torsdag 24 september 2009

Förvandlade församlingar, bastioner!Explosive ordinance disposal!?

Här får hela människan plats?

I Centrumkyrkans Livscentrum samsas kroppen med själ och ande
Från Centrumkyrkan Sundbyberg.

Med anledning av artikel i Dagen av Marlene W Antonson reporter, har jag tagit en funderare över vart ”frikyrkligheten” tagit vägen och gjort mina egna tolkningar, bedömningar!? Här är ett provstycke på hur förvirring och rådlöshet blivit kännemärke i många sammanhang!

Här får man ta med alla dimensionerna och Plocka med det andliga!? Påstås det i artikeln!

Här får man ta med alla dimensionerna – formaten, proportionerna, åtgärderna, måtten, ingreppen, operationerna, intrången, inblandningarna, invecklingarna, ingripandena, interventionerna, medlingarna, förlikningarna, försoningarna, uppgörelserna, avtalen, överenskommelserna, affärerna, transaktionerna, betalningarna, avräkningarna, grälen, scenerna, vidräkningarna, slagsmålen, konfrontationerna, sammanstötningarna, biläggningarna, biläggandena, fredsmäklingarna, medlandena, mellankomsterna, ingripandena, åtgörandena, inskridandena, behandlingarna, ingripandena, handlingarna, insatserna, graderna, kvantiteterna, utsträckningarna, utbredningarna, ledderna, storlekarna, måtten, enheterna, storheterna, digniteterna, betydelserna, anseendena, klasserna, berömdheterna, notabiliteterna, stjärnorna, himlakropparna, planeterna, himlakropparna, ansiktena, nunorna, nyllena, plytena, anletena, utseendena, fysionomierna, käftarna, minerna, uppsynerna, minspelen, ansiktsuttrycken, symbolerna, bilderna, imagerna, framtoningarna, bilderna, profilerna, stilarna, utstrålningarna, personligheterna, individualiteterna, egenarterna, utstrålningarna, auktoriteterna, framstående personerna, förmågorna, begåvningarna, huvudpersonerna, förgrundsgestalterna, portalfigurerna, huvudrollerna, primadonnorna, hjältarna, huvudfigurerna, medelpunkterna, centrumen, fokusarna, blickpunkterna, huvudpersonerna, centralfigurerna, lejonen, asteriskerna, stjärnorna, framstående artisterna, idolerna, berömdheterna, celebriteterna, primadonnorna, divorna, mästarna, essen, skäpporna, måtten.

Plocka med det andliga - Rycka loss, upp, opp, isär, ut, ur, bort, lösgjord, fri, lös, Knåpa, Peta, Syssla med, Bestyr, Förehavande, Operera, Rensa, Mixtra, Stöka, Städa, Rumstera, Styra, Bestyra, Skinna, Pungslå, Skörda, inhösta, komma i åtnjutande av, få som resultat, kräva, rycka bort, flänga, flå, kräva, skrov, mage, begära, fordra, yrka på, påyrka, äska, framföra krav på, framtvinga, erfordra, komma i besittning av, få tag i, komma över, göra nödvändig, infordra, utkräva, avkräva, avfordra, kosta, ha som pris, gå på, betinga ett pris av, medföra, skörda.

Här får man ta med alla dimensionerna och Plocka med det andliga!?
Buddism, Hinduism, New Age man lär sig att andas ut din stress… andas in Guds frid.


Oasträning stod på schemat – stor dos avslappning och kontemplation, väcka kroppen, blunda och lyssna, Hela kroppen blev synlig, fokus, -helt plötsligt sa en liten muskel ”här finns jag” ryggraden blev bärande och balansen en utmaning.??

Skratt musklerna fick sitt!

Skratt - uppsluppenheter, glättigheter, yror, yrväder, snöyror, sinnesförvirringar, feberyror, rus, berusningar, upphetsningar, glam, stim, lössläpptheter, naturligheter, impulsiviteter

Fick sitt –, behaga, fall på läppen, avpassa, tillpassa, passa, spela bollen vidare, samspela, lira, centra, ha tillsyn över, bjuda pass, ta plats, vila på en stol, uppehåll dig, sitt, fungera som, tjänstgör, passa, vakta, lura, narra, dupera, överlista, bedra, vilseled, skinna, skörta upp, uppskörta, preja, pungslå, snyt, svindla, snuva, gör skenmanöver, finta, gäcka, snärj, förled, locka, slumra, nicka till, hota, lurpassa, ligg på lur, stå på lur, stå på pass, vänta på, se efter, ha uppsikt över, ha tillsyn över, klä, ha passform, sitta, passa, klä, drapera, ekipera, förse med klädsel, pryda, skruda, uttryck, formulera, var klädsam för, passa, svida, - plåga, bränna, smärta, bita, riva, sticka till, stinga, drapera, insvepa, vecka, ordna i veck, dölja, gömma, undanhålla, skyla, överskyla, kamouflera, camouflera, övertäcka, hölja, täcka över, omvärva, omringa, omfatta, kringränna, övertäcka, dölja, täcka, hölja.

Snuva, svindla, snyta, pungslå, preja, uppskörta, skörta upp, skinna, bedraga, bedra, överlista, dupera, narra, vilseleda, locka, förleda, snärja, gäcka, göra skenmanöver, finta, ligga på lur, stå på lur, lurpassa, hota.

Kroppen en del av det andliga livet? (den gamla människan, förgängelsens träl)

Dansen och träningen blir ett verktyg kan vara ett sätt att vara inför Gud, vi kan be till Gud med kroppen som verktyg.

Dansen – Konstdansen, Folkdansen, Twisten, Foxtroten, Valsen, Skoldansen, Danstillställningen, Balen, Varietédansen, Ensembledansen, Ringdansen, Långdansen, Sällskapsdansen, danstruppen, danskåren, danskompanit, danskompaniet, ensemblen, teatersällskapet, sällskapet, gruppen, bandet, dressen, kreationen, dräkten, kostymen, kreationen,

Och träningen blir ett verktyg – övningen, drillen, dressyren, inövningen, exercisen, dressyren, hästdressyren, ridsportgrenen, duvningen, gnuggningen, inpluggandet, köraren, omgången, överhalningen, skrapan, tillrättavisningen, avbasningen, utbildningen, förberedelsen, motionen, sporten, stretchingen, tänjningsgymnastiken, förslaget, idéen, idén, planen, utkastet, uppslaget, anbudet, erbjudandet, propån, inviten, propositionen, yrkandet, hemställan, listigt, rådigt, smart, klipskt, knepigt, slugt, fintligt, fullfjädrat, slipat, fyndigt, yrkandet, begäran, kravet, yrkan, hemställan, förslaget, formell begäran, inviter, erbjudanden.

Kroppen kan vara ett verktyg – handredskap, don, instrument, redskap, mojänger, hejdukar, hantlangare, drabanter, apparat, lydig medhjälpare, foglig, medgörlig, undergiven, underdånig.

Inspirerade fick dom vid kaffet den vilda idén att man kanske lika gärna kan börja söndagsgudstjänsterna med lite avslappning som bönestund?

Inspirerade – Inhalerade, Inspirerade, Påverkade, Föranledda, Ingivna, Stimulerade, Eggade, Animerade, Besjälade, Eldade, Uppfyllda, Geniala, Snillrika, Själfulla, Djupa, Djupsinniga, Anderika, Snillrika, Genialiska, Glänsande, Lysande, Idérika, Upphetsade Uppeggade, Ivriga, Laddade, Peppade, Taggade, Eggade, Stimulerade, Påverkade, Föranledde.

Den vilda idén – fria, vilda, ödsliga, tomma, nakna, dystra, övergivna, upphetsade, ohämmade, hejdlösa, lössläppta, stormande, okontrollerade, tygellösa, vildsinta, otyglade, våldsamma, häftiga, rasande, ursinniga,

Församlingarna har förvandlats till lustgårdar, prydnadsträdgårdar, parker, rekreationsområden, lundar, bestånd, samlingar, massor, mängd, uppsättning, samlingar, vagnparker, maskinparker, trädgårdar, örtagårdar, täppor planteringar, parker, odlingslotter, jordar, jordplättar, jordstycken, åkerlappar, upptända av ett lystmäte, begär, åtrå, älskogsbegär, kättja, älska passionerat, hunger, svält, utsvältning, undernäring, låtit utstå svält, svultit, stark lust, passion, lystnad, begärelse, omättliga!

Musikterapi under programpunkten – Kreativt rum. Många berättar om UPPLEVELSER där man blivit ett med musiken. Genom musiken kan man lämna tid och rum och få förankring i ett större sammanhang?

Förankring i ett större sammanhang – väldigare, ansenligare, storväxtare, högrestare, resligare, ofantligare, enormare, vuxnare, äldre, vidsträcktare, rymligare, märkligare, viktigare, centralare, betydelsefullare, högfärdigare, stöddigare, inbilskare, samband, samhörigheter, förbindelser, redor, ordningar, system, kontexter, omgivningar, kunskap bereda, tillreda, iordningställa, göra i ordning, avreda, reda blanda, blanda, förväxla, späd ut, rör ihop, mixa, mäng, tillsätt, uppblanda, inblanda, bemäng, röra ihop, mixa, tillsätta, mänga, blanda, späda ut, blanda ut, förtunna, inblanda, uppblanda, bemänga.

Kreativt rum – Uppfinningsrikt, Påhittigt, Fantasirikt, Fyndigt, Idérikt, Påhittigt, Revolutionerande, omstörtande, kullkastande, Banbrytande, Vägröjande, Uppseendeväckande, sensationellt förbluffande, sagolikt, otroligt, otroliga, fabulösa, svindlande, romantiska, trolska, förtrollande, overkliga, sagolika, sagoaktiga, mystiska, hemlighetsfulla, braskande, spektakulärt, märkligt sensationellt, Epokgörande, Nybildande, Nydanande, Nyskapande, Skapande, Idérikt, Produktivt, Initiativrikt.

Rum – husrum, kvarter, kyffen, celler, krypin, studior, salonger, logier, salar, kammare, kamrar, bostadsrum, boningsrum, mellanrum, utrymmen, platser, avstånd, rymder, vidder, områden, utsträckningar, kvarter, krypin, vrår, hålor, bon, lyor, kamrar, skrubbar, gömställen, tillflykter, gömmor, skrymslen, nästen.

Blir ett med musiken (mystiken) – spelet, orkestern, tonkonsten, kompositionen, sammansättningen, anordningen, konstruktionen, skapelsen, uppbyggnaden, konserten, visan, sången, trudelutten, biten, opuset, trallen, folkvisan, balladen, kupletten, schlagern, romansen, kärleksaffären, äventyret, kärlekshistorian, kantaten, psalmen, hymnen, hemlighetsfullheten, gåtfullheten, hemligheten, mystifikationen, mystären, dunkelheten, magien, magin.

Vi kommer att börja med avspänning till musik och sedan får ni uttrycka vad ni upplevt genom att måla.
Exakt vilken fortsättning friskvårdsdagen kommer att få är lite oklart. Redan nu finns oas-träning, afrikansk dans och musik-terapi.

Exakt vilken fortsättning ”friskvårdsdagen” kommer att få är lite oklart – matt, grumligt, orent, smutsigt, nersmort, otvättat, förorenat, grumligt, grådaskigt, blekt, falskt, orent, omoraliskt, syndfullt, syndigt, oheligt, grumsigt, glanslöst, disigt, halvmulet, mulet, luddigt, oskarpt, otydligt, konturlöst, dunkelt, dimmigt, diffust, svårfattligt, oredigt, osammanhängande, virrigt, flummigt, nebulöst, ovisst oberäkneligt, villrådigt, tveksamt, obeslutsamt, tvistigt, svårlöst, oklart.

Uttrycka vad ni målat – Formulera, Uttala, Forma, Yttra, Ge uttryck åt, röj, framställ, återge, gestalta, förkroppsliga, manifestera, visa, lägg i dagen, röj, ådagalägg, uppenbara, tolka, uttryck i ord, ventilera, lufta, uttryck, formulera, uttala, forma, yttra, yttra, uttala, säg, nämn, anför, konstatera, andas, uttrycka, röja, föreställa, framställa, avbilda, porträttera, avmåla, skildra, utmåla, teckna, kolorera, sminka, göra makeup, bestryk, stryk, färga, färglägg, lägger smink på, pudrar, förskönar, idealiserar, skönmålar, förljuvar, överdriver, maskerar, förser med ansiktsskydd, förkläder, utkläder, förklär, döljer, beslöjar, skyler över, kamouflerar, överskyler, döljer, gömmer, täcker, maskerar.

Terapi – behandling, kur, skötsel, rykt, ans, behandling, tillsyn, bruk, drift, diskussion handläggning, meningsutbyte, överläggning, resonemang, debatt, samtal, åsiktsutbyte, ordbyte, dispyt, tvist, bearbetning, preparering, förädling, omarbetning, anpassning, påverkan, åverkan, beteende, teknik, metod, tillvägagångssätt, arbetssätt, metod, förfaranden, procedurer, strategier, taktiker, planläggningar, härförarkonster, krigföringar, maner, skick, stil, framställningssätt, manér, tillgjordheter, egenheter, förkonstlingar, vandel, användningssätt, vård kur.

Drömmar finns att utveckla Livscentrum till fler permanenta aktiviteter.

Drömmar finns – Fantasier, Luftslott, Hallucinationer, Dagdrömmar, Synbilder, Uppenbarelser, Inre synbilder, Syner, Visioner, Utopier, idealsamhällen, önskedrömmar, framtidsvisioner, illusioner, inbillningar, synvillor, luftslott, bländverk, självbedrägerier, livslögner, villfarelser, misstag, villor, Framtidsplaner, Framtidsföreställningar.

Att utveckla – öka, stärk, framställ, analysera, visa, ådagalägg, åstadkom, prestera, ge ifrån dig, bred ut, veckla ut, veckla upp, få att växa, öka, stärka, visa, breda ut, chanson, folkvisa, trall, låt, förevisa, åskådliggör, demonstrera, uppvisa, låt se, manifestera, ådagalägg, uppenbara, ge prov på, instruera, anvisa, klargör, upplys om, bevisa, ge bevis på, var tecken på, peka på, markera, låta se, demonstrera, uppvisa, förevisa, åskådliggöra, upplysa om, instruera, anvisa, klargöra, vara tecken på, visliga, lärda, kloka, erfarna, rådiga, välbetänkta, smarta, klyftiga, klipska, vederhäftiga, kringsynta, vidsynta, insiktsfulla, förutseende, sakkunniga, lärda, tillräkneliga.

Livs centrum – Existensers, Tillstånds, Levnadslopps, Levnadssätts, Företagsamheters, Verksamheters, Farters, Rörelsers, Rörligheters, Bråks, Krafters, Energiers, Vitaliteters, Livligheters, Levande varelsers, Varelsers, Midjors, Mellangärdens, Kroppars, Lekamens, Bluslivs, Klänningslivs, Balklivs, Murlivs, Tillvaros, Tillstånds, Levnadslopps, Levernes, Levnadssätts, Verksamhets, Företagsamhets, Oväsens, Bråks, Stojs, Krafts, Energis, Geists, Varelses, gestalts, skepnads, figurs, belätes, tillvaros, vistelseorts, väsendes, Kropps, Lekamens, Midjas, Mellangärdes.

Till fler permanenta – talrikare, mångtaligare, abundantare, rikligare, ymnigare, yppigare, frodigare, flottare, överdådigare, praktfullare, raffigare, tjusigare, glamorösare, glansfullare, överdådigare, vräkigare, ytterligare, flera, ett större antal,permanentbehandla, permanentondulera, permanentbelägg, asfaltera, betonggjut, gör bestående, permanenta, stationära.

Aktiviteter – Processer, Energier, Rörelser, Vitaliteter, Driftigheter, Handlingskrafter, Företagsamheter, Sysslor, Verksamheter, Sysselsättningar.

Här ingår Alpha kurser, Livscentrum med lilla kulturskolan. Livscentrum är en mötesplats som erbjuder omsorg om hela människan. Livscentrum vill ge vägledning och kunskap i friskvård och hälsa, såväl som samtal och terapi när livet ställer stora krav.

Livscentrum är musik, dans, konst, skapande och byggande. Baby rytmik.

Baby – Kryp, Knyte, Klimp, Krabat, Pyre, Batting, Kil, Unge, Byting, rackarunge, slyngel, rackare, kanalje, skurk, lymmel, usling, skojare, rackare, skälm, filur, rackarunge, odåga, busfrö, filur, krabat, Dibarn, Lindebarn, Spenabarn.

Rytmik – metrik, verslära,

Det ligger ett andligt mörker, täckelse över många församlingar, Babels fästen har gjort intrång och funnit fäste i talarstolarna, här förkunnas en förvirrande surdegs-religion, sammansatt av människoläror, kultur-skolning, psykologi, nyandlighet, New Age, ekumenik, karismatisk mystik, personkult, och underhållnings/njutnings kultdyrkan etc.

Svenska pingstförsamlingar går allt längre in i upplösning och transformationer av ockulta inslag!

Sedan man öppnat portarna till samarbete med sköko modern har det skett ett ande-byte i många sammanhang. Man har dragit ett täckelse över församlingsliv, och nu står man under förvaltning av en Häxa, Mara, trollkvinna, med sin utförliga häxkonst!

Det kan låta drastiskt för många särskilt de som menar att allt står väl till och ingen fara är på färde. Tyvärr så har herrarna ”vitmenare” och stallbröderna ”ljusskygga” fått härja fritt utan åtgärder då de så ofta och gärna kopulerar med fröken ”lömska begär”!

Församlingarna skull tillfriskna mycket snarare om man förstått att kasta ut dessa halsstarriga herrar och tillsluta dörren för dessa potentater!

Att leva under syndens välde medför död för var och en som låter sig snärjas i dess lustfyllda garn. På sådd kommer skörd, förgängelsens trälar har fått träda istället för rättfärdighetens tjänare, Zadoks söner, de som älskar Sanningen och gör den!

Många församlingar lever under den babyloniska fångenskapen, förvirring, korruption, förväxlingar och utbyten i långa rader växlar spår allt som oftast.

Det är genom trolldom och mörkrets krafter som dessa härskar, de när de kroppsliga begären och Satans änglar, skyddsandar, skyddspatroner, fylgior, skyddsgudinnor, skyddsandar, beskärmare, gynnare, mecenater, främjare, supportrar, donatorer, sponsorer, filurer, skojare, skälmar, rackarungar, gunstig herre, betjänar dem.

Vi behöver mer än någonsin leva i renhet och överlåtelse, tro och lydnad, för enbart genom trohet och sanningen uppenbarad i våra hjärtan kan vi bli starka nog att kasta ut dessa potentater, i Herren Jesu Namn!

Herren lönar dem som söker Honom med uppriktiga hjärtan!

Låt oss utrota våra fiender särkilt synden som så hårt omsnärjer oss så hårt och likt Zadok – the just Hes44:15, Hes 48:11 eller Pinehas 4Mos 25 nedgöra Moabs döttrar och den blandade hopen som drar förbannelse över våra församlingar och liv!

Peor - the Moabite god of uncleanness

Heb 12:1 Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.


Stå upp idag ställ dig på din vakt utför Herrens verk i morgon ska Herren göra under!

Gud välsigne Dig!

Fridshälsningar Leif Berg©™

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter