onsdag 30 juni 2010

Ulf Ekman har kommit över en pärla?

Mystik religion i nya kläder, utstyrsel,

Nu kan vi läsa om hur Ulf Ekman, livets ord, fördjupar sina kunskaper i den katolska universella villoläran, han säger sig kommit över en riktig pärla!

Riktig – raffinerad, sofistikerad, utstuderad, subtil, spetsfundig, utspekulerad, advokatorisk, sinnrik, konstfärdig, hemlighetsfull, dunkel, gåtfull.

(skatt, pokulera rumla, skumma, mörka, dunkla, halvmörka, oupplysta, beslöjade, grumliga, matta, oklara, mystiska, misstänkta, ljusskygga, suspekta, tvivelaktiga, tvetydiga, obskyra)

Ulf Ekman med sin mångfald av irrläror är ständigt på jakt efter att bredda vägen som för till fördärv.

Ulf är redan bundsförvant med det ortodoxa munkväsendet LO:s samarbete med Östanbäcks kloster, samt oas-rörelsen. Där deltar han i eukaristien (hostian).

”Aldrig har Gud i sin godhet givit änglarna sådan makt. Änglarna lyda Guds befallning, men prästerna taga HONOM i sina händer, utdela honom till de trogna och njuta honom själva som föda.”

””Det kommer en nattvardsväckelse. Om det han [Daniel Viklund] profeterar är sant – och det tror jag att det är faktiskt – då kanske man måste ta redan på vad nattvarden är, och därför skrev jag den här boken [Tag och ät]. Jag tror den ger en hunger att möta Jesus rikt och starkt i nattvarden. Och då kan man lära av dom som har den ådran uppodlad, den flödar i deras liv och i deras sammanhang. Om man då inte vill det, så blir man lite separatistisk, och det tror jag inte är bra. Därför tror jag enheten tillför saker som legat deponerade i andra sammanhang än våra egna.”

Det visar sig att han nu ytterligare fördjupar sig i den katolska mystikens djupa mörker!

Det är i gnosticismens fotspår Ulf vandrar på sina irrfärder för att söka stöd.

Spår – märke, avtryck, tecken, lämning, ledtråd, bana, räls, stig, led, fördjupning, siar, profeterar, förutsäger, utövar spådom, ställer horoskop, gissar, antar,

Nedan är en mängd länkar som visar det nätverk av mystiker, ordnar, och munkväsen som sprider sin gnostiska, antikristliga lära!

Som de själva gör reklam: livets ord – vart vägarna än bär!?

Vägarna – förbindelserna, lederna, vägförbindelserna, banorna, loppen, kurserna, riktningarna, färderna, resorna, vandringarna, sätten, medlen, metoderna, utvägarna, hänseendena, avseendena, aspekterna, syftningarna, anspelningarna,

http://bibelfokus.se/ekman_om_katolicism

Läs även om Tikva på Nyhemsveckan, Torp-konferensen och på Löttorp
yoga, avslappningsövningar, qigong och meditation, på Vineyard-konferensen 2009.
I detta påminner Tikva en hel del om den flödesbön som församlingen Arken erbjuder.

By the way: jag ser på Tikvas sida på Twitter att Ulf Ekman och Joyce Meyer ligger med som s.k. ”followers” på sidan. Det kanske också säger något?

http://bibelfokus.se/tikva

ÖREBRO
Tor 17.30-18.00 Tikva Avslappning, Korskyrkan Örebro
Tor 18.00-18.30 Tikva Stretch, Korskyrkan Örebro
Tor 18.00-18.30 Tikva stretch, Betjäna staden/Citykyrkan, Sörbykyrkans lokaler (15 april-4 juni)
http://tikva.se

Från Ulf Ekmans blogg

En riktig pärla.

2010-04-24
http://ulfekman.nu/2010/04/24/en-riktig-parla/

Med jämna mellanrum kommer man över en bok som innehåller det man behöver läsa just nu. Häromdagen landade en sådan hos mig. Den heter “Sök friden och bevara den- en bok om hjärtats frid” av Jaques Philippe på förlaget Catholica.

http://www.catholica.se/ Kortfattat, 110 sidor, men pregnant handlar den om om hur viktigt det är att bevara vår inre frid och att låta allt i det kristna livet utgå därifrån.

Det är så lätt att bli missmodig över negativa omständigheter. Det är lätt att vi misströstar över att förändringar uteblir, att vi fylls av självömkan över det besvärliga i just vår lott, att vi vill fly från jobbiga omständigheter och inte ser hur Gud faktiskt verkar i och genom allt vi går igenom just här och nu. Vi kan fyllas av en felaktig längtan efter att allt borde vara annorlunda istället för att överlåta oss till vad Gud gör i oss nu, idag, i våra begränsade och ofta mycket bristfälliga omständigheter.

Man skulle kunna säga att detta är en en liten handbok i hur man lever i daglig överlåtelse och försakelse så att just det som händer nu blir det viktiga. Vi kan verkligen lätt leva i felaktig förnekelse, i flykt från nuet, i falska önskedrömmar och illusioner som saknar verklighetsförankring. Men den sanna verkligheten är Kristus och honom har vi alltid hos oss. Om tron på honom inte rotas i kärlek till honom och en intim relation med honom blir tron mekanisk och saknar den tillit som gör att man våga lita på honom i allt, även i ofullkomliga omständigheter.


Det kristna livet är och förblir en andlig kamp men man måste veta hur denna kamp skall utkämpas. Annars strider vi på fel stridsfält om fel saker och tappar bort vår frid. Risken är också att vi försöker vara perfekta och så tappar vi fullständigt modet när vi upptäcker att vi inte är det. Vi blir så besvikna på oss själva när vi faller att vi inte reser oss igen utan kastar yxan i sjön, deprimerade över våra nederlag. Det finns verklig seger i Kristus men när vi missar och faller behöver vi inte bli fullständigt tröstlösa utan även i nederlaget överlåta oss till Jesus och förtrösta på hans förmåga att hjälpa oss och slutföra verket på sitt sätt i våra liv.

Vi måste vara uppmärksamma på inte bara vart vi vill nå i det andliga livet, att bli mer lika Jesus, men också hur vi skall nå dit. Irritation över andras och egna bristfälligheter och brist på tålamod med att framstegen verkar utebli hindrar den egna andliga utvecklingen.

Författaren går noggrant igenom vad det är som får oss att tappa friden och hur vi skall reagera på detta och det finns en mängd citat från andliga förebilder genom tiderna. Boken är verkligen full av guldkorn och jag rekommenderar den gärna.

Prayer: Father Jacques Philippe

Father – Vicar, the smooth-talking flatterer, influential, dominant, leading, prominent, high-ranking, eminent, superior, distinguished, illustrious, great, celebrated, lofty, exalted, central, main, leading, overriding, foremost, governing, principal, prevailing, major, chief, ascendant, domineering, bossy, heavy-handed, authoritarian, assertive, forceful, convincing, swaying, creep, crawler, sneak, steal, rector, monk, nun, Priest, Minister, Member of the clergy.
http://beingisgood.blogspot.com/2009/01/prayer-father-jacques-philippe.html

I've wanted to mention these two books for several weeks now, but always seem to forget. Their author is Father Jacque Philippe, a priest of the Community of the Beatitudes. Both books are well worth reading and have helped me in my prayer life. I hope you find them as valuable as I have.

Interior Freedom and Time for God

For a little background and to get a brief glimpse into Father Philippe's approach to interior prayer, I suggest you read this interview on Xenit. In it Father Philippe discusses how true interior prayer differs from such practices as yoga or other types of meditiation common to many eastern religions.

See also
http://rcspiritualdirection.com/blog/topics/psuedospirituality

A quote
Prayer traditions from other religions, therefore, may be able to harmonize with Christianity, but in order to do so they need to be purified and appropriately grafted into the authentic spiritual vine, Christ himself. That can only happen with the guidance of the Holy Spirit through his chosen instrument, the Church.
A final observation. It is often frustrating to find Catholics searching energetically for exciting new spiritual practices, but searching everywhere except within the incredibly rich and abundant traditions of their own Catholic Church. This is one reason we started this website, to make at least a small effort to expose some of our Catholic treasures to modern Catholics who feel spurred on to a deeper spiritual life, but don’t know where to find tools that can help them respond.

Time for God – Book Recommendation
Posted on January 7th, 2010 by Dan Burke
Father Philippe begins this fantastic book by laying the foundations of the heart of Christian mental prayer and meditation – God’s grace. He then provides a very clear and helpful contrast between Christian prayer and conflicting spiritual traditions that have recently made their way into Catholic spirituality. Through the remainder of the book he does a masterful job of drawing from the rich depths of the Carmelite tradition (St. Teresa of Avila, St. John of the Cross, etc.) to provide a meaningful review of key principals of meditative prayer.
If you are seeking to better understand mental prayer, contemplation, how to deepen your own prayer life, how to overcome struggles with prayer, you can’t go wrong with Father Philippe’s faithful and coherent treatment of these topics. This really is a must read for both spiritual directors and those seeking greater depths in their prayer lives.

Major topic headings for the book:
Mental Prayer is Not a Technique but a Grace
How to Use the Time of Mental Prayer
The Development of the Life of Prayer
Material Conditions for Mental Prayer
Some Methods of Mental Prayer
To purchase this book and support this site, click here
Seek Him – Find Him – Follow Him

Dan
PS: You might wonder why I have this book categorized in “Centering Prayer” and “PsuedoSpirituality.” The reason is that the book provides the most concise, coherent, and charitable treatment of the modern synthesis of Catholic and non-Christian prayer practices.

Synthesis – mixture, fusion, blend, combination, amalgamation, separation, production, creation, making, manufacture,

Meditative – preoccupied, lost in thought, faraway, out-of-the-way, off the beaten path, off the beaten track, remote, desolate, deserted, bleak, uninhabited, unoccupied, deserted, abandoned, vacant, desolate, isolated, empty, forsaken, wild, barren, dismal, depressing, gloomy, austere, forbidding, unwelcoming, grim, bleak, forlorn, miserable, depressed, inconsolable, wretched, shameful, vile, worthless, base, despicable, inferior, dejected, despondent, mournful, sad, isolated, dreamy engrossed, absorbed, deep in thought, mulling things over, miles away, pensive, distant,

http://rcspiritualdirection.com/blog/topics/prayer/meditation-prayer

Q: What is the fruit of interior prayer? And why is it important? Isn’t adherence to the sacraments enough?

Father Philippe: Interior prayer permits the sacramental life to be more fruitful, more alive, more intense. It is important because it is there that we see and endlessly deepen the most essential dimension of Christian life: the personal relationship of trust and love that is established between God and each of his children, the reciprocal exchange where we give ourselves to God and where God gives himself to us. According to Pope John Paul II in “Novo Millenio Ineunte,” this reciprocity is “the very substance and soul of the Christian life, and the condition of all true pastoral life.”

Reciprocity –mutuality, exchange, trade, interchange, switch, a relationship between people involving the exchange of goods, services, favours, or obligations, especially a mutual exchange of privileges between trading nations,

Exchange – Substitute, Trade, Barter, Replace, Switch, Switch over, Swap, Swap over, Chat, Talk, Discussion, Altercation, exchange, trade, replace, substitute, squabble, clash, wrangle, disagreement, tussle, Conversation, Argument,

Father Philippe: The life of prayer is much deeper than the intelligence or the senses can perceive?

See S:t Ignatius of Loyola another mystic

http://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Loyola

Saint Ignatius of Loyola (Basque: Loiolako Inazio, Spanish: Ignacio de Loyola) (1491[1] – July 31, 1556) was a Spanish knight from a Basque noble family, hermit, priest since 1537, and theologian, who founded the Society of Jesus (Jesuits) and became its first Superior General.[2]The Jesuits emerged during the Counter-Reformation in reaction of the Catholic Church against the theology of Protestantism.
---
Returning to Spain, he and his companions were occupied in Alcala with the task of making disciples of women called as witnesses by the Inquisition under the direction of magistrate Alonso Mejias. Although the alumbrados [Illuminated; Illuminati; Enlightened Ones] of Spain were linked in their zeal and spirituality to the Franciscan reforms of which Cardinal de Cisneros was a promoter," the administrators of the Inquisition had mounting suspicions. These female disciples, Dona Leo, Dona Maria, and Dona Beatriz were so hysterically zealous that "one fell senseless, another sometimes rolled about on the ground, another had been seen in the grip of convulsions or shuddering and sweating in anguish." This suspicious activity had taken place while Ignatius and his companions were regularly preaching in public. Because of his "street-corner perorations" being identified "with the activities of the alumbrados," Ignatius was naturally singled out for inspection as one of these visionaries; however he was later released.[17] After these adventurous activities, he studied at the ascetic Collège de Montaigu of the University of Paris, where he remained over seven years. In later life, he was often called "Master Ignatius". This title was due to his taking a master's degree from the before-mentioned university at the age of forty-three.[18]

Master - a title used to address a man who is a religious leader or teacher, somebody or something controlling or influencing events or other things, an abstract idea or force that is thought of as having control or influence, She believes strongly that fate is the master of our lives. a man who owns or has control of a horse, dog, or other domesticated animal, master craftsman, in some games, a player who has reached a high level of achievement, especially in chess or bridge. Somebody whose philosophy or religious belief has attracted followers, Victor, somebody who defeats somebody else, comput a device or computer that controls the operation of one or more other connected devices or computers, a master plan, controlling the operation of everything or of all others, principal, biggest or primary among several, to become highly skilled in something or acquire a complete understanding of it, to break the will of a person or animal, masterless, masteries, complete control, total control over somebody or something.

Father General of the Jesuits
The Jesuits were a major factor in the Counter-Reformation.

Finding God In All Things

"Contemplation to Attain Love", by Ignatius of Loyola
The Spiritual Exercises of St. Ignatius

Exposing Ignatius

http://www.echeat.com/essay.php?t=27585
Protestant and Catholic Reformation
Uploaded by raindeer on Aug 9, 2005
________________________________________
Protestant and Catholic Reformation

At the beginning of the 16th century, the Roman Catholic Church, modeled upon the bureaucratic structure of the Late Roman Empire, had become extremely powerful but internally corrupt. From early in the 12th century onward, there were calls for reform. Between 1215 and 1545, nine church-councils were held with church reforms as their primary intent, yet the councils all failed to reach significant accord. Around the beginning of the 16th century, the Roman Catholic Church experienced a wide range of social, artistic, and geo-political changes, which was termed the Reformation. Catholics and Protestants both demanded change; however, the way in which they fought for change differed immensely. The Protestant's approach was aimed at undermining the Catholic Church politically, economically, and socially, whereas pressure from the Protestants forced the Catholics into constant struggle to bolster their own claims and improve their corrupt nature. With help from Ignatius of Loyola, Gian Matteo Giberti, and members of the Council of Trent, the Catholic Church launched a somewhat successful counter attack. However, the division of the universal Catholic Church would be the ultimate hardship that Catholics had to endure as a result of this awakening of new ideas. The battle to monopolize people's beliefs would create a culture of religious pluralism, as it is known today.

The Reformation began on October 31, 1517, when a German monk named Martin Luther unwittingly sparked a revolution. The Catholic Church had been selling indulgences for the purpose of raising money, "dirty" money that was used to carry out certain endeavors that they were interested in. For example, they sold a jubilee indulgence near Wittenburg Castle in order to generate funds for Saint Peter's in Rome. Luther became disgusted with the Catholic Church's practice of selling indulgences, thus he responded to his own inner aversion of this practice by posting a list of grievances against the Catholic Church, called The Ninety-Five Theses. Consequently, he started a religious revolution that came to be known as the Protestant Reformation. Luther's teaching of Sola Fide successfully undermined the Catholic Church's attempt to gain economic prosperity by means of remitting sins and shortening visits to purgatory for profit's sake. He accomplished this by preaching that faith alone can bring salvation. He taught that man's salvation is totally dependant upon God's activity and is in no way conditioned by the action of man. Man's choice of sin has rendered him incapable of spiritual action; he is spiritually dead, and unless he is rescued from a source outside himself, he would eternally perish in this state. These teachings caused great economic hardship for the Catholic Church by debasing their claims that indulgences eradicate sin from one's life and eventually abolishing the sale of indulgences.

Johannes Gutenburg's invention of the printing press allowed Luther's reforms to spread throughout Europe. Before the printing press was invented, books and Bibles were very rare, and people thought that the Roman Catholic Church held the final authority concerning religion and God. Leaders of the Catholic Church not only possessed the few Bibles available, but also were the only ones who could interpret them since they were written in Latin and Hebrew. Only monks and highly educated people could read and interpret the languages. They even set laws that prohibited any persons other than the church to possess Bibles. If anyone else wanted to translate it, he or she had to translate it from the Catholic manuscripts and not from the original Hebrew or Latin texts. Protestant reform on the other hand, rejected visual imagery and insisted on primacy of the word. Therefore it was inevitable that mass production of Luther's writings would effectively rally Protestants and bring a sense of rejuvenation to their cause, eventually subverting the politics of the Catholic Church. An understanding of simple economics makes this point quite clear in studying supply and demand. Europeans had gained an insatiable appetite for the Bible, thus scriptures began to appear everywhere in Europe. Protestants were now able to gain relatively easy access to the scripture. Given that the Catholic Church believed in a guided interpretation of the Bible, they derived interpretations of the Bible that were in their best interest. However, when Luther began teaching about receiving guidance from the Bible, "Sola Scriptura" served as a useful tag to express that scripture ought to have authority over the church and not just within the church. In this fashion, Luther's reforms successfully took root and the immediate split in the Roman Catholic Church was irreconcilable.

In attempt to expose the Catholic Church, Protestants helped moved along the wave of iconoclasm that swept through Europe, particularly in the North, and experienced great successes. This was a unique approach at undermining the Catholic Church. Protestants broke stained glass windows, destroyed images of saints and removed pipe organs from churches. They attacked the Catholic Church both economically and socially. The Protestants were trying to spread their belief that the word of God does not have to be shrouded in elaborate settings or images; the word of God can be taught anywhere. The Catholics responded to this iconoclasm with an exuberant style of art and architecture, which came to be known as the baroque. The baroque was in ideological opposition to Protestant severity. Relative successes can be seen in the theatrical designs present in modern day Catholic Churches. This is a triumphant symbol of the Roman Catholic Church's belief in itself and its history. Furthermore, the plain churches of the North are remnants of Protestant beliefs and successes.

In opposition to Luther, the Jesuits, founded by Ignatius of Loyola, aggressively lead a campaign to support Catholic doctrine and to meet Protestant's beliefs that God can be found in all things. The members of this order acted covertly within the Catholic Monarchies to exercise a strong influence in political spheres. Jesuit Priests often acted as confessors to major political leaders and thus won acclaim when Pope Paul III termed them the Society of Jesus. In addition, this society was founded at a time when the spiritual needs of the Catholic Church were being extended. Loyola offered up his assistance in even the most remote parts of the world. Perhaps his greatest accomplishment was the founding of schools that would train recruits for his order. The fact that he lived to see the establishment of nearly one hundred colleges and seminaries founded in the doctrine of St. Ignatius Loyola speaks to his success.

Alongside Loyola, another influential figure was Gian Matteo Giberti of Verona. His ideas, leadership, and approach to reform in the Catholic Church differed largely from that of Ignatius of Loyola. Giberti aimed his efforts at reforming his diocese, whose clergy was in a deplorable state. His objectives included rigorously enforcing vows, residency, and the pastoral duties of the clergy. The report from one of the tours of his parish was, "The priests in this diocese are marked men, the unworthy are removed from their offices; the jails are full of their concubines; sermons for the people are preached incessantly and study is encouraged." Furthermore, Giberti established a printing press in Verona, where he was able to turn out as well as produce in quantity, editions of the central works of Roman Catholicism. One can see that the printing press benefited both parties during the Reformation. Eventually his efforts at reform were crowned successful and he was beckoned by Pope Paul III to serve and make preparations for the Council of Trent.

Charles V strongly recommended that the papal Curia convene to resolve issues of internal dispute, and after many delays a council convened in Trent in December of 1545. Three basic issues were under examination; two involved broad resolves to clarify doctrinal issues in order to halt internal disputes and definitely solve the problem of ecclesiastical abuses among the clergy. The third issue was the initiation of a crusade against the infidels. Its objective was to defend against Luther's teachings of Sola Scriptura and Sola Fide as well as mend its corrupt ways. Paul III lobbied to get widespread approval to condemn the Protestant heresy, and thereby gain support for a suppression of the reformers by force. However, in the end, the Council of Trent succeeded by not condoning violence, but simply by presenting a united front against the Protestants. The remnants of the Council of Trent include an established seminary system for the training of the clergy, establishing roman liturgy as the standard Catholic service, and condemnation of simony and the sale of indulgences. Furthermore, the Catholic Church reasserted its doctrines, placed faith on scripture as well as tradition, affirmed transubstantiation and the presence of Christ at mass (mass as sacrifice), conferred all authority to the Papacy, and fixed its seven sacraments. The Church at last proved it is capable of action, and subsequently reinforced its representation of the orthodox faith.

The Reformation's lasting impacts on the world will never be forgotten. To this day scholars debate certain aspects of it and they will continue to debate until Judgment Day. Before and during the years of the Reformation, exploration and westward colonization experienced broadened horizons and consequently was able to relieve certain pressures among warring factions in Europe. Transformations in political, economic, religious, and social fronts were experienced worldwide. When studying the Reformation, one must ultimately keep in mind that there was no correct solution in solving the disputes amongst the Protestants and Catholics, for there were corrupt men and women residing on both sides of the struggle, but it was the lasting corrections that we have come to understand in this day and age that must be remembered. The Protestant Church fought with exhausting effort to clean up religious corruption and the Catholic Church stood strong in addressing its own beliefs and fallacies. Despite the ultimate division of the Catholic Church, the feeling of religious pluralism that ensued enabled us to witness religious freedom this day.


THE COUNTER REFORMATION
II. The Society of Jesus

The Society of Jesus, better known as the Jesuits, stands as one of the church's most outstanding expressions of the Catholic Reformation. Ignatius Loyola, a former Spanish soldier of fortune, founded this order as a reforming society.

Loyola (1491-1556) served his King and Queen well as a soldier. He read widely of the romance of chivalry but as a soldier was a typical rough, crude man. During a military campaign a cannonball struck him, severely wounding him. One leg ended up shorter than the other ending his military career. Since he had no access to romantic literature in hospital, he read religious material. So entranced was he that he decided to serve the "queen of heaven" since he could no longer serve his earthly queen.

After his release from the hospital, Loyola went to Paris where he entered the famous University of Paris. Because of his age he felt somewhat out of place among the younger men on campus. His devotion and leadership skills soon caused a group to gather around him. Among them was Francis Xavier. This small "campus ministry" became the nucleus for the Jesuit order.

The Pope approved the order's formation in 1540 and made responsible only to himself. No Bishop or Archbishop could supervise Jesuits, they answered only to the Pope. Jesuits became the church's militia for recovering Europe from heresy. Jesuits formed the backbone of the Inquisition. Contemporaries described them as fanatics who beheaded kings if it furthered the church's cause. They're probably right!

Loyola instituted innovations which made their work highly effective. He did away with a number of medieval practices. For example, he discarded the Mendicant Orders' habits and uniform dress. He completely restructured the liturgy. He abandoned democratic government by organizing his society into a militaristic regime. Loyola's followers maintained a fierce loyalty to him, as general of the Order, and Loyola answered only to the Pope. He also introduced "simple" vows which a recruit could drop should one decide to leave the order. His order required a strict training period to acquaint the new Jesuit with the order's spirit. An inductee first went through "first probation" which served as an orientation period. The novice then served two years in "noviceship" which was devoted to self-denial. The Candidate then entered "tertianship," another period of self-denial after which he was a full member of the order.

The Jesuit order was successful by any standard. When Loyola died in 1556 over 1,000 Jesuit missionaries worked throughout the world. Canisius labored in Germany and reclaimed southern Germany for Catholicism. Xavier worked in Asia, India and as far east as Japan. Jesuits even followed the Conquistadores into America. Working out of encomiendas, a large estate centered around a school and a church, the Jesuits reached (enslaved) thousands of Indians. Catholic missionaries, some of whom were Jesuits, traveled throughout North America. Jesuits even had influential missionary works in Canada.

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/558090/Spanish-Inquisition
http://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition

A must read
The Jesuits are a Military Religious Order of the Roman Catholic Church
http://www.biblebelievers.org.au/jesuits.htm
History of the Jesuits
http://www.reformation.org/jesuits.html#Contents

Alumbrado Spanish mystic group

During the sixteenth century, European scholars and intellectuals heatedly debated the assortment of new ideas and interpretations of religious reformers many of which directly confronted the hegemony of the Roman Catholic Church

Throughout most of Europe this clash between tradition and reform moved quickly from the university to the battlefield. Spain was the great exception. In the lands of the Most Catholic Kings, heresy never found a foothold. Although sixteenth-century Spaniards remained essentially indifferent to the innovations in religious ideas that divided their European counterparts, contemporary historians have spent an enormous amount of time and effort researching those exceptional few who were persecuted for such beliefs, either real or perceived.

The most famous of the heretical Spanish sects were the alumbrados, a small group of intellectuals "illuminated by the Holy Spirit" who, among other ideas, espoused a search for a more internal religion marked by dejamiento, the complete submission of the self to God. Alastair Hamilton has undertaken the daunting task of producing a survey in English of the alumbrado heresy.

In the introduction he advances very ambitious goals for a small book on a topic which, as Hamilton admits, has already yielded a considerable amount of scholarship. In fewer than one hundred and thirty pages, he intends to discuss the spiritual and intellectual climate from which the alumbrados sprang, the people involved, their beliefs, their trials, their relationship to other heresies, and the way the term was used into the eighteenth century.

Hamilton has made a serious attempt at a formidable task. The book provides a sufficient summary of a very diffuse movement, an interesting reconstruction of the relationships between the protagonists, and a coherent narrative of the persecution. He also demonstrates how the term alumbrado became a catch phrase for all types of heresies during this period. According to Hamilton, the Inquisition, which had been established to deal with Judaizers, did not have the vocabulary to describe such diverse innovations in sixteenth-century spirituality as Erasmianism, Lutheranism, or even the works of Ignatius Loyola.

However, the effort is hampered by the scope of his ambitions. The book is divided into numerous small sections that provide only curt discussions of each topic and are not connected by the necessary transitions. Furthermore, Hamilton's interpretation is confusing, because as he demonstrates the widespread use of alumbradismo as an accusation of heresy, he does not present sufficient explanations of the differences between these other intellectual and spiritual movements and the alumbrados. By the end of the book, the reader can no longer distinguish those people who actually espoused alumbrado ideals from those whose ideas were merely attacked as being alumbradismo such as Juan de Valdes, Bartolome Carranza, and Juan de Avila.

Hamilton's conclusion is very weak. He points the reader towards a "what might have been" evaluation of the alumbrados that might be construed as counterfactual

. Additionally, he skims over the primary issue that has perplexed other historians, why alumbradismo disappeared so quickly while similar heresies persisted in other parts of Europe. Most historians have attributed the Spaniard's apathy towards innovative religious ideals to the power of the Inquisitional apparatus. However, alumbradismo had internal weaknesses. As Hamilton concedes, the doctrine of the alumbrados was "formless and contradictory", and the movement centered around no central figure. As a result, once the persecutions began, adherents could rely on neither the charisma of a zealous leader nor the constant devotion of its followers

. Other factors surely influenced its decline. Rather than delving deeper into the workings of this tiny group, further study of the traditional beliefs with which alumbradismo had to contend might provide a more fruitful context for understanding this enigmatic sect.

Enigmatic sect – mysterious, unknowable, inscrutable, unfathomable, deep, profound, bottomless, unsounded, unplumbed, immeasurable, vast, impenetrable, inscrutable, incomprehensible, unknowable, indecipherable, arcane, enigmatic, mysterious, inexplicable,

http://en.wikipedia.org/wiki/Alumbrados
http://www.ocd.or.at/eng/teresa.htm

The Carmelite

Mass possession of nuns, read this, The Devil in the Convent:http://www.historycooperative.org/journals/ahr/107.5/ah0502001379.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Carmelites
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Order_of_Our_Lady_of_Mount_Carmel
http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Mount_Carmel
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosary_and_Scapular
http://en.wikipedia.org/wiki/Legion_of_Mary
http://en.wikipedia.org/wiki/Marian_Apparitions

Göran Skytte & Wifrid Stinissen
Ansikte mot ansikte. Samtal om kristen tro »


Anders Arborelius

Karmelit och Katolska Kyrkans biskop i Sverige.
Rosenkransen. Karmelitnunnorna ber rosenkransens mysterier
IKONER, ROSENKRANSAR & KORT
OM EUKARISTIN


Anders Arborleius o.c.d


"I eukaristin möter vi den kristna trons fullhet. Hela Guds treeniga mysterium är verksamt där för att förvandla hela vårt mänskliga mysterium. Liksom bröd och vin förvandlas till Kristi lekamen och blod, förvandlas människan av det hon äter: hon blir allt fastare inlemmad i Kristi mystiska lekamen, i Kyrkan, och får där i allt högre grad del i Guds treeniga liv."

http://www.karmel.se/litteratur.htm
http://www.ocd.or.at/eng/ocd.htm
http://www.carmelite.org/
http://www.carmelite.org/documents/saints/carmsaints.pdf

Biskop Arborelius besökte Livets Ord

– Ämnen som ”enhet bland troende”, ”Maria” och ”Påven” togs också upp under kvällen. Sveriges framtid kom även på tal i slutet av kvällen.
– Jag tror att det finns ett stråk i den svenska folksjälen som är öppen för Gud, men det har inte riktigt slagit ut i blom än, sade biskop Arborelius.

– Vi kan som Kristi kropp bli enhetliga vittnen så att människor kan se Gud, sade pastor Ulf Ekman och tillade avslutningsvis:
Det har varit underbart att få sitta och samtala tillsammans med en så genuin, kristen broder.--


http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=2240

En mystiker besöker Livets ord för femte gången! Benny Hinn
http://www.livetsord.se/default.aspx?idStructure=10094

Arborelius bok säljs på torp konferensen EFK
http://www.bokborsen.se/Arborelius,+Anders++Karmelit,+katolsk+b..-bok-till-salu-4242916_1.htm

http://www.skuggan.se/sanctamaria/books.htm

Den Liberala Katolska Kyrkan

Ett hem för andliga sökare
Längtar Du efter innerlig andakt och djup mystik men samtidigt önska behålla din intellektuella frihet?

Då är kanske den Liberala Katolska Kyrkan (LKK) något för Dig.
LKK baserar sina gudstjänster på urkristenhetens sakramentala och mystiska grund, men ger sina medlemmar frihet att tolka skrifterna på egna och personliga sätt.
LKK är en fristående internationell kyrka utan några band till den romerskkatolska kyrkan eller något annat samfund.

Respekt för andra kyrkor och religioner är dock ett framträdande drag hos LKK.
LKK:s medlemmar eftersträvar en dialog med alla andliga sökare.
Utdrag ur deras lära:
Världen är skådeplatsen för en ordnad plan, enligt vilken människans ande, genom att hon upprepade gånger uttrycker sig själv under varierande levnadsvillkor och erfarenheter, ständigt utvecklar sina krafter. Detta andliga framträdande äger rum under en okränkbar lag om orsak och verkan, "Vad människan sår, det skall hon ock skörda" (Gal. 6:7). Hennes göranden och låtanden i varje fysisk inkarnation bestämmer i stor utsträckning hennes erfarenheter efter döden i den mellanliggande världen (eller reningens värld) och i den himmelska världen och påverkar i hög grad förhållandena vid hennes nästa födelse. Människan är en länk i en vidsträckt livskedja, som sträcker sig från det högsta till det lägsta.

Så som hon hjälper dem som står lägre, så får hon hjälp av dem som står ovan henne på livsstegen, sålunda erhållande en fri nådegåva. Det finns ett de Heligas Samfund av rättfärdiga, fullkomnade människor eller helgon, som hjälper människosläktet. Det finns en ordnad skara av styrande änglar.

-- Det är människans plikt att lära sig urskilja det gudomliga ljuset inom sig själv och andra,--

-- Det finns sju kyrkobruk som kan räknas som sakrament, nämligen Dopet, Konfirmationen, den Heliga Eukaristien, Avlösningen, den Heliga Smörjelsen, Äktenskapet och de Heliga Ordinationerna. Läran om dessa sakrament är i tillräcklig stor utsträckning framställd i Liberala Katolska Kyrkans liturgi. Kristus, det levande överhuvudet i denna kyrka som Han grundat, är den verklige utdelaren av alla sakrament.—

http://www.lkk.se/sve/index_s.htm

PRINCIPFÖRKLARING

Liberala Katolska Kyrkan strävar att förena den katolska gudstjänstformen - dess mäktiga ritual, dess djupa mysticism och dess vittnesbörd om de sakramentala nådegåvornas verklighet - med det vidaste mått av tankefrihet och hänsyn till individens samvete.

– Kyrkan framhåller, att en teologi kan rättfärdiga sig och ha varaktigt värde endast i den mån som den kan motstå ständig omprövning i ljuset av den framåtskridande mänskliga kunskapen och individuellt andligt uppvaknande; en sådan teologi är av teosofins natur. Teosofi (grekiska för "gudomlig visdom") skiljer sig från teologi därigenom, att den framhäver betydelsen av varje individs strävan mot andlig förståelse grundad på personlig erfarenhet (gnosis eller sophia) i motsats till dogmatiska påbud beträffande speciella skrifttolkningar, som kan vara begränsade genom människans världsliga kunskap under en viss historisk period. Medan vissa högre läror alltid tillhör uppenbarelsens område, eftersom de ligger bortom vår fattningsförmåga och insikt, finns det andra närmare liggande läror, som kan undersökas och verifieras, och även vidareutvecklas, av de människor som uppnått större andlig mognad. Människan, som till sitt väsen är gudomlig, kan slutligen lära känna den gudom vars liv hon delar och genom att gradvis under successiva liv utveckla de gudomliga förmågor som är förborgade i henne, kan hon tillväxa i kunskap om universum, som i sig självt är uttrycket för det gudomliga livet. Denna väg att närma sig den gudomliga sanningen har sedan Ammonius Sakkas' tid i 3:e århundradet e.Kr. kallats teosofi och är densamma som de hinduiska Upanishadernas urgamla Brahmavidya eller buddhisternasdhyana (kinesiska Ch'an, japanska Zen). Den har sitt fulla stöd i den Heliga Skrift. Termen "teosofi" har ständigt framträtt i den religiösa tankevärlden såväl i Öst som Väst och den innebär inte endast mysticismen, utan också den eklektiska (sammanställande, utväljande) filosofin, som står att finna inom all religion. –
– Liberala Katolska Kyrkan tror att det finns en kärna av läror och mystisk erfarenhet som är samfälld för alla religioner och som inte kan påstås vara någons speciella egendom. Liberala Katolska Kyrkan är verksam inom kristendomens område och betraktar sig som en klart kristen kyrka, men anser inte desto mindre att de övriga stora världsreligionerna är gudomligt inspirerade och att de alla är utflöden från samma källa, om än olika religioner framhäver olika sidor av samma grundtankar. –

Somliga aspekter på dessa kan temporärt falla i glömska. Grundlärorna vilar på sitt eget inneboende värde. De utgör den sanna katolska tro som är katolsk emedan den är framställningen av allomfattande principer i naturen. S:t Augustinus skrev: "Det som vi nu kallar den kristna religionen existerade hos våra förfäder och har inte saknats från människosläktets begynnelse till stunden för Kristi ankomst i köttet från vilken tid den sanna religionen, som redan fanns, började kallas kristen": (Retract. I, XIII:3). Samma princip innefattas i den välkända förklaringen av S:t Vincent av Lerins: "Id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est: hoc etenim vere proprieque catholicum", ("Låt oss hålla fast vid det som överallt, alltid och av alla varit trott, ty detta är sannerligen och rätteligen katolskt." (Commonitorium kap. 2 (4).) Liberala Katolska Kyrkan söker följaktligen inte omvända människor från en religion till en annan.

– Liberala Katolska Kyrkan lämnar sina medlemmar frihet i tolkningen av trosbekännelser, heliga skrifter och traditionen samt av dess liturgi och lärosammanfattning.—

– Huvudvikten lägges snarare på prästernas uppgifter som förmedlare av de gudomliga sakramenten och förvaltare av Guds mysterier, och de är redo att så långt det är rimligen möjligt stå till tjänst för dem som påkallar deras hjälp.–

Mysticism och översinnliga erfarenheter

Inom ramen för sin undervisning innesluter Liberala Katolska Kyrkan allt som är gott och sant på den vetenskapliga kunskapens växande område. Den välkomnar nya studier av människans psyke inkluderande psykologi, översinnligt varseblivande och psykisk forskning.

http://www.lkk.se/sve/index_s.htm
Rosenkransen t.ex. inom Carmel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rosenkransen
Radband Hinduism, Buddism, Islam, Maria dyrkan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radband
See Gnosticism Beliefs

http://www.realtruth.org/wtc_038_091127.html?s_kwcid=TC|7308|gnostic%20catholic%20church|www.thefreelibrary.com|C|b|5099963597&gclid=CMGSpLrixaI

The Final Antichrist – Who and What

PRESENTED BY DAVID C. PACK
Many want to know: “Who is the Antichrist?” The Bible actually reveals that two final antichrists will arise before Jesus Christ returns. Learn the facts—including four distinct teachings by which you can identify antichrist!

Från: http://my.opera.com/Andy%20Glandy/blog/2007/04/22/sakrament-peter-halldorf-och-ekumenik?startidx=50

Sakrament, Peter Halldorf och ekumenik.

De katolska dogmerna är inget annat än gärningslära, falsk religiositet och vidskepelse.”
Detta tar Ekman avstånd från idag, och välkomna den ena katolska förkunnaren efter den andra, och på hans universitet är det idag många inslag av katolska professorer och lärare.

Årets EUropakonferens får besök av "påvens riddare" Charles Whitehead, som slogs till riddare av påve Johannes Paulus II i 2003. Jag avslutar denna text med delar av det citat jag nämnde ovanför, och lovar att jag kommer tillbaka till Ulf Ekmans tidigare tankar runt den romersk katolska kyrkan, och hans flirtande med den idag.

Vad är Ulf Ekmans egentliga mål med det han gör?

”Angående Livets Ords förhållande till katolska kyrkan så är det viktigt att påpeka att vi talar om och har upplevt betydelsen av en större öppning gentemot alla historiska kyrkor, inte bara en.

Detta är någonting Herren verkligen har manat oss till. De har alla något väsentligt som vi behöver och vi tror också att vi har ett viktigt bidrag. Att eftersträva en större enhet är dessutom bibliskt. Till sist bör man kanske tänka på att vi faktiskt delar vårt ursprung, vår historia, våra centrala dogmer, den moraliska grunden och även vår karismatiska erfarenhet med många historiska kyrkor. Det finns faktiskt mer som förenar oss än som skiljer oss. Guds kärlek får oss att se mer på det som förenar. I vår tid kommer vi att få se av Anden givna strategiska allianser bland kristtrogna som älskar Jesus, tror på Bibeln och vill ha väckelse, i de mest oanade sammanhang, för att den kristna tron skall bevaras och Guds rike utbredas med kraft.”


Torpkonferens 2010 När det religiösa täckelset faller!

http://gospelofchrist-bibel.blogspot.com/2010/06/torpkonferens-2010-nar-det-religiosa.html

Slutligen några kommentarer från Ulf Ekmans blogg

Per Kårhammer säger:
20100424 (20:56)
Kan tipsa om en annan riktig pärla, som är högaktuell i denna tid: “Ekumenismen och Bibeln” av David Hedegård. Eller som den ursprungliga titeln på boken var från första upplagan: “Söderblom, Påven och det stora avfallet”.

jasmine säger:
20100430 (20:27)
Hej Ulf Ekman. BRUKAR du läsa böcker från förlaget CATHOLICA?
En undran Ulf: Står du för detta förlag och dess produkter? Det = ett KATOLSKT (enbart)Förlag.
Och, det kan ju alla utläsa i förlagsnamnet. MEN det är kanske det du vill, Ulf. Du vill “sticka ut” och nu börja visa tydligare den väg du för ett antal år sedan slagit in på.
Så när du talar i tidningar, böcker, talarstolar etc så är du även inspirerad av katolska läror.
Du skriver…”
det finns en mängd citat från andliga förebilder genom tiderna. Boken är verkligen full av guldkorn och jag rekommenderar den gärna.”
VILKA ÄR DESSA ANDLIGA FÖREBILDER? FÖRVÄNTAR ATT DU NAMNGER DESSA PERSONER SOM DU ULF TAR INTRYCK AV. Guldkorn?
Ulf du har i blogg 26/3 skrivit ang recensioner:
“Jag läser recensioner med lite blandat intresse. Jag läser dem inte heller så ofta. Däremot läser jag rätt mycket böcker, men jag tycker mest om att botanisera och upptäcka själv eller gå på personliga rekommendationer.
Recensioner är ju egentligen bara en enda människas åsikt och omdöme och kan ju därför inte tillmätas för mycket intresse. På sin höjd en intressant partsinlaga.”
Du beskriver ATT en recension ju bara = en enda människas åsikt och omdöme och därför inte kan tillmätas för mycket intresse!
Ska vi vara sanningsenliga, SÅ ÄR DET LIKADANT MED DIN BLOGG. DET ÄR ENDAST DIN ÅSIKT OCH DITT OMDÖME ULF SOM BLOGGINNEHÅLLET BESKRIVER. Så bör inte den heller tillmätas för mycket intresse. Eller hur, det är ju endast din PARTSINLAGA.
Vi måste ju vara klarsynta och förstå detta. Samma regler gäller för en bloggare.
Nu till din VÄN Alf Härdelin, katolik och den bok som du ansåg vara bra. Du gillade inte någons recension som beskrev Alf som besviken och bitter – för du klarade inte att någon var negativ emot din vän.
En fråga: Rekommenderar Du Ulf, de böcker som Alf Härdelin skrivit??
Ex följande:
“Alla släkten ska prisa mig salig” och handlar om Maria. Skriven av Alf Härdelin.
OCH: Rekommenderar Du Ulf, de böcker som Catholica ger ut? Det är enbart katolikböcker.
Ex “Det heliga skrinet”…
Det heliga skrinet syftar på jungfru Maria men även på altaret, tabernaklet, monstransen och relikskrinet. Här presenteras klassiska motiv som bebådelsen, inkarnationen, den sörjande modern och Marias upptagelse till himmelen…”
Ex i “frälsarens moder”..Påven Johannes Paulus II:s valspråk totus tuus – HELT DIN! är en KÄRLEKsförklaring till MARIA. Det visar, att han ser hela sitt uppdrag som påve i Marias ljus…”
Ex i “himlarnas drottning”…
Scott Hahn i Himlarnas drottning på de små men viktiga detaljer som visar att Maria är den ”nya Eva” precis som Jesus är den ”nye Adam”.
…”lärorna om Maria: hennes obefläckade AVLELSE, eviga jungfrulighet, upptagning till himlen och kröning.”
Josémaria Escrivá,(OpusDei-grundaren och där idag en av Anders Arborelius medarbetare finns, jorge)
har skrivit boken ROSENKRANSEN….
“Att läsa den heliga rosenkransen i det att man betraktar hemligheterna, upprepar bönerna Fader vår och hell dig Maria, lovprisar den heliga Treenigheten och IHÄRDIGT ÅKALLAR GUDS MODER”.. skriver Josémaria.
5-I-TOPP på Catholicaförlaget är i nuläget:
- Sök friden och bevara den – en bok om hjärtats frid
- Rosenkransen
- En bok om Rosenkransen och dess mysterier
- Rosenkransen (CD)
- Maximilian Kolbe
Så Ulf, du är i sällskap med ROSENKRANSBÖCKER!
Och i dessa så finns böner till Maria.
Vissa försöker säga ATT så inte sker, men katoliker och nunnor/munkar BER TILL HELIGA MARIA OCH SÄGER EX VAR HÄLSAD MARIA OCH BED FÖR OSS SYNDARE och ber om hennes förböner.
De ser Maria som förebedjare, medlare och förebild ….detta finns att läsa i katolikers egna beskrivningar och har även hört på DVD, en nunna be till “heliga Maria”.
Och som Göran Skytte ( från ett av alla hans klosterbesök)beskriver nunnor som varje dag ber: “Sankta Maria, Sankta Maria…”
CATHOLICA har böcker om helgon, ökenfäder, mediationer, eukaristin, ikoner, kontemplation, katekes, Maria etc….
Är dessa kategorier böcker som du, Ulf Ekman rekommenderar?
Såg i ovanstående en kommenterare AndreasL att han skrev om din bok Andliga rötter.
Nu är detta ju egentligen “ingen bok – det är ju en samling artiklar från Keryx” där utbetalning redan skett i form av prenumeranter.
Och nu ges dessa artiklar ut och i bokform och en dyr inbunden bok.
Och titeln ger ju sken av att vara någon slags historiebok. MEN så är ju inte fallet.
Utan i ärlighetens namn Ulf, så faller boken under dina egna funderingar angående recensioner dvs EN ENDA PERSONS EGNA REFLEKTIONER OCH FUNDERINGAR. En parts-inlaga.
Du vågar inte säga att det är “livetsOrd-teologi” utan dina egna tankar.
Och Andliga rötter gillas nog i Sv Kyrkan och bland katoliker.
Kanske en bok att ge ut på Catholica… :-)
Jag håller mig till ämnet i bloggen. Men jag är skakad och besviken över din förändring, Ulf Ekman.
Du skulle INTE känna igen dig själv OM du intervjuade Ulf Ekman från ca 1983-2000
Med allvarligt-funderande hälsningar, Jasmine
---
Slutligen vill jag visa vad gnosticism kan stå för.

Ecclesia Gnostica Catholica
The gnostic creed


A creed is a statement of belief—usually religious belief—or faith. The word derives from the Latin credo for "I believe". The creed of Ecclesia Gnostica Catholica—also known as the Gnostic Creed—is recited in the Gnostic Mass, during the Ceremony of the Introit.

The text of the Creed is as follows:

I believe in one secret and ineffable LORD; and in one Star in the Company of Stars of whose fire we are created, and to which we shall return; and in one Father of Life, Mystery of Mystery, in His name CHAOS, the sole viceregent of the Sun upon the Earth; and in one Air the nourisher of all that breathes.

And I believe in one Earth, the Mother of us all, and in one Womb wherein all men are begotten, and wherein they shall rest, Mystery of Mystery, in Her name BABALON.

And I believe in the Serpent and the Lion, Mystery of Mystery, in His name BAPHOMET.

And I believe in one Gnostic and Catholic Church of Light, Life, Love and Liberty, the Word of whose Law is THELEMA.


And I believe in the communion of Saints.
And, forasmuch as meat and drink are transmuted in us daily into spiritual substance, I believe in the Miracle of the Mass.
And I confess one Baptism of Wisdom whereby we accomplish the Miracle of Incarnation.


And I confess my life one, individual, and eternal that was, and is, and is to come.
AUMGN. AUMGN. AUMGN.

Explication of the Creed

The first six articles profess several beliefs by the congregants. The remaining two are confessions. The Creed ends with the Thelemic form of the Pranava, equivalent to the sacred Vedic syllable "Aum" or to the “Amen” of the Judaeo-Christian tradition. On the basic form of the Creed, Tau Apiryon and Helena (1998) write:
The first 4 clauses are attributed to the four letters of Tetragrammaton YHVH: the Father (Chaos); the Mother (Babalon); the Union of Father and Mother in the Son (Baphomet); and the Daughter, the Bride of the Son (the Church).

The two following clauses describe the essential products of the Mass from the perspective of the congregation.

The final two clauses are in the form of confession rather than belief and describe parallels between the occurrences in the Mass and the life of the individual.

The six articles of belief in the Creed can also be seen as corresponding with certain elements in the Gnostic Mass:

The Lord: The Priest

One Star: the Deacon

Chaos: the Lance (of the Priest)

Air: the Sword (of the Priestess)

One Earth: the Paten

One Womb: the Cup

Babalon: the Priestess

Baphomet: the Eucharist

The Church: the Congregation

The Miracle: the consumption and ingestion of the Eucharist, called a Cake of Light.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_Gnostica_Catholica
http://oto-usa.org/egc.html
http://hermetic.com/egc/gnostics.html
http://hermetic.com/egc/index.html

Catholica
http://www.catholica.se/Visa_detaljer.asp?BokID=164

Själens dunkla natt
Den helige Johannes av Korset är allra mest känd som den dunkla nattens mystiker. Detta gör honom evigt aktuell, men alldeles särskilt i vår tid. Den svenska översättningen av Själens dunkla natt kommer nu ut i sin fjärde upplaga, medan den första upplagan av hans ”ljusare” böcker (Andlig sång och Levande kärlekslåga) ännu inte blivit slutsåld. Många känner igen något av sig själva i Johannes beskrivning av den dunkla natten. I ett brev till karmelitordens general (14 dec 1990) talade påven Johannes Paulus II om en kollektiv dunkel natt. Guds skenbara frånvaro – ”skenbar” eftersom Gud i verkligheten aldrig kan vara frånvarande – som plågar mystikerna under vissa krisperioder, har blivit en allmän erfarenhet. Gud är inte längre någon självklar verklighet som löser alla problem och besvarar alla frågor.
Många människor upplever tillvaron som en dunkel natt, ja som ett helvete. Det är säkert inte alltid Johannes av Korsets dunkla natt i dess egentliga bemärkelse. Ändå finns vissa gemensamma element. Och de som råkar få helgonets bok i händerna, känner igen en hel del av sig själva. Man kan alltså tala om en viss universalisering av natten, förutsatt att vi tar begreppet ”dunkel natt” i en utvidgad betydelse.
Trots att Johannes av Korset skildrar erfarenheten av att-vara-utan-Gud i de mörkaste färger och med hjälp av många citat från profeterna och framför allt Job, är hans bok ändå en ”liber consolationum”, en tröstens bok. I detta avseende liknar den Uppenbarelseboken. Den som läser Själens dunkla natt till slut känner sig ”tröstad”. Och trösten består i att mörkret blir genomskinligt. Fysiskt och psykiskt lidande, ångest, ensamhet, allt får en mening. Allt detta är Gud i full aktivitet. Det som verkar vara tecken på Guds frånvaro är i själva verket tecken på hans intensiva, man skulle nästan säga alltför intensiva, närvaro. Det är helgonets stora förtjänst att han så tydligt visar att kontakten med Gud nödvändigtvis leder till natt. Natten är inte något pedagogiskt trick som Gud funnit på. Det rör sig här om en inre nödvändighet. Gud är ljus som bländar, eld som förtär.

Men liksom vi äter Kristi kropp och dricker hans blod under brödets och vinets gestalt, så kan Guds bländande ljus också träffa oss under gestalten av plågsamma omständigheter: sjukdom, dödsfall, ålderdomens avtacklande, förödmjukelser, misslyckanden, en skilsmässa, psykiska svårigheter. Allt som gör människan liten, allt som ”störtar härskare från deras troner”, kan bidra till den slutgiltiga förvandlingen. Människan måste bli gudomlig. Det gamla livet skall dö för att det nya skall kunna uppstå.

Andra kunder som köpte denna boken har också köpt följande titlar:
- Bestigningen av berget Karmel

- Den inre friheten

- Chant - Music for Paradise

- Kontemplativ bön

- Första stegen på bönens väg


Alla släkten skall prisa mig salig
Maria, jungfrun, Jesu moder, hon som kyrkan vågar kalla också för Guds moder, därför att hon födde den enastående till världen, finns på många bilder och i många texter. Ibland skildras hon där nästan övernaturligt vacker, ibland i stort armod, hon kan utstråla glädje, men också vara den medlidande och plågade, hon är ibland den mer än alla andra människor benådade, ibland ställföreträdaren, förebedjaren och förebilden för andra.

Professor Alf Härdelin, känd förmedlare av kristen tanke och kultur från olika tider, presenterar här en samling Marialyrik från många århundraden. Mentalitet och sensibilitet växlar. Formerna och genrerna och stilarna varierar. Här finns diktning för gudstjänstens sång, men också för den folkliga andakten och den enskilda meditationen. Kanske är det en fördel, att orden är skrovliga snarare än söta, att det handlar om djupa och outgrundliga mysterier som utmanar tanken snarare än om lättillgängliga ytor som det är alltför lätt att tanklöst bejaka. Maria blir sannare på det viset, och kanske mera nödvändig.

Andra kunder som köpte denna boken har också köpt följande titlar:
- Himlarnas Drottning

- Jungfru Marias upptagning i himmelen

- Kontemplativ bön

- Maria försoningens moder

- En bok om Rosenkransen och dess mysterier


En bok om Rosenkransen och dess mysterier

Av: Föreningen Maria Immaculata
Andra kunder som köpte denna boken har också köpt följande titlar:
- Rosenkransen

- Katolsk Bönbok

- Ikonernas Rosenkrans

- Katolska Kyrkans Katekes

- Lammets måltid - mässan som himlen på jorden

- Himlarnas Drottning

- Kort inledning till katolicismens grundtankar


Himlarnas Drottning

Av: Scott Hahn
Översatt av: Håkan Hammarén
De flesta kristna vet att Jesu liv finns förebådat överallt i det Gamla testamentet. Genom att noga undersöka Bibeln, men också verk av både katolska och protestantiska forskare, visar Scott Hahn i Himlarnas drottning på de små men viktiga detaljer som visar att Maria är den ”nya Eva” precis som Jesus är den ”nye Adam”. Han avslöjar mysteriet om Maria i hjärtat av Uppenbarelseboken och visar hur samma mysterium finns förutsagt på Bibelns allra första sidor, i Första Moseboken, och i berättelsen om kung Davids regeringstid.

Med detta bibliska och historiska underlag ger Hahn oss en ny syn på lärorna om Maria: hennes obefläckade avlelse, eviga jungfrulighet, upptagning till himlen och kröning. Medan författaren guidar läsaren genom avsnitt fyllda av mysterier och poesi, hjälper han dem också att återupptäcka den gamla konsten och vetenskapen om hur man skall läsa den Heliga Skrift för att få en mera grundläggande förståelse för Skriftens tillförlitlighet och betydelse för den kristna tron.
Himlarnas drottning är skriven i den tillgängliga och underhållande stil som är Scott Hahns signum. Det är en viktig bok eftersom den visar på Marias viktiga roll i kristenhetens budskap om försoning.

Scott Hahn är en internationellt erkänd katolsk föreläsare och apologet. Han är professor i teologi vid Franciskan University i Steubenville. Bland hans böcker kan nämnas The Lamb´s Supper(Lammets måltid, Catholica 2003); A Father Who Keeps His Promises samt Rome Sweet Home, bästsäljaren han skrev tillsammans med sin fru om deras konvertering till katolicismen. Han bor i Steubenville, Ohio, i USA.
-> Läs ett kapitel ur boken!
Andra kunder som köpte denna boken har också köpt följande titlar:
- På väg till Jesus Kristus

- En bok om Rosenkransen och dess mysterier

- Jungfru Marias upptagning i himmelen

- Skrifter

- Ikonernas Rosenkrans

http://www.catholica.se/Bokbilder/himlarnas%20drottning%20-%20provkapitel.pdf
Min typ av moder – Gud är som Gud gör.

Låt oss bli metafysiska. – spekulativa, abstrakta, övernaturliga, magiska, mystiska, oförklarliga, metafysiska, översinnliga, överjordiska, övermänskliga, kolossala, fantastiska, enorma, jättelika, översinnliga, sublima, eteriska, andliga,

Se där den karismatiska, ekumeniska röran, kaoset!


Inlagt av Leif Berg

1 kommentar:

 1. Hej Leif och TACK för ett mycket bra inlägg. Du har forskat noga och detaljerat. Bravo.
  Angående Ekman har du väl också sett att han stödjer kyrkbygget:

  http://www.enhetenskyrka.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=75

  Ekman är ju en av de 17 som skrev under ett monaistiskt liv i kloster! 17/1 2008. Kanske funderar Ekman på ett liv som munk - ler.

  http://www.enhetenskyrka.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=83

  Har du hört om Todd Coontz, Benny har:

  http://www.bennyhinn.org/products/product_detail.cfm?itemid=732

  Benny och Todd ska vara tillsammans i Oakland 30/7 och Benny ska vara där redan 29/7.
  Mr Hinn är ju på Ekmans 24-25/7. Så då måste Ekman också gilla dessa $-grabbar!

  http://www.rockwealth.org/

  Lyssna på Benny (Benedictus), Oral och Todd i en äldre video, där hör man hur de säger seed-giving istället för money, för annars skulle folk tröttna på att ge pengar!!

  http://www.rockwealth.org/seedfaith.html

  http://il.youtube.com/watch?v=HQx8ev7ecrY&feature=related
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Denna vecka gästar dr Garry Gordon TV-showen och Garry är vän till mr Hinn sedan 9 år.

  Garry utlovar botande av massor av sjukdomar genom PILLER (antar dyra) och han nämner inte Bibeln.

  http://www.bennyhinn.org/television/default.cfm

  Benny gör reklam för Garrys bok Detox with Oral Chelation som han skrivit tillsammans med David Jay Brown.

  http://www.bennyhinn.org/products/product_detail.cfm?itemid=677

  http://en.wikipedia.org/wiki/David_Jay_Brown

  David är kollega till Annie Sprinkle!! Läs. Finns inte ord att benämna VAD hon sysslar med, men tydligen instämmer David Jay Brown.

  VARNINGSSKYLT och helst ha ögonbindel: http://en.wikipedia.org/wiki/Annie_Sprinkle

  http://gordonresearch.com/

  Tack för din blogg och fortsätt gräva.
  Take care, Jasmine

  SvaraRadera

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter