fredag 11 september 2009

Lady of all nations – Världsdam
Lady of all nations

– Världsdam, Kvinna av börd, Fin kvinna, dam.


I denna video kan vi se de bakomliggande sanningar om de apparitioner som framträder som ”fenomen”, under och liknande inslag, vilka i verkligheten är ockult, lögn -verk av den katolska skökan!

Här ser vi lögnens människa uppträda i präst-kåpa, ekumenik, karismatisk kaos!

I Sverige florerar det av ”uppenbarelser”, ”drömmare”, och spådomsandar i de flesta kyrkor, och de accepteras som tilltal från gud, därför vågar ingen ifrågasätta dessa, då de av fruktan ej vågar ifrågasätta dessa ”tilltal”!

Att många blivit ”invaggade” till att tro lögn vill man inte inse, utan fördömer dem som prövar dessa andar, och läror.

Den ljumma, mixade samlingen som uppbådar, kallar samman, mobiliserar, sig under JESUSMANIFESTATIONEN:s baner och tågar rakt i armarna på blandreligionen i avgudahus, går sitt säkra möte till fördärv! Så lär Guds Ord!

Det finns dock de som ovetandes följde med i denna rörelse, manipulerade och förda bakom ljuset, men som insåg vad denna rörelse stod för när de kom fram till det avguda-altare man rest upp som slutvinjett, dekorativ slutbild, avrundning, examen, skolavslutning, avslutning, efterspel, epilog, postludium, sista kapitel, slutparti, fullbordan, stängning, slut!

Själva berättar de om den förskräckelse, bestörtning och undran de erfor då de såg detta skådespel!

De hade blivit förda bakom ljuset! Här fick man se denna bland-religion, hedendom stå upprättad i en samling ljumma kristna!

Må vi all vakna upp och inse den fara (den förvända-trollbundna, förtjus-ande troheten) som nu snärjer så många och binder dem i förening med skökomodern!

De som mest velat ”ömma” för detta foster, skapelse, till religion är sådana som Stanley Sjöberg, Ulf Ekman, Livets Ord, samt Linda Berglind Arken m.fl.

Det är med tydlighet att de som går i ok med ekumenik, karismatik och andra mystiker går alla mot samma mål, de har ett och samma sinne till att tillbedja vilddjurets bild!

That tricky priesthood!

Upp. Kap 17 och 18

5Mo 31:29 Ty jag vet att I efter min död skolen taga eder till, vad fördärvligt är, och vika av ifrån den väg som jag har bjudit eder gå; därför skall olycka träffa eder i kommande dagar, när I gören vad ont är i HERRENS ögon, så att I förtörnen honom genom edra händers verk."

Job 6:18 Vägfarande där i trakten vika av till dem, men de finna allenast ödslighet och måste förgås.
Psa 6:10 (6:11) Alla mina fiender skola komma på skam och storligen förskräckas; de skola vika tillbaka och komma på skam med hast.
Psa 9:3 (9:4) Ty mina fiender vika tillbaka, de falla och förgås för ditt ansikte.

Psa 9:17 (9:18) DE ogudaktiga vika tillbaka, ned i dödsriket, alla hedningar, de som förgäta Gud.

Psa 40:4 (40:5) Säll är den man som sätter sin förtröstan till HERREN; och icke vänder sig till dem som äro stolta och vika av i lögn.

Psa 55:11 (55:12) ja, fördärv råder därinne, och från dess torg vika icke förtryck och svek.
Psa 55:12 (55:13) Se, det är icke en fiende som smädar mig, det kunde jag fördraga; det är icke min ovän som förhäver sig mot mig, för honom kunde jag gömma mig undan.
Psa 55:13 (55:14) Nej, du gör det, du som var min jämlike, min vän och förtrogne,
Psa 55:14 (55:15) du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, du som i Guds hus gick med mig i högtidsskaran.
Psa 55:15 (55:16) Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan.


Ord 17:13 Den som vedergäller gott med ont, från hans hus skall olyckan icke vika.

Psa 125:5 Men dem som vika av på vrånga vägar, dem rycke HERREN bort tillika med ogärningsmännen. Frid vare över Israel!

Jes 42:17 Men de som förtrösta på skurna beläten och som säga till gjutna beläten: "I ären våra gudar", de skola vika tillbaka och stå där med skam

Jes 46:7 Den lyfter man på axeln och bär den bort och sätter ned den på dess plats, för att den skall stå där och ej vika från stället. Men ropar någon till den, så svarar den icke och frälsar honom icke ur hans nöd.


Job 23:11 Vid hans spår har min fot hållit fast, hans väg har jag följt, utan att vika av.
Psa 18:22 (18:23) nej, alla hans rätter hade jag för ögonen, och hans stadgar lät jag icke vika ifrån mig.


Psa 119:36 Böj mitt hjärta till dina vittnesbörd, och låt det icke vika av till orätt vinning.
Psa 141:4 Låt icke mitt hjärta vika av till något ont, till att öva ogudaktighetens gärningar tillsammans med män som göra vad orätt är; av deras läckerheter vill jag icke äta.
Ord 3:3 Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;
Ord 3:21 Min son, låt detta icke vika ifrån dina ögon, tag klokhet och eftertänksamhet i akt;
Ord 7:25 Låt icke ditt hjärta vika av till hennes vägar, och förvilla dig ej in på hennes stigar.

Gal 2:5 Dock gåvo vi icke ens ett ögonblick vika för dem genom en sådan underkastelse; ty vi ville att evangelii sanning skulle bliva bevarad hos eder.

Gal 3:1 I oförståndige galater! Vem har så dårat eder, I som dock haven fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst?


Gal 3:1 You foolish Galatians! Whose sophistry has bewitched you--you to whom Jesus Christ has been vividly portrayed as on the Cross?

G940 bewitched
Akin to G5335; to malign, that is, (by extension) to fascinate (by false representations): - bewitch.

G5335
Prolongation from the same as G5346; to assert: - affirm, profess, say.

G5346

Properly the same as the base of G5457 and G5316; to show or make known one’s thoughts, that is, speak or say: - affirm, say. Compare G3004.

G5457

From an obsoleteφάω phaō (to shine or make manifest, especially by rays; compare G5316 and G5346); luminousness (in the widest application, natural or artificial, abstract or concrete, literal or figurative): - fire, light.

G5316

Prolongation for the base of G5457; to lighten (shine), that is, show (transitive or intransitive, literal or figurative): - appear, seem, be seen, shine, X think.

G3004

leg'-o
A primary verb; properly to “lay” forth, that is, (figuratively) relate (in words [usually of systematic or set discourse; whereas G2036 and G5346 generally refer to an individual expression or speech respectively; while G4483 is properly to break silence merely, and G2980 means an extended or random harangue]); by implication to mean: - ask, bid, boast, call, describe, give out, name, put forth, say (-ing, on), shew, speak, tell, utter.2Ko 11:5 Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga "apostlar".
2Ko 12:11 Så har jag nu gjort mig till en dåre; I haven själva nödgat mig därtill. Jag hade ju bort få gott vitsord av eder; ty om jag än är ett intet, så har jag dock icke i något stycke stått tillbaka för dessa så övermåttan höga "apostlar".

Delegat - Befullmäktigat ombud, förmedlare, mellanhand, bulvan, handelsresande, agent, försäljare, resande, exponent, typ, exempel, Representant, Ombud, Deputerad, medlem, Ledamot, företrädare, språkrör, exponenter, tidigare innehavare.


Se video på You Tube:http://www.youtube.com/watch?v=g6Nm6bXk9NQ

Fridshälsninga Leif Berg©™

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter