söndag 8 november 2009

New Age nätverk slår rot i den svenska ”frikyrkligheten”.


New Age, magi, mysticism med kristen etikett, guru-skola, dressera, instruera, omplantera, förväxling, utbyte, ersättning ha för avsikt att, sätta om, omplantera, dupera, vilseleda vilsegångna, irrande själar!


New Age nätverk slår rot i den svenska ”frikyrkligheten”.

Kom ihåg för några år sedan hur jag i mitt arbete mötte en yngre troende uppväxt i den ”frikyrkliga” miljön, berättade att hon varit i Bromma via baptistförsamlingen och studerat New Age, så jag frågar: vad fick Ni lära er där i Brommamötet, då svarade Hon: - vi kom fram till att vi har samma gud!?

För egen del kunde jag inte tiga utan förklarade vad Bibel lär, då Hon blev något irriterad, men sedan efter ett par dagar återkom och bekände att Bibeln hade rätt, nu såg Hon glad och lättad ut!

New Age är ett samlat begrepp för en mängd olika åskådningar, synsätt, (paradigm, tankesystem, världsbild, böjningsmönster) vishetsläror, såsom spiritualism, spiritism, ockultism, natur religioner, hinduism, buddism, positivt tänkande, (manipulation) filosofier, etc. även uppblandning av olika religioner såsom den ekumeniska/karismatiska rörelsen, som ju gjort intrång i de flesta uppluckrade frikyrkomyllor!

Detta är en del av den uppblandning som tillåts florera i "kyrkfromheten" eller folktron, Trons egentliga grund, natur, har alltmer övergivits då de ju ej längre vill fördraga den sunda läran eller ha kärlek till Sanningen!

Det pågår i Sveriges frikyrkomylla ett flertal ”makeover” program med ständigt nya uppfinningar och metoder, det är vår tids mest farliga tidstrend, då det går alltmer mot upplösning, uppluckring, sönderfall, kaos, oordning, gamla samfund har sedan länge ryckt upp rötterna från en tidigare väckelsehistoria, och är nu i stadd med att forma en ny ”religion”, det är en religionsuppblandning med nyandlighet, ekumenik, charismatisk mysticism, magi, filosofiska myter och spekulationer, mänsklig morallära och en alltmer styvnackad självsäkerhet som vittnar om en förhärdelse, en stelnad i formalism, sacramentalism, (magi), och de olika avarterna av profanering, förvärldsligande, sekularisering, ökad likgiltighet för Bibelns grundsanningar, man trotsar Gud och människan blir satt istället för Gud!

Se hur baptiströrelsen genomgått en förändring: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Baptistsamfundet

Det är endast ett exempel på ”frikyrklig” makeover, de flesta samfund som gått samman i ekumenik och öppnat upp för karismatisk ”förnyelse” har gått samma öde till mötes, man är i upplösning, förruttnelseprocess,desintegration, sönderfall, kaos, förvirring, virrvarr, oreda, anarki, ovisshet, dunkelhet, mörker, fara, tvivelsmål, härva, virrvarr, villervalla, oordning.!

Så långt kommentar av Leif Berg

Gå till denna länk för mer information om brommadialogen: http://bibelfokus.se/newage_kyrkan

Viktiga händelser i Brommadialogens historia
1991
I april äger det första arrangemanget rum, den så kalladeNätverksträffen. Den fick senare namnet Höstakademi och har vuxit dramatiskt. John Kellers viktiga bok Släpp taget ges ut och trycks i tre upplagor. Följande år är Keller, teolog och pionjär inom Minnesotabehandling, huvudtalare vid Nätverksträffen.

1992
I september äger den första Sinnesrogudstjänsten rum på Brommadialogen. Några år senare firas mer än hundra bara i Stockholm och otaliga ute i landet och Norden.

1993
De unika och utmanande Dialogerna med New Age börjar och bereder marken för liknande dialoger mellan nyandlighet och kristen tro på många håll i landet.

1994
På hösten öppnar Brommadialogen sin första "filial" i en traditionell kyrka, Träffpunkten i Kungsholm baptistkyrka. Birgit Karlsson, en av de första kvinnliga pastorerna i Sverige, gav som ledare för Svenska Baptistsamfundet grönt ljus för starten av Brommadialogen. Hon har också varit "ankare" i bärarlaget på Träffpunkten i tio år.

1995
Keith Miller besöker Brommadialogen, Malmö och Göteborg. Hans numera klassiska tolvstegsbok Steg in i livet utkommer på svenska (nyutgåva våren 2004).

1996
Brommadialogens ideologiska positionsbestämning till privatreligiositeten, New Age, tolvstegsrörelsen och kyrkan utkommer i Harry Månsus bok Den kosmiska katedralen. Trots att boken är skarp i sin kritik mot flera megastjärnor på New Age-scenen (Shirley MacLaine, Deepak Chopra, James Redfield) får den ett positivt mottagande inom alternativ andlighet.

1997
Tidningen Sökarens "klokpris" 1997 tilldelas Harry Månsus. Motivering: "Harry Månsus har visat en ärlig vilja att sätta sig in i New Age-rörelsens tankar och värderingar i en tid när många av hans kristna trosfränder vänt tummen ner och spritt en mycket negativ bild av denna rörelse. Detta har krävt betydande självständighet och socialt mod. I sin bok "Den kosmiska katedralen" ger Harry Månsus en rättvis beskrivning av viktiga delar av New Age, och i sin verksamhet vid Brommadialogen har han inbjudit till vänliga samtal med förespråkare för ny andlighet. När människor med skilda meningar kan samtala och få kunskap om varandra är mycket vunnet."

1998
Ett tvåårigt samarbetsprojekt inleds med Läkarmissionen kring solidaritet och wellbeing där grundaren, Harry Lindquist, var pionjär och i vissa avseenden långt före sin tid.

1999
Brommadialogen ger ut sin första produktion, Boken om recovery(red Tomas Andersson Wij), där ett femtontal författare speglar tolvstegsrelaterat recoveryarbete, bl a pionjärerna Lars-Åke Lundbergoch Mary Philipson. BroBygge-utbildningen startar.


2000
Sven-Gösta Holst börjar som verksamhetsledare. Världens mest läste själavårdsförfattare, Howard Clinebell, besöker Brommadialogen och hans banbrytande bok Wellbeing kommer ut på svenska.

2001
Brommadialogen firar tioårsjubileum med profetgestalten Jim Wallissom huvudtalare. Hans radikala tidsanalys och profetmanifest, Tro som förändrar världen, utkommer.

2002
En verklig höjdpunkt är Höstakademin (500 deltagare), antologin En rimligare värld och kulturtidskriften Von Oben - allt under Sven-Gösta Holsts ledning.

2003
Djupare liv-processen startar med Harry Månsus´ bok Vägen hem och resan vidare. Kathy Galloway, ledare för Iona Community, är huvudtalare vid Höstakademin. Brommadialogen drabbas av en smärtsam ekonomisk kris och personalstyrkan mer än halveras.

2004
Brommadialogen är medarrangör i ett tiotal regionala konferenser i Sverige och Norden.

2005
Brommadialogens "verktygslåda", Kurs i konsten att leva - verktyg för en befriande andlighet, utkommer och blir grunden för regionkonferenserna. I april hålls ett symposium om Brommadialogen med ett hundratal inbjudna gäster. Syftet är att genomlysa 15 år av verksamhet och att blicka framåt. Symposiedagen följs upp av ett mindre seminarium och en arbetsgrupp.

2006
Det Iona-inspirerade nätverket bildas och ordnar i april en konferens i Valsätrakyrkan i Uppsala. Inbjuden talare är Peter Millar från Iona. Harry Månsus, intiativtagare till och ledare för Brommadialogen sedan dess start, går i pension under sommaren. Han efterträds under hösten av Maria Hägglund , ledare för BroBygge-utbildningen.

Läs mer på: http://www.brommadialogen.se/brommadialogenstartsidan/bakgrund

Mer om Nyandligheten i ”frikyrkornas” mylla!

Brommadialogen samarbetar med new age
Från: http://www.tidenstecken.se/bro0newage2.htm

Redan år 2003 kunde det konstateras att Brommadialogen hade spårat ur och var på väg att föra in new age i kyrkorna. Se föregående artikel här.

Fem år senare, år 2008, hur har Brommadialogen utvecklats? Helt tydligt inkluderar de nu öppet new age i sin verksamhet genom konferensen Andlighet i en ny tid som hålls 8-9 november. Den hålls tillsammans med Nacka församling. I programmet ingår att få pröva på new age former med kunskap från österländska vishetstraditioner som yoga, mindfulness, healing, auraanalys, deeksha, eurytmi och ayurveda. En mässa har det flyktiga temat “Jag är Vinden som blåser över havet”.

Till konferensen Andlighet i en ny tid har de inbjudit flera företrädare för new age att sprida sin ockultism i kyrkan. En av de inbjudna deltagarna är Mette Sofie Moe som tror att "häxor" helas i Vardö. Mette Sofie Moe menar att många sliter med sår från tidigare liv som måste helas, och detta kan vara en grund till att en del kvinnor söker sig tillbaka till Vardö. Hon tror att hon har andra väsen i sin närhet och hon kan se dem med händerna och höra dem viska. Hon har en god vän som är ett berg på Helgeland, som hon kommunicerar med. Mot betalning kan hon skicka healing. Hon har varit präst men på grund av sin tro på reinkarnation kunde hon inte fortsätta i den rollen. Hon säger sig kunna tala med änglar, men i själva verket är det demoner hon talar med. Övriga inbjudna är:
Eva Forsberg-Schinkler ger konsultationer för 950 kr för en timme i ayurveda och håller kurser och föredrag.
Anna Pilotti är yoga-guide. En kursvecka helpension med henne kostar 8500 kr. Hon ger även kurs i mindfulness, som kan sägas vara hjärtat i buddhistisk meditation.

Ann Tirul (ingår i staben för EnergiFokus).

Marie Ryd (med mystika upplevelser från en retreat i Indien där hon upplevde en gudomlig närvaro i allt, retreatcentret grundat av Sri Amma Bhagavan).

Yvonne Rademacher (walldorfmedarbetare i eurytmi).

Till detta medverkar ett flertal präster: Gudni Agnarsson, Bengt Wadensjö (som dessutom är före detta biskop), Martin Lönnebo (också före detta biskop och andlig filosof), Carl Dahlbäck (kyrkoherde), Lennart Jacobs (komminister), samt Brommadialogens egen pastor Eva-Karin Holst.

Samarbetspartnern Nacka församling bjöd i september in Tomas Frankell, yogalärare och ledare för Devacenter att hålla en föreläsning.

Detta är vad Paulus kallar ett annat evangelium som Brommadialogen och dessa präster står ansvariga för i denna konferensen, ett evangelium inspirerat av andemakter. Istället borde dessa andligt vilsna människor inom new age få beröras av det sanna evangeliet som kan frälsa, hela och befria människor.

10-12 oktober 2008 hölls en new age mässa i Tromsö (Alternativmessen i Tromsø) med över 3000 besökare. Där fanns också kristna företrädare som presenterade det sanna evangeliet om Jesus, bland andra evangelisten Svein-Magne Pedersen. Och det med den äran, han berättar att "Til sammen 75 av de rundt 180 seminardeltakerne tok imot invitasjonen til å bli frelst der og da." Se hans artikel här. Kristenheten på många håll har tappat den apostoliska tron som förvandlar människor och är på väg att kapitulera, när den istället i kraft borde presentera det fulltoniga evangeliet som inga häxor eller shamaner kan mäta sig med. I Sverige finns också kristna som tagit new age sökarna på allvar och presenterat evangeliet för dem.

Trons Värld berättade 2007-04-20 om Linda Bergling och församlingen Arken som deltog på harmonimässan i Liljeholmen, Stockholm.

Jag citerar här ett avsnitt om söndagen: " Under söndagen kom cirka sjuttio personer för att lyssna på Linda Berglings föredrag om handpåläggning. Det var fler än beräknat och extra stolar fick sättas in. Linda gav bland annat ett vittnesbörd om hur hon blev frälst, och i slutet bad hon för människor med handpåläggning. Många blev starkt berörda." Svårare än så är det inte, men då måste man själv ha upplevt frälsningen och inte låta sig duperas som Brommadialogen gör.
Bertil Lundberg 2008-10-22.

Se vidare:
New age och Kyrkan av Solveig Hendriksen. Innehåller en grundlig genomgång av Ingrid Krianon och hennes tro.

En person som var närvarande under konferensen berättade:
”Det var en relativt välfylld kyrka, företrädare för olika nyandliga rörelser informerade om exempelvis yoga, healing, auraanalys, deeksha och ayurveda. Efter ett kort föredrag om respektive teknik bjöd man in alla att pröva på under nästa pass.

Olika rum och lokaler var avsatta för detta ändamål och man fick skriva upp sig på en lista för medverkan.

Jag gick till kapellet där sektionen för deeksha skulle vara. Vi bjöds in i ringen. Många medelålders kvinnor men också flera företrädare för kyrkan satt i ringen framför altaret med Kristusbilden i det lilla kapellet. En präst i prästkrage tog emot deeksha. Kvinnan som ledde deekshan talade med mjuk hypnotisk röst samtidigt som stilla New age-musik spelades. Hon gick igenom varje del av kroppen som en introduktion innan hon och hennes medarbetare förmedlade handpåläggningen.”
Källa: BibelFokus.se

Inlagt av Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter