tisdag 9 februari 2010

Blomstrande eller fallna kyrkor!?

Svar till Stanley Sjöbergs inlägg i Hemmets Vän:Karismatisk kristendom församlingarnas framtid

Svar till karismatisk kristendom församlingens framtid. Vi går nu allt längre in i ändens tid då svåra tider skall komma, en tid av upplösning, sammanblandning och förväxlingar, så även i de kristna leden, vilket Guds Ord klart undervisar om. Att idag helt urskillningslöst sammanblanda allt vad ”karismatisk” rörelse består av blir ingen hjälpt av, det skapar enbart än mer förvirring och desorientering. När man vill ”ena” allt och alla för att forma en numerär mass-kristendom går man i stöpningen eller formväsen och tvärs emot Bibelns förkunnelse, som lär att det är och förblir en skillnad på den s.k. bekännande kristendoms-massan.

Jesu egna Ord, Paulus varningar, 1Joh. Brev, Jakobs Brev och Uppenbarelsebokens tydliga förkunnelse borde ge varje sann kristen ljus över vår tid.

Vi går mot sammanblandning, förväxling och utbyte alltmer och därför behöver vi värna om den uppriktiga troheten i Kristus Jesus. Endast en kärnfull väckelsekristendom kan stå emot tidens prövningar som ska övergå jorden. Den ”karismatiska” rörelsen har inte de grundläggande kännemärken som kan bestå i prövningarna utan är i sig självt en rivaliserande motrörelse från den katolska världskyrkan, som tyvärr fått tränga in i de flesta ”frikyrkorna” och som låtit sig uppsugas i dessa virvelströmmar som visar prov på än den ena än den andra själv-utnämda profeten eller läraren av främmande art(-er) och som med all tydlighet nu går mot Rom med alltmer ockulta inslag.

Vi behöver en klar och tydlig förkunnelse som inte stryker medhårs med skökomodern och hennes döttrar, numera får man leta efter de predikanter som stod fasta i Tron och kämpade trons goda kamp, man har blivit uppgiven, modlös, tandlös och liknar mera ”pastor Janson” som inte har någon åsikt om någonting. Han värnar mer om människors åsikter och den egna plånboken. Irrande omkring i läran och vänder ut och in på allt som kommer i dess väg.

Att ”bygga” kyrkor eller kloster lär ju inte handla om sann väckelsekristendom utan är en katolsk-hednisk uppfinning som döpts till Kyrka. Den Svenska ”karismatiska” rörelsen har i sig självt inga rötter i sann kristendom utan är en avart och kopia av vad den tror/menar sig vara, eller som Levi Petrus sa: en parasit!

Tyvärr så är det så att den s.k. karismatiska rörelsen i sin helhet (vilken redan visar prov på en mångfald av irr-läror) måste granskas i Ordets Ljus, och prövas om den är äkta, annars hamnar vi i än mer mörker och förvillelser! Vilket kan märkas i de flesta sammanhang där man ”öppnat sig” för dessa krafter!

Exempelvis ”pingst-samfundet” har ju redan ställt sig samman med ekumenik/karismatik och gör politisk våldtäkt på församlingarna och erbjuder ett socialevangelium som ersättning etc.

Kinas väckelse har inte ännu berörts av den ”västerländska” Karisma-magic rörelsen och kan inte jämföras med den övriga avarten som gärna vill berömma sig med överord, eller av andras arbete!

Vad menas med: Vår uppgift är också att hitta formerna för att anknyta till den svenska folksjälens andliga längtan? Är det genom profanering av de urkristna värdena eller införande av New Age metoder i långa banor etc.?

Afrika har en mängd olika ”karisma-församlingar” och vissa är av katolsk-karismatisk börd, eller predikar under inflytande av prosperity rörelsen med dess mystik-religion, alltså en uppblandning, och därför behöver vi vara vakna och nyktra i denna sena midnattstid. Vår kamp är en kamp på liv och död, för den som är okunnig om denna kamp lär väl inget kunna väcka dem ur den djupaste sömn! Det kostar! Läs gärna Apg. Kap 7 där förkunnas en äkta pingstförkunnelse!

Guds frid i Kristus Jesus!

Insänt av Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter