söndag 15 november 2009

Doktrinär kompromiss Katolicismen och den ekumeniska rörelsen

Denna artikel är översatt med hjälp av Google translate så jag hoppas Ni har överseende med en del fel! Den engelska versionen finns med engelsk titel.

Doktrinär kompromiss
Katolicismen och den ekumeniska rörelsen


Denna artikel är ett nytryck av flera år sedan - har den känns bekant bli förförd och doktrinär kompromiss!

Hes 22:25 De profeter som där finnas hava sammansvurit sig och blivit såsom rytande, rovgiriga lejon; de äta upp själar, de riva till sig gods och dyrbarheter och göra många till änkor därinne.
Hes 22:26 Prästerna där våldföra min lag och ohelga mina heliga ting; de göra ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisa icke om skillnaden mellan rent och orent. De tillsluta sina ögon för mina sabbater, och så bliver jag ohelgad mitt ibland dem.
Hes 22:27 Furstarna därinne äro såsom rovgiriga vargar; de utgjuta blod och förgöra själar för att skaffa sig vinning.
Hes 22:28 De profeter som de hava tjäna dem såsom vitmenare; de skåda åt dem falska profetsyner och spå åt dem lögnaktiga spådomar; de säga: "Så säger Herren, HERREN", och det fastän HERREN icke har talat.
Hes 22:29 Folket i landet begår våldsgärningar och tager rov; den arme och fattige förtrycka de, och mot främlingen öva de våld, utan lag och rätt.
Hes 22:30 Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet, på det att jag icke må fördärva det; men jag finner ingen.
Hes 22:31 Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör ände på dem med min förgrymmelses eld. Deras gärningar skall jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, HERREN.

"Det är en konspiration av sina profeter i mitt i detta, som ett rytande lejon ravening bytet, de har slukat själar, de har tagit skatter och dyrbara saker, de har gjort henne många änkor i mitten av dessa. Hennes präster har brutit mot mitt lag, och har vanärat mitt heliga saker: de har gjort någon skillnad mellan heligt och profant, De har inte heller låtit skillnaden mellan orent och rent, och har gömde sina ögon från mina sabbater, och jag vanhelgat bland dem. Hennes furstar mitt i detta är som vargar ravening bytet, att utgjuta blod och förgöra själar för att få oärlig förtjänst. Och hennes profeter har strök dem med untempered murbruk se fåfänga och slagruta ligger till dem och sade: Så säger Herren, HERREN, när HERREN har inte talat. Folket i landet har använt förtryck, och utövas rån, och har förargad de fattiga och behövande: ja, har de förtryckta främlingen felaktigt. Och jag försökte för en man bland dem, som skulle göra upp säkringen, och stå i gapet inför mig för marken, att jag inte skulle förstöra den, men jag hittade ingen. Därför har jag hällde ut min indignation över dem, jag har ätit dem med eld i min vrede: sin egen väg har jag rönt framgång på sina huvuden, säger Herren Gud. "Hesekiel 22:25-31

Vi har noterat att den ekumeniska rörelsen spelar en central roll i utformandet Antikrist värld religion, som kommer att vara "en paganized kristendom" som utvecklades under Konstantin och blev romersk katolicism. Det är därför inte förvånande att bakom kulisserna har den katolska kyrkan drivit Ekumenik i år. Det är inte bara dra "åtskilda bröder" av protestantismen tillbaka till luckan, utan att förena alla religioner i Rom, som Uppenbarelseboken 17 anger följande:

Upp 17:1 Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: "Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten,
Upp 17:2 hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna."
Upp 17:3 Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn.
Upp 17:4 Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.
Upp 17:5 Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden."
Upp 17:6 Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne.


Och en av de sju änglarna som hade de sju skålar, kom och pratade med mig och sade till mig: Kom hit, ska jag visa dig dom av den stora skökan sitter på stora vatten, med vilken jordens konungar begått otukt, och blev berusad av vin från hennes otukt, de lever på jorden. Och han förde mig in i en öken av Anden. Och jag såg en kvinna sitta på ett Scarlet-färgade djur, fylld med hädiska namn, som hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och rosenrött. Och hon var förgyllda med guld och ädla stenar och pärlor, med en gyllene kopp i handen full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Och på hennes panna var ett namn skrivet, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, mor till skökor OCH skändligheter på jorden. Och jag såg kvinnan berusad av blodet från de heliga och med martyrernas blod Jesus. Och när jag såg henne, undrade jag med en stor undrande. "Uppenbarelseboken 17:1-6

Den nuvarande påven är ledare för hela världen Ekumenik. Som sådan han presenterar en helt annan bild från den rigida dogmatiker beslutna att omvända världen till katolicismen att de flesta människor föreställer sig en påven att personifiera. Tvärtom, det nuvarande påven (och före honom som Johannes Paulus II) har tagit initiativet att kontakta ledarna för världens religioner, accepterar dem som arbetar mot samma mål som social rättvisa, ekologiska helheten och fred i världen, visar att deras böner är lika effektiva som de katoliker, och har inte försökt att konvertera någon av dem. Han tycks innehåll måste erkännas som den andlige ledaren för världens religioner Samling för fred.

Sådan inställning hos påven är helt i linje med de religiösa system han företräder. Som vi dokument i Whatever Happened to Heaven? Bildades katolicismen genom en förening av "kristendom" och hedendom och har alltid anpassat sig till vilken religion det kristnades. Haiti, till exempel, sägs vara 85 procent katoliker och 110 procent Voudun. Varje voodoo ceremoni börjar med katolska böner. Likaså den dödliga andar kult Santeria är en blandning av afrikansk trolldom och katolicismen bedrivs i namn av "helgon" som front för afrikanska gudar. I Rio de Janeiro, den katolska trogen besöka kyrkogårdar framställning andar deras förfäder tillsammans med den katolska "helgon", etc.

Katolicism's "paganized kristendom" har utvecklats av Konstantin att förena sitt imperium. Hans geni var att veta värdet av religiös endräkt föra politisk enighet. Han tycks ha varit de första att förstå nödvändigheten av ekumenik att komma fram till en sådan harmoni. Gorbatjov har tydligen samma insikter och har liksom Konstantin, hittade en villig partner i den romerska påven.

Johannes Paulus II har rest världen för att främja katolicismen traditionella tolerans av hedniska religioner. Vid universiteten i Calcutta och New Delhi i hans 1986 besök i Indien, sade påven stora hinduiska publiken att han inte hade kommit dit för att lära dem något annat än att lära sig av sina "rika andliga arv." När hela världen ekumeniken diplomat-at-large Han fortsatte med att förklara,
Indien uppdrag ... är avgörande, på grund av sin intuition om den andliga människans natur. Kan faktiskt Indiens största bidrag till världen är att erbjuda det en andlig vision av människan. Och världen går bra att delta frivilligt till denna uråldriga visdom och i det för att hitta berikande för människors boende. (1)


Sådana beröm av hinduismen av ledaren för världens kristna tycks otänkbart. Ändå så tolerant emot alla religioner är exakt vad som kommer att krävas för att förena mänskligheten under Antikrist. Vi kan inte stoppa den ekumeniska rörelsen, men vi måste rädda så många som möjligt innan det är för sent. Påven har upprepade gånger gjort hans avsikter. Tala i Genève, Schweiz, till ledare för Kyrkornas världsråd företräder 400 miljoner protestanter över hela världen, Johannes Paulus II förklarade
"Från början av mitt ämbete som biskop av Rom, har jag insisterat på att anlitandet av den katolska kyrkan i den ekumeniska rörelsen är oåterkallelig." (2)

Påven gör det också klart att det aldrig kan finnas någon "kompromiss i frågan om påvens auktoritet." Men detta verkar inte avskräcka protestantiska deltagande i påvens ekumeniska rörelsen. Har inte heller minskat beröm hopas på honom, även av framstående Evangelicals, för hans "andliga och moraliska ledarskap." (3)

Johannes Paulus II fortsätter att öppet främja New Age panteistisk idéer. Trots att New Age-rörelsen har blivit ordentligt utsatt av ett antal författare, dess grundläggande trossatser fortsätta att få en allt större acceptans, även bland evangelikala och kommer att spela en viktig roll för Antikrist. Redan 1961 uppmanade James I. McCord, ordförande i Princeton Theological Seminary, kristna acceptera som en gåva från Gud, New Age, med dess medföljande syncretization av kristendomen och andra religioner.

McCord noterade med tillfredsställelse att "Vår mest lästa historikern Arnold Toynbee, är en apostel för en blandning av kristendom och Mahayanian Buddhism." (4)

Den energiska Påven är flera steg före både McCord och Toynbee i hans personliga diplomati med hinduer, buddhister, muslimer och anhängare av många andra religioner. Inte heller när han ligger i linje med sådana New Age händelser som World Instant av samarbete och Harmonic Convergence. Som vi tidigare påpekat, främjar Johannes Paulus II öppet samma tro:

"Det enade böner om fred av alla slag, från yoga till trolldom ritualer, släpper kraftfull" andlig energi "för att hela vår planet. Den romersk-katolska kyrkan, såsom World Council of Churches, har varit att främja ett globalt samarbete mellan alla religioner i många år. "

Låter det bekant?

Toynbee förkärlek för en buddhistisk-kristen partnerskap delas av många framstående religiösa ledare. Tänk dig följande från Newark s episkopala biskop John S. Spong:
"Under hösten 1988, jag tillbad Gud i ett buddhistiskt tempel. Som doften av rökelse fyllde luften, jag föll på knä tre bilder av Buddha, känslan av att röken kunde bära mina böner himlen. Det var för mig en helig stund för jag var säker på att jag låg på knä på helig mark .... Jag kommer inte att göra ytterligare försök att konvertera den buddhistiska, den Judisk, den hinduiska eller muslimska. Jag är nöjd att lära av dem och gå med dem sida vid sida mot den Gud som lever, tror jag, utöver de bilder som binder och blinda oss. "(5)


"Hans Helighet" Dalai Lama Tibetansk buddhism har länge varit påvens betrodda vän och har tagits väl emot av katolska ledare runt om i världen. År 1979, i början av sin första USA-turné, den tibetanska Gud-king-i-firade exil till katolicismen's New York City landmärke, St Patrick's Cathedral, där han deltagit i en "gudstjänst" beskrivs av Time som " extra interreligiösa festival. "New York's Terence Cardinal Cooke var värd. Dalai Lama, som förklarat att "alla världens stora religioner är i grunden desamma," fick stående ovationer av översvämningen folkmassa på 5,000.1 sade kardinal Cooke, som delat hans helgedom med en rabbin och en protestantisk samt hans Buddhist gäst ":

"Detta är en av de dramatiska rörelser Anden i vår tid. Vi gör varandra välkomna i våra kyrkor, tempel och synagogor. "(2)

Som "ande"? Kardinalen kunde inte ha inneburit den helige Ande, som Kristus sade skulle leda sin egen till hela sanningen:
"Men när han har Sanningens Ande, kom, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan vad han hör skall han tala. Och han kommer att meddela er vad komma skall. "Johannes 16:13

Annan ekumeniska kardinal var Augustinus Bea, jesuit och 19 år rektor för Roms påvliga bibliska College.Tillsammans med Roms Pro Deo University, Bea årligen medarrangör "Agapes av broderskap", där hundratals gäster från betyg för länder som representerar världens stora religioner från buddister och muslimer till shintoister.
Typiskt för Cardinal Beas tal var en i 7th Agape där han "betonade människans broderskap och Guds faderskap, som, sade han, omfattar alla män ...." (3)

Kardinal Bea var Pope Pius XII personliga biktfader, nära rådgivare till flera andra påvar, och ordförande för sekretariatet för främjande av kristen enhet fram till sin död 1968. Han sökte upp David Du Plessis (känd som "Mr Pingst"), som han uppmanade till tredje mötet i Andra Vatikankonciliet. (4)

Bea såg de blommande karismatiska rörelsen som ett medel för Roms ekumeniska mål. Duplessis och andra ledande protestantiska karismatiker föll som mogen frukt i hans händer.Beas anhängare infört sådana rika och inflytelserika amerikanerna som Henry Luce of Time, Life och Fortune och sjöfart magnat J. Peter Grace.

En annan vägledande hand bakom den karismatiska rörelsen, (5) som också används för att ytterligare Roms ekumeniska mål, var Leon Joseph Cardinal Suenens, mottagare av 1976 års Templeton Award for Progress in Religion. Han kallade Kardinal Bea en av "de" profeter "i vår egen ålder." (6) Suenens fick ett särskilt uppdrag att övervaka världsomspännande karismatiska "förnyelse rörlighet" i den katolska kyrkan, ett uppdrag som bekräftades av Johannes Paulus II.

Kardinalen var inflytelserika i det allmänna rådet bildades i början av 1970-talet av Shepherding och protestantiska/katolska karismatiska ledare. Detta rådet guidade den ekumeniska karismatiska rörelsen i år från bakom kulisserna. Protokollen för maj-juni, 1977 mötet visar att en "covenant relation" ingicks med kardinal Suenens, som innehöll följande:

"Vi är ett råd som åtar oss att arbeta tillsammans med kardinal för restaurering och enighet kristna människor och världens evangelisering i projekt som skall överenskommas gemensamt. I varje projekt kommer ledarskap, auktoritet och metod funktioner fastställas gemensamt av kardinal och rådet mot bakgrund av kraven i varje situation. "

"World evangelisation" med Suenens? Vad naivitet! Kardinal Suenens värd och gav öppningsanförande vid den andra världskonferensen om religion och fred i Louvain, Belgien 1974, som fick Pope Paul VI: s välsignelse.Delegaterna är extra nöjda med den viktiga roll som religiös enhet kommer att spela i upprättandet av kommande världsregering.

En ständig inbjudan var lät för "en ny världsordning." Under katolska ledarskap, uppgav Louvain förklaringen,
"Buddister, kristna, Confucianists, hinduer, jainer, judar, muslimer, shintoister, sikher, zoroastriansna och ytterligare andra har vi sökt här för att lyssna till andan i vårt varierade och anrika religiösa traditioner ... vi har brottats med skyhöga frågor som vår samhällen måste lösa för att skapa fred, rättvisa och förädlande livskvalitet för varje människa och varje folk ... Vi gläds över att ... den långa eran av prideful och även partiskt isolering av religioner av mänskligheten, vi hoppas nu borta för alltid . (7) Vi vädjar till de religiösa samfunden i världen för att inskärpa attityd planetariska medborgarskap .... "(8)
Världskonferensen ordförande under många år var en katolsk ärkebiskop från Indien. Tredje världen, som hölls i Princeton 1978 ingick "med en gudstjänst på [New York] Saint Patrick's Cathedral, där kardinal Terence Cooke [var] värd" (9) till medlemmar av dussintals religioner "dyrka" tillsammans.

Även bönen frukostar få de politiska och religiösa ledare tillsammans över Amerika och mönstrade efter en som inleddes i Washington, DC, som ursprungligen formulerades av Evangelicals möjligheter för ett tydligt vittnesbörd om Jesus Kristus, har i hög grad försämrats i ekumeniska plattformar för acceptans av alla religioner . "Deltagande grupper" i Los Angeles årliga Interfaith Prayer Breakfast, till exempel, "allt från styrelsen rabbinerna och den buddhistiska Sangha rådet till ... Bahai tron." (10)

En hel volym skulle kunna fyllas med liknande exempel. Påvens samla ledare från (12) världsreligionerna i Assisi år 1986 att be för fred inspirerat liknande ansträngningar i världen. Typiskt är den nordamerikanska Assisi: A Multi-Religious Meeting, sponsrad av den nordamerikanska Interfaith Network startade av The Temple of Understanding. North American Assisi s reklammaterial skryter om att samla på lika villkor "bahå'Ter, buddister, kristna, hinduer, jainer, judar, muslimer, Native North Americans, shintoister, sikher, unitariska universalister, och zoroastrianer."

Vid sådana sammankomster det skulle vara i mycket dålig smak, om det inte förbjudet, för Jesus Kristus att infinna sig och förklara,
"Jag är vägen, sanningen och livet: ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6
Sådan dogmatism är inte tolereras av dem som predikar tolerans för alla åsikter. Men vem är mer dogmatisk - den som gjorde detta sant uttalande (Jesus Kristus), eller de som förbjuda det?

En väl kristna inställning till sådana sammankomster är lätt fastställa. Försök att föreställa sig aposteln Paulus reaktion när han fick veta att Timothy sponsrade ett "religiöst" gudstjänst som han inbjuden att delta i den judiska Sanhedrin exkommunicerade, "Christian" kättare och präster från hedniska tempel!
Förvirringen när de som kallar sig "kristna" gå med på en sådan kompromiss för den goda saken för fred i världen illustreras av den tredje årliga World Instant av samarbete, som det firades i Wichita, Kansas, December 31, 1988. Detta världsomfattande "gudstjänst" hölls samtidigt "i över 70 länder och i städer över hela USA."
Det officiella programmet, som omfattade samtal och bön av buddister, judar, muslimer, hinduer och kristna, inledde med psalmen "Amazing Grace" och avslutades med "en sång av gemenskapen Baptist Choir."
Jesus varnade för att:
"Sundet är grinden, och smal är det sätt som leadeth till liv," men "bred är den väg som leder till fördärvet." Mt 7:13
Aposteln Paulus var fråga så för sanningen att även i Efesos han:
"Genom loppet av tre år ... upphörde inte att varna var en natt och dag med tårar." Apg 20:31
Jesus sade åt dem som hävdade att tro på honom,
"Om ni fortsätter på mitt ord, är ni då mina lärjungar faktiskt, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria" (Joh 8:31-32).
Låt oss vara älskare av sanning, och lärjunge andra i den rena sanningen om Gud.

Slutkommentarer
1 "andlig vision of Man," L'Observatore Romano (10 februari 1986), 5.
2 Fresno Bee (13 juni, 1984), C12.
3 FGBMFI Voice annonsen (november 1981), Focus on the Family Citizen (juni '90), 10; Wilson Ewin, "The Spirit of Pentecostal-Charismatic Unity," Billy Graham citerar Bibeln Baptist (januari / februari 1980) , 72-89.
4 Tid (27 oktober 1961), 62.
5 stift Newark, The Voice (januari 1989).
6 Tid (17 september, 1979), 96.
7 Newsweek (17 september 1979), 115.
8 John Cotter, A Study in synkretism (kanadensiska underrättelsetjänsten Publications, 1983), 90-91.
9 David Duplessis, berättade att Bob Slosser, A Man Called Mr Pingst (Logos, 1977), 207-213, Stanley M. Burgess, Gary B. McGee, och Patrick H. Alexander (Dictionary of Pentecostal och karismatiska rörelser, Zondervan , 1988), 253.
10 Burgess, et al., Op. cit., 125; Nya Förbundet (februari 1973), 14-17.
11 Leon Joseph Cardinal Suenens, A New Pingst? (Servant Books, 1975), 24.
12 Alan Geyer, "Religiös Isolationism: Gone Forever?" (The Christian Century, 23 oktober 1974), 980-81.
13 katolska Register, Toronto, Kanada (21 september 1974).
14 Our Sunday Visitor (31 december 1978).
15 Los Angeles Times (7 januari 1989, del II), 7.

För mer läsning go till:
http://codybateman.org/2009/02/12/ecumenical/

Inlagt av Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter