Hedin: Pingströrelsen kommer att bli medlem i Sveriges Kristna Råd i april 2007. Dagen 060509.

Kommentar: Hur kan Sten-Gunnar säga det? Ska inte hela Pingststyrelsen fundera över den här frågan? Ska inte de enskilda församlingarna ges tillfällen att sätta in sig i frågeställningarna?

Ska inte regionala sammankomster hållas i frågan? Var det inte det som beslutades på Rådslaget!?

Då kan väl inte Sten-Gunnar föregå den processen och tro sig veta vad man kommer fram till.

Det här påminner om den vanliga visan inom politiken och kyrkoprocesserna. Genom utnötningsprincipen så får vi ett ja till slut.

Urklipp från www.tidenstecken.se

Egen kommentar: Dessa påstådda likheter är rent nonsens, ytterligare ett sätt att försöka väva samman och stöpa om ord till en härva av förförelse och lögn!

Jag vill göra ett ytterligare inlägg om denna påve:

Who is Pope Benedict XVI?
From BereanBeacon

As Cardinal he headed up what had been the Inquisition and changed the name to The Holy Office of The Congregation of the Doctrine of the Faith.

He compiled the book, The New Catechism of the Catholic Church (1994) in which he declares his position in paragraph 882, "The Pope, Bishop of Rome and Peter's successor, is the perpetual and physical source foundation of the unity, both of the Bishops and whole company of the faithful.

For the Roman Pontiff by reason of his office as the vicar of the Christ and pastor of the entire Church has full , supreme and universal power over the whole Church, a power which he can always exercise unhindered.

(unopposed, without hindrance, unimpeded, unconstrained, unobstructed, unchecked, unrestricted, unlimited, limitless, bottomless, boundless, unbridled, abandoned, deserted, vacant, cast off, forsaken, derelict, abandon, throw out, throw away, ditch, dump, desert, leave, forsake, walk out on, leave behind, end, cancel, give up, call off, stop, recklessness, lack of control, lack of restraint, lack of inhibition)

info@bereanbeacon.orghttp://www.bereanbeacon.org

Video on You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=q-lGQUwncRA


Här står evighetsvärden på spel, förstår vi hur allvarligt detta "spel för galleriet" är i grund och botten?

Är det rätt att bara stillatigande se på när församlingarna går under och slaktas för att aldrig mer resa sig igen?

Tiden är kort och värdena är för stora för att sova, vakna upp medans tid är!


Inlagt av Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter