onsdag 11 mars 2009

Ulf Ekman, Stanley Sjöberg, Ekumenik och enhet!

Stanley Sjöberg: Val av liberal biskop hotar ekumeniken
Publicerad: 2009-02-08 10:25 Dagen
Riskera inte ekumeniken med liberal biskop, manar frikyrkopastorn Stanley Sjöberg inför måndagens provval i Stockholms stift.
- En biskop som är mer bibelkritisk än bibeltroende, mer öppen för kulturella experiment kring fantasibilder om Jesus, typ "Ecce Homo" etcetera, än präglad av respekt inför kristendomens centralgestalt, kommer att öka distansen till den övriga kristenheten, skriver Sjöberg i Svenska Dagbladet.
Sjöbergs skriver att "ekumenik innebär tolerans och öppenhet för teologisk mångfald, men gränsen går kring den typ av hädelse som numera accepteras som kultur. Det här är helt avgörande frågor för de ekumeniska relationerna till invandrarkyrkorna i Storstockholm."
- Ekumenik fordrar trovärdighet och pålitlighet kring trons bekännelse.
Stanley Sjöberg hoppas att det i provvalet i morgon ges utrymme för att domprost emeritus Hakon Långström eller någon med liknande förankring i klassisk kristen tro, blir Stockholms stifts näste biskop.
Stockholms stifts samrådsgrupp har inför provvalet tagit fram sju kandidater. Dessa är domprost Åke Bonnier, stiftsprost Eva Brunne, stiftsadjunkt Anna Karin Hammar, rektorn vid Pastoralinstitutet Sven Hillert, stiftsadjunkt Martin Modeus, kyrkoherde Lisa Tegby och läraren vid Pastoralinstitutet Cecilia Wadstein.
De av samrådsgruppen framtagna kandidaterna behöver inte bli de enda vid provvalet.
Riskera inte ekumeniken med liberal biskop
INLÄGG | Viktigt val i Stockholms stift
Publicerad: 8 februari 2009, 04.47 SvD


Valet av biskop i Stockholms stift engagerar många även utanför Svenska kyrkan. Kyrkornas ekumeniska relationer blir allt mer viktiga.
Den som väljs till biskop i Stockholms stift har en avgörande betydelse för hur relationerna kommer att utvecklas till katolska och ortodoxa kristna, med mer än ett hundra frikyrkligt präglade invandrarkyrkor som numera finns i Storstockholm.
Med en liberal teolog som biskop riskeras en sådan ekumenik.
En biskop som är mer bibelkritisk än bibeltroende, mer öppen för kulturella experiment kring fantasibilder om Jesus, typ ”Ecce Homo” etcetera, än präglad av respekt inför kristendomens centralgestalt, kommer att öka distansen till den övriga kristenheten.
Ekumenik innebär tolerans och öppenhet för teologisk mångfald, men gränsen går kring den typ av hädelse som numera accepteras som kultur. Det här är helt avgörande frågor för de ekumeniska relationerna till invandrarkyrkorna i Storstockholm.
Kyrkopolitiskt kommer visserligen allt att fungera som hitintills. Relationen till staten med ekonomiska frågor och sådant som tillhör religionsfriheten kommer att fortsätta som ekumenik på administrativ nivå.
Men det gemensamma gudstjänstfirandet kommer att vara närmast otänkbart.

När domprost emeritus Hakon Långström ledde den allkristna gudstjänsten i Kungsträdgården den 3 maj 2008, då fungerade ekumeniken med tusentals araber, afrikaner, asiater och latinamerikaner, katolska och ortodoxa kyrkomedlemmar och fristående karismatiska grupper med alla mer kända svenska frikyrkosamfund som var representerade.
Något sådant skulle inte vara möjligt att upprepa med en liberalteolog i Svenska kyrkans ledning i vår tid. Ekumenik fordrar trovärdighet och pålitlighet kring trons bekännelse.
Därför finns det starka skäl att i provvalet för ny biskop i Stockholms Stift i morgon ge utrymme för att domprost emeritus Hakon Långström eller någon med liknande förankring i klassisk kristen tro, blir Stockholms stifts näste biskop.
Jag är inte medlem i Svenska kyrkan. När jag för många år sedan gav mitt aktiva stöd till flera unga kvinnor och män som sökte sig till prästutbildningen i Svenska kyrkan, då uppmanades de att begära utträde från sin frikyrka.
Ingen skulle stå som medlem i två olika församlingar. Vi respekterade detta med ömsesidig förståelse.
Trots detta finns i vår tid en andlig närhet och en djup vilja att stödja en sund utveckling för Svenska kyrkan, som är så djupt förankrad i vår historia.
STANLEY SJÖBERG
frikyrkopastor
Stanley Sjöberg ropar i öknen
Publicerad: 16 februari 2009, 16.27 SvD

Det stundar biskopsval i Stockholm stift. Stanley Sjöberg har uttryckt oro (SvD 8/2) över att det ekumeniska samarbetet försvåras eller upphör helt om en liberal teolog utses till biskop.
År 1925 kallade ärkebiskop Nathan Söderblom till det allra första ekumeniska mötet. Klockorna i Stockholms Storkyrka ringde in till den högtidliga gudstjänsten, då Fader vår lästes på 20 olika språk. Sedan dess har en ekumenisk tradition hållits levande i Sverige.
Stanley Sjöbergs varningsord kom för sent och han ropade dessutom i öknen. Den teologiska inriktningen hos en biskop i Stockholms stift är något som borde ha diskuterats offentligt. Nu är det för sent. Den kandidat som lär ligga bäst till är kyrkoherden i Sofia församling, Hans Ulfvebrand. Hans teologi är solklar. Under ett veckoslut i april är han värd för konferensen Ny tid – ny kristendom? där John Shelby Spong, omdiskuterad före detta anglikansk biskop i New Jersey, är inbjuden. En av deltagarna är förre ärkebiskopen K G Hammar och vid högtidsgudstjänsten i Sofia kyrka predikar Caroline Krook.
Spongs böcker har tryckts i miljonupplagor och i Sverige introducerades hans idéer av biskop Claes-Bertil Ytterberg redan i början av 2000-talet. Spong har gjort en lysande karriär genom att avsätta Kristus, förneka inkarnationen och den traditionella judisk-kristna gudsbilden. Gud är ingen snuttefilt som ingriper när vi ber om något. Böner är som när barn skriver brev till jultomten. Fader vår kan alltså skrotas. Skapelsen och syndafallet är postdarwinistiskt nonsens och försoningen på korset en barbarisk idé. Vidare framhåller Spong Freuds analyser av kyrkans symboler – att de är manifestationer av djupt liggande infantila neuroser. Denna modernistiska fundamentalism skapar självklart splittring och oro.
Att Spong ses som den nye reformatorn bland många präster i Svenska kyrkan är uppenbart. Om korset inte längre är kompassen måste konsekvenserna bli att trosbekännelsen skrivs om, att nattvardskärl och kors ställs ut på museum.
När påskens tomma kors, som för oss kristna vittnar om den uppståndne Kristus, blir till en löjlig symbol för stora delar av det svenska prästerskapet, då är ekumeniken död.
Gunnel Wahlström
frilansjournalist och ortodoxt kristen, Stockholm


Ulf Ekman med på new age-flaggad ekumenisk seglats

I augusti 2007 inbjöd "Arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse"
(http://www.kyrkligfornyelse.org/) till kyrkodagar om ekumenik under mottot "För att världen skall tro".

Syftet var att belysa likheter, lyfta fram syskonskapet och ge vägledning i hur man ska gå vidare mot enhet, oberoende av lärofrågor. Bland talarna fanns bl.a Ulf Ekman från Livets Ord, Fredrik Emanuelsson - Romersk-katolsk präst, Katrin Åmell - dominikanenunna och ansvarig för ekumenisk teologi inom Sveriges kristna råd. Katrin Åmell är känd som en ivrig förespråkare för zen-mediation. Dessutom medverkande Bertil Gertner på söndagens gudstjänst. Du kan hitta programbladet här.


Över söndagens program finns ett citat av den kända new age-företrädare Marianne Williamson:

"Vi är födda att visa Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss - den finns i oss alla."

Marianne Williamson "A Return to Love" (Harper Collins 1991)
Det som sägs här är inte biblisk teologi utan kärnan i den teologi som är kännetecknande för bl.a. new age: "vi är alla gudomliga inom oss, oberoende av tro".

Att det är just detta som Marianne Williamson vill förmedla kan du se längre ner i texten. Hur i hela världen kommer det sig då att en ekumenisk konferens flaggar söndagens program med ett citat av en mycket tung new age-företrädare? Och hur kan man välja ett sådant här citat som helt går på tvärs med Bibelns lära om människan? Är det okunskap? Nej, någon (några) på den här seglatsen är uppenbarligen fascinerad av det som Marianne Williamson står för. Det här säger ganska mycket om den ekumeniska rörelsen och hur illa ställt det är med det andliga ledarskap i Sverige som är drivande i denna ekumenik. Det säger också något om vilken vind det är som fyller seglen.


Att människan är gudomlig i sitt inre, eller att Guds härlighet finns i alla människor, är inte en biblisk sanning, men det är en grundläggande lära inom både new age och mystik. Den läran finns även i olika varianter hos hinduism, buddhism, trosrörelsen, Katolska kyrkan, Mormoner mfl. Jesus sa att ur människans inre kommer inget annat än ondska. Men om en människa blir pånyttfödd genom Jesus, då tar Gud sin boning i den människan genom sin Helige Ande. På så sätt, inte på något annat, kan vi få del av gudomlig natur i vårt inre. Men den pånyttfödda människan blir ändå inte gudomliggjord i sig själv, utan blir "bara" en bärare av den Helige Ande.


Ulf Ekman seglar mot Rom?
Genom den här konferensen blev det tydligt att Ulf Ekman drar allt mer åt katolicismen. Det samma ser man i andra uttalanden och skrifter från Ekman. På Jesus festival 08 i Norge sa han i samtal med Peter Halldorf:

"I historien är det alltid klosterväsendet som har räddat Kyrkan". Ett annat märkligt uttalande som Ekman gjorde på samma festival, och som varje vaken och evangelisk kristen borde gå i taket för var detta: "Tänk om det går 1500 år innan Jesus kommer tillbaka?" (båda citat från norska DagenMagazinet). Detta är ett uttalande som ligger mer i linje med katolsk tro än något annat.

OAS-rörelsens hemsida kan vi läsa följande: "Den fantastiska vändpunkt, med en omvändelse till enhetens färdriktning, som nu signaleras av Peter Halldorf och Ulf Ekman med helt oväntade nya konstellationer, bekräftar för mig, att den Helige Ande som enligt Ulf Ekman påven Leo XIII bad ner över 1900-talet vid dess ingång nu verkligen fått tag i sin kristenhet."

Ekman prisar alltså påven för pingstväckelsen som startade i början av 1900-talet. Vidare tror Ekman idag att Maria är en evig ljungfru, han tror på "realpresens" i nattvarden (brödet ÄR Jesu kropp, vinet ÄR Jesu blod) vilket är grunden för den katolska blasfemiska nattvardsmässan, där det enligt katolska kyrkan sker en förnyad Jesu offerdöd på altaret var gång prästen läser nattvardens instiftelseord.


Rent logiskt är inte avståndet mellan new age och katolska kyrkan speciellt stort; det blir också synligt i hur kyrkdagarna 2007 flaggas med citat från en stor new age-företrädare. Det finns många tecken som tyder på att detta avstånd dessutom krymper. Avståndet mellan Livets Ord och katolska kyrkan krymper också. Innebär då detta att new age och Livets Ord nu närmar sig varandra? Ja, rent logiskt kan det vara så, men vad som kommer att ske i verkligheten, det återstår att se. Jag vill i alla fall med denna text uppmana till vaksamhet!


Marianne Williamson
Vem är då new age-företrädaren Marianne Williamson? Känner du till new age-bibeln "A course in miracles" (En kurs i mirakler)? Marianne Williamson är känd för sin praktiska undervisning utifrån denna ockulta bibel. Hon anlitas av t.ex. Oprah Winfrey för att hålla dagliga entimmas TV-program utifrån A course in miracles. Läs mer om Marianne Williamson på hennes egen hemsida.


A course in miracles
Vad lär då A course in miracles (som sägs vara en bok som dikterats av ett andeväsen)? Kortfattat säger denna ockulta bibel följande (som går helt på tvärs mot Bibelns undervisning):


rädsla är din rädsla att acceptera att du är gud.
hat är att inte acceptera att du är gud.
den enda djävul som finns är att tro att det finns en.
den ende satan som finns är att inte tro att du är gud.
synd är att inte acceptera att du är gud.
förlåtelse är att erkänna att dina medmänniskor är gudar.
Jesus kom för att visa att vi alla är kristus. Han är endast en i raden av alla kristus.
synd är endast att tro att du inte är syndfri.
de som inte accepterar sig själv som gudomlig är cancerceller i mänsklighetens kropp. Frälsning för världen är att alla celler blir "friska" genom att se sin gudomlighet. De som inte vill se detta är tumörer. Tumörer måste avlägsnas.

Förstår du vart ekumenikens företrädare kan vara på väg att leda kristenheten in i? Ta avstånd från detta ledarskap! Frigör dig från den avfallna kristenheten! Sök dig till bibeltroende syskon! Håll dig nära den bibliske Jesus!

Lennart Jareteg, Bibelfokus i augusti 2008 Länk:http://bibelfokus.se/kyrkodagar_2007
/Maria
Upplagd av Endast kärleken segrar... kl. 13:55
Etiketter: Ekumenik, New Age

Denna blogg är upplagd på: endasttro.blogspot.com Avser ovanstående!


Följande är från GospelofChrist!
Min egen kommentar är följande!
Hur ska de samsas?

Denna blandreligion har sina djupaste rötter i avgrunden!
Den Ekumeniska förförelsen har sina förespråkare i Stanley Sjöberg, Ulf Ekman och många andra intressenter, fler bedragare! De bör noga tänka över sitt eget hus!

Luk 6:39 Han framställde ock för dem denna liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Falla de icke då båda i gropen?
Luk 6:46 Men varför ropen I till mig: 'Herre, Herre', och gören dock icke vad jag säger?
Luk 6:47 Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör efter dem, vem han är lik, det skall jag visa eder.
Luk 6:48 Han är lik en man som ville bygga ett hus och som då grävde djupt och lade dess grund på hälleberget. När sedan översvämning kom, störtade sig vattenströmmen mot det huset, men den förmådde dock icke skaka det, eftersom det var så byggt.
Luk 6:49 Men den som hör och icke gör, han är lik en man som byggde ett hus på blotta jorden, utan att lägga någon grund. Och vattenströmmen störtade sig emot det, och strax föll det samman, och det husets fall blev stort."

Jes 17:10 Ty du har förgätit din frälsnings Gud, och du tänker icke på din fasta klippa. Därför planterar du ljuvliga planteringar och sätter i dem främmande vinträd.
Jes 17:11 Och väl får du dem att växa högt samma dag du planterar dem, och morgonen därefter får du dina plantor att blomma, men skörden försvinner på hemsökelsens dag, då plågan bliver olidlig.
Jes 17:12 Hör, det brusar av många folk, det brusar, såsom havet brusar. Det dånar av folkslag, det dånar, såsom väldiga vatten dåna.
Jes 17:13 Ja, det dånar av folkslag, såsom stora vatten dåna. Men han näpser dem, och de fly bort i fjärran; de jagas bort såsom agnar för vinden, uppe på bergen, och såsom virvlande löv för stormen.
Jes 17:14 När aftonen är inne, se, då kommer förskräckelsen, och förrän morgonen gryr, äro de sin kos. Detta bliver våra skövlares del, våra plundrares lott.

Minns en artikel där man i ekumeniskt samröre med varandra, en kvinna svarar: Jag har nu lärt mig hur jag ska uppväcka de döda!?
Sannerligen en ”hemvävd” teologi!

Stanley Sjöberg och Ulf Ekman som vill arbeta på ”bred front” talar övergripande om samtliga församlingar liksom de skulle vara likställda med deras egna fabricerade åsikter angående Ekumenik och enhetsiver!

Angående demonstrationen i Sthlm, hur många visste vad och vilka som stod för fiolerna?? Tyvärr lockas många äkta troende att oanades liera sig med utstuderade förförelsekonster som begagnas för att med ”ljuva locktoner förföras och förenas till en mer likriktad ritual-gudstjänst, med prästerskap och altare!

Kanske dom inte känner till den brutala förföljelse som ägt rum i tider som varit och ännu i dagsläge pågår i flertal länder!? Varför denna förtegenhet!? Det är just denna förvirrade hop som utgör det största hindret för evangeliet!
De stjäl fåren och tömmer församlingarna på deras grundvärderingar, bit för bit! Eller steg för steg!

LOBC-livets ord bibelcenter sägs vara ett närmare Jesus – närmare äventyret! Den perfekta förberedelsen, VART VÄGEN ÄN BÄR???

Luk 6:43 Ty intet gott träd finnes, som bär dålig frukt, och lika litet finnes något dåligt träd som bär god frukt;
Luk 6:44 vart och ett träd kännes ju igen på sin frukt. Icke hämtar man väl fikon ifrån törnen, ej heller skördar man vindruvor av törnbuskar.
Luk 6:45 En god människa bär ur sitt hjärtas goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är; ty vad hennes hjärta är fullt av, det talar hennes mun. -


Massan! Den blandade hopen!
Mängden, Myckenheten, Kvantiteten, Antalet, det är det enda som räknas av dessa herrar!
De är ju att likna vid vindflöjen, väderhanen! Dom vänder kappan efter vinden och går dit näsan pekar!

Ulf Ekman vill framstå som en tolerant vänlig sinnad man av heder, medans man i samma tidning MM och på hans blogg ofta får prov på hans kängor till dem som inte kan hålla med honom!
DE kallas för pinsamma, inget att bry sig om osv! Uttalanden som ska signaler eller peka finger åt andra som tänker annorlunda!

I MM 2009/1 kan man läsa om hur U.E. rör om riktigt ordentligt, superlativen finns där som vanligt och små gliringar till dom som vägrar foga sig efter denna cirkus!

U.E. delar en vision!??
2009 blir ett år av mobilisering!? Vi förbereder oss för krig och de olika trupperna kommer på plats.???
Genom den helige Andes precision kommer vi samman, troende från olika miljöer finner varandra och alla finner sin plats i det stora.??? Det handlar om en gudomlig korrigering, där Herren själv har strategin och där de troende i ödmjukt erkännande av varandra kommer in i leden???

Luk 6:39 Han framställde ock för dem denna liknelse: "Kan väl en blind leda en blind? Falla de icke då båda i gropen?

I samma nummer läser vi om att detta stora hela är samgående med ortodoxa, katoliker, Birgitta Ekman kallar det att se våra grannar ”i ett nytt ljus, från ett nytt perspektiv” se sid 13 och själv har han gjort ett besök i S:t Laurentii kyrka i Lund, där det sägs att det var inte bara Bo Brander som kände en stark andlig gemenskap med Ulf och Birgitta, många av besökarna var berörda efter mässan!

Lundateologin kort citat ur D. Hedegård Ekumenismen och Bibeln: Denna teologi hade i verkligheten satt den religiösa människan i Guds ställe.

I MM;s artikel: Pastorer fördjupar sina kunskaper! Där utvecklar pastorer från hela landet (Ryssland) sin teologiska kompetens genom Livets Ord Universitys kurser. Detta har bland annat resulterat i att de mest negativa attityderna gentemot den traditionella ortodoxa kyrkan har förändrats. Man ska till slut få en masterutbildning eller bachelorgrad sägs det! Sedan sägs det: Det räcker inte längre att bara ställa sig upp och predika sin egen köksteologi!

Jag frågar är bibeln inte tillräcklig? Eller ska vi gå tillbaka till ”traditionen” då enbart prästväldet tilläts läsa bibeln, helst på latin, och sedan tolkas av katolska gnostiker!

På ”bokmässan” annonseras det friskt med Benny Hinn, Joyce Meyer, och Joel Osteen m.fl.!

På sid. 26 sägs det: Livets ord har gått igenom perioder av både intensiv kritik och misstänkliggörande men också tystnad.

Nu har mycket av oppositionen lagt sig och tystnaden är bruten. – Vi finns inte längre som en reaktion mot andra kristna miljöer… eftersom det inte råder samma motstånd eller tystnad längre.

Man anser sig ”anklagad” av andra kristna om villolära och detta skulle stå för ett starkt motstånd!? Det visar ju att U. E. är oemottaglig för kritik, han vänder ut och in på det mesta!De som vågar ifrågasätt med bibeln som grund anses "pinsamma"! Ulf talar om ett slags ”livets Ords andliga DNA” som träder fram tydligare, på sin blogg vid sammanträffande med affärsmän kallar han evangeliet för ”varan”!
Det är vår ”charisma” vår nådegåva, kan man säga, och så kommer vi att fortsätta, men på ett lite annorlunda sätt gentemot fler grupper än tidigare, säger Ulf. Mötet med och relationerna till kristna i andra miljöer har öppnat upp för betjänande av Guds folk på bredare front. Det är flera år sedan Ulf fick tilltalet från Herren att ”placera livets Ord mitt i kristenheten” --- Ulf menar att mötet med andra troende kompletterar undervisningen om tro på ett viktigt sätt. – Vid sidan av att fortsätta med trosundervisningen känner jag nu också mycket mer en kallelse till centrala lärofrågor, förklarar han.

På sid 25 säger han att kontakten med det Gud har gjort tidigare i historien är så avgörande. Det skapar en sundhet och helhet i läran, osv.,
– Jag kritiseras ibland för att jag intresserar mig för samtal med troende i alla samfund. Men om man reser ut i världen ser man att om vi ska bryta igenom med den kristna tron så måste vi stå tillsammans med guds folk:
Nu kommer stinget igen
--- Kritikerna lever ofta själva i en begränsad skandinavisk miljö och ser inte alltid hela perspektivet.
Och sedan blandar han in Jesu kors i det hela som ett medel till att kunna rikta alla andra som inte böjer knä för hans egna fabricerade teser!

Ulf talar om att bryta igenom men för mig ser det ut som ett enda stort avbrott!

Det är hela tiden fråga om vad Ulf ”upplever” och en hel del ”tilltal” som kommer passande in i olika sammanhang! Det tål att prövas!

Jo det är en underlig marknad! Men man får leta länge efter ett bibelstudium, eller Guds ord i den ”miljön” här är det de s.k. tilltalen som står över Guds Ord!

Miljö – Värld, Krets, Atmosfär, Omgivning, Yttre förhållanden, undrar vad som menas med dessa friserande ord! Kanske klimatförändring eller utbyte av åsikter, byte av bostadsmiljö!? Ex. ett besök hos påven kan det kallas miljöombyte!? Det låter utslätande, som när man vill jämna vägen till ngt, främmande, ovisst, och skräckinjagande! Tyst, tyst det är inte farligt! Vi har ju alla samma gud!

Ulf blandar precis så som det passa för tillfället, och snurrigt blir det, jag påminns om Jakobs brev – den tvetydiga tunga, en källa med sött och bittert vatten!

Jag rekommenderar alla att läsa David Hedegårds bok Ekumenismen och bibeln!

Ett kort citat från dessa stormän; sid 47 ur samma bok; modernisterna svarar: vår lära är den enda sanna läran, den ursprungliga, verkliga kristendomen. Vi har återupptäckt den tack vare våra noggranna forskningar i nya Testamentet. Vi har funnit, att apostlarna tog fel: de tillbad Jesus Kristus som Guds Son, men vi har funnit, att han var endast en människa. Här har den kristna kyrkan tagit fel i 1900 år!
Fridshälsningar Leif Berg

1 kommentar:

  1. Tack för att du delar med dej av det här!

    Var välsignad / Mikael

    SvaraRadera

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter