måndag 10 maj 2010

Har Trosgnistan slocknat?


Smålandskonferensen 2010 Trosgnistan

Vi har kul!!!!!

På fredag kl.18 konsert med småstjärnorna


Talare:

Stefan Salmonsson, Göran Skytte, Ulf Ekman,(Livets ord) Bergling (Arken en karismatisk/magi, kundhalini/Torontorörelsens värd), Kjell Halvorsen, Birger Skoglund,(Birger Skoglund lär ha fått uppenbarat av Jesus att mer en 3 miljoner skall bli frälsta eller kristna i Sverige.Får för övrigt många oprövade "tilltal") Per-Åke Eliasson, Mikael och Linda Järlestrand, Mikael Alve'n, Göran Oscarsson, Gert-Owe Liw, Curt Johansson,(Trosgnistan) Göran Duveskog, David Duveskog,(Trosgnistan) Gert-Ove Liw, Karl-Erik Appelfeldt, Per-Arne Evensen samt Trosgnistans team av missionärer, evangelister och pastorer.

Från Kenya kommer pastor John Abisai som är ledare för en av Trosgnistans systerkyrka i Kenya. Från Indien kommer David och Ketzia Prakasam som leder en stor och växande pingströrelse i Indien som jobbat med Trosgnistans Mission i 30 år.

Oasrörelsens ekumenik och öppenhet mot andra samfund visar sig på olika sätt, på sommarkonferensen i Borås sommaren 2008 medverkar pingstevangelisten Birger Skoglund och katoliken P. Raniero Cantalamessa som anges vara "Påvens predikant och en av den karismatiska rörelsens mest efterfrågade talare" samt flera mer svenskkyrkliga talare.

Nu har Trosgnistan slocknat, kvar är endast ett fornminne av en väckelse som berörde men aldrig fick gå på djupet, man blev påverkad på ytan. Och blev med tiden allt mer mån om ytterskiktet, beläggningen, utanverket, fasaden!

Från att varit en gnista har den eld som en gång brann slocknat, kvar är askan, förbränningsresten, sotet, resten, återstoden, bottensatsen, grumset, behållningen, saldot, skillnaden, stoftet, mullen!

En väckelse som avtar blir till formväsende, med inte enbart en annan form, gjutform, beskaffenhet, utan också ett helt annat innehåll, substans, de nya lärorna blir alltmer framträdande! Man anpassar sig alltmer till en ljum, sammanblandad, förväxlad kristendomstyp!
Trosgnistan annonserar nu med att ”Vi har kul, med små-stjärnorna”!?

I annonsen figurerar Ulf Ekman en Karismatisk/Ekumenisk förförare med följe, eskort, uppvaktning! Det är en märklig samling av karismatiker som är kända för JDS läran och de flesta av de avarter som figurerat i den karismatiska/katolska rörelsen, med ekumeniken som samlande faktor står man nu öppen och på samma plattform gör propaganda, sprider åsikter, för en förvänd underhållnings, nöjes, förströelses, kristendom!

Curt Johansson går själv med i leden för Jesusdemonstrationen, en blandning av hednisk religion och ljum kristendom! Där står man tillsammans med Vatikanens språkrör Cantalamessa, Påvens personliga predikant!

Raniero Cantalamessa, född 22 juli 1934, är en präst inom den Romersk-katolska kyrkan och sedan 1980 är han det påvliga hushållets predikant. Han medverkade vid Oasmötet i Borås 2008 m.m.

Det är inte enbart Bibel översättningar som förvanskas i vår tid utan också en lika allvarlig skada, upplösning som pågår inom de kristna leden, i form av karismatiker och ekumener som beblandar sig med allt och alla slag av avsöndrande läror och ideologier, man skapar sammanslagningar, fusioner, sammansmältningar, blandningar, integrationer, samordningar, av annan art än den som Bibeln lär, egenmäktigt gör man sina egna tolkningar och värderingar utan den grund som Bibeln förespråkar!

Det är en tid av upplösning, laglöshet, man far fram vårdslöst och obekymrat utan någon som helst aktning för det skrivna Ordet! Visserligen citerar, åberopar, man Bibeln, men enbart för att manipulera en oberörd skara av insomnade åhörare!

Man samlar omkring sig lärare allt efter som det kliar dem i öronen, och sanningens väg vill man ej veta av!

Ex. Jesusdemonstrationen en hybrid av olika läror Katolicism med Cantalmessa Vatikanens språkrör och påvens personliga predikant står i spetsen som förgrundsfigur för denna ansamling av obetänkta, oöverlagda, brådstörtade, kristna.

I Bibeln kallas det för sedeslöshet en norm som hör samman med otukt, lösaktighet, bol, hor, omoral, osedlighet, och nämns ca 64 gånger i Bibeln, i Uppenbarelseboken nämns det 10 gånger alltså med de skarpaste varningar för denna sedeslösa kvinna!

3Mo 19:29 Du skall icke ohelga din dotter med att låta henne bliva en sköka, på det att icke landet må förfalla i skökoväsende och bliva uppfyllt av skändlighet.

Skändlighet – styggelse, skam, skamlighet, skamfläck, vanheder, vanära, grovt övervåld, vanhelgande, helgerån, hänsynslös handling, förbrytelse, illgärning, brottslig handling, överträdelse, lagöverträdelse.

Amo 7:17 Därför säger HERREN så: Din hustru skall bliva en sköka i staden, dina söner och döttrar skola falla för svärd, ditt land skall bliva utskiftat med mätsnöre, själv skall du dö i ett orent land, och Israel skall föras bort i fångenskap ur sitt land."

Orent – falskt, beslöjat, dunkelt, grumligt, oklart, förorenat, omoraliskt, syndigt, syndfullt, irreligiöst,okynnigt, odygdigt, gäckande, narrande, lurande, bedragande, illusoriskt, bedrägligt, skenbart, förvillande, raljant, gycklande, skalkaktigt, gäcksamt, spefullt, spydigt, maliciöst, syndigt, oheligt, lastbart, ont, fördärvat, gudlöst.

1Ko 6:16 Veten I då icke att den som håller sig till en sköka, han bliver en kropp med henne? Det heter ju: "De tu skola varda ett kött."

Psa 1:1 Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,
Psa 1:2 utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.
Psa 1:3 Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.
Psa 1:4 Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför.
Psa 1:5 Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas församling.
Psa 1:6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Förgås – förliser, lider skeppsbrott, går till botten, går i kvav, dör, faller ifrån, avsomnar, insomnar, tar ner skylten, avtar, förklingar, upphör, försvinner, slocknar.

Inlagt av Leif Berg

1 kommentar:

 1. Hej,

  Jag läste på arkens sida att det har börjat ta betalt för förbönen.
  150 kronor i administrationsavgift
  och 50-99 kronor i förberedelse material.
  skamligt!

  SvaraRadera

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter