söndag 25 november 2012

David Yonggi Cho till Europakonferensen 2013Den världskände pastorn David Yonggi Cho, som också har grundat världens största församling, kommer till Europakonferensen på Livets Ord i juli 2013.

http://www.dagen.se/nyheter/david-yonggi-cho-till-europakonferensen-2013/

Pastor Yonggi Cho har i flera decennier varit en förgrundsgestalt och förebild för församlingar och pastorer över hela världen.
Han är grundare för Yoido Full Gospel Church i Seoul i Sydkorea, världens största församling med över 800 000 medlemmar.
Europakonferensen på Livets Ord i Uppsala samlar varje år cirka 10 000-12 000 personer från mer än 60 länder. Konferensen hålls den 21-28 juli 2013.

see also:
 ECUMENICAL NEWS

World church body finalizing Korea assembly plans

Leaders of one of the largest global church bodies – bringing together Protestant, Orthodox, Evangelical, Pentecostal and Anglican churches - have been in South Korea finalizing plans along with their local hosts for a major gathering set to take place in October and early November.

 

http://www.ecumenicalnews.com/article/world-council-of-churches-finalizes-assembly-plans-in-korea-1733


Ecumenism: The Gospel Betrayed !


Livets ord välkomnar den världskände pastorn David Yonggi Cho som involverats i den ekumeniska världskyrkan.

Hans mystikorienterade lära har spridits över hela världen och influerar de flesta karismatiker, vilket lett till ett annat slags evangelium.

De karismatiska villolärarna vet inga gränser, hur de skall kunna sprida sina falska och farliga läror, man tar till vilka metoder som helst, oavsett om de står i sanningen eller ej. Man frågar inte efter Sanningens Ord, man söker endast efterlikna den med förvrängda metoder och muntrationer.

Ulf Ekman inviterar Benny Hinn och nu Yonggi Cho vilka båda sprider ett falskt evangelium. Dessa har alla det gemensamt att de är gemensamt involverade i den Romerska katolska kyrkans villfarelser, där Yonggi Cho står som medlem i kyrkornas världsråd.

fler katoliker medverkar bl. annatRaniero Cantalamessa, O.F.M. Cap. (born July 22, 1934) is an Italian Catholic priest in the Order of Friars Minor Capuchin. He has served as the Preacher to the Papal Household since 1980, under Pope John Paul II, Pope Benedict XVI and Pope Francis.

Early life and education
Raniero Cantalamessa was born in Colli del Tronto, Italy on July 22, 1934.[1] He was ordained as a priest in the Franciscan Capuchin order in 1958.[2] He holds doctoral degrees in theology andclassical literature. He formerly served as a professor of ancient Christian history and the director of the Department of Religious Sciences at the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan, resigning in 1979. Cantalamessa also served as a member of the International Theological Commission from 1975 until 1981.[3]
Preacher to the Papal Household
In 1980, Cantalamessa was appointed the Preacher to the Papal Household by Pope John Paul II. He has remained in this position under the pontificate of Pope Francis. In this capacity, he provides meditations to the Pope and other high-ranking officials each Friday during Lent and Advent,[3] and is "the only person allowed to preach to the Pope."[4]
Cantalamessa, a frequent speaker, is a member of the Catholic Delegation for the Dialogue with the Pentecostal Churches.[3][4] He currently hosts a weekly program on Radiotelevisione Italiana.
In December 2006, Cantalamessa urged Pope Benedict in an Advent sermon to declare a day of fasting and penitence in response to child sex crimes by clergy in the Roman Catholic Church. There was no reported reaction from the Pope.[4]

--- According to media outlets, he implied that the sensational coverage of alleged child abuse and cover-ups within the Roman Catholic Church was evidence of anti-Catholicism, and bore similarities to the "more shameful aspects of anti-Semitism".[5] ---

Från  Jonathan Ekman blir "guidad".


Första heldagen i Rom

  Dagen började med ett intressant undervisningspass med bla Charles Whitehead. Charles berättade om den karismatiska katolska rörelsen och deras arbete.

På eftermiddagen fick vi en trevlig guidad tur över bla Forum Romanum, Colosseum, St Clemente basilikan och Basilica di San Giovanni in Laterano. Vid Forum Romanum ligger det fängelse där Petrus med största sannolikhet satt fängslad i väntan på sin avrättning.
Imorgon skall vi besöka Påvens ”allmänna audiens”. Det skall bli trevligt att höra vad han har att säga…
-----
Under tiden debatteras det livligt om Bibelsynen i de många leden  särskilt bland dessa som involveras i de ekumeniska, karismatiska leden.

De flesta kristna ignorerar, negligerar, struntar i Bibelns varningar och låter sig bortföras av främmande läror, därför lockas de till avfall från Tron och går därmed miste om den oförgängliga kronan.

2Jn 1:1  Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen.
2Jn 1:2  Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.
2Jn 1:3  Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek.
2Jn 1:4  Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava fått ifrån Fadern.
2Jn 1:5  Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.
2Jn 1:6  Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I skolen vandra i kärleken, enligt vad I haven hört från begynnelsen.
2Jn 1:7  Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist.
2Jn 1:8  Tagen eder till vara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön.
2Jn 1:9  Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.
2Jn 1:10  Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke.
2Jn 1:11  Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar.
2Jn 1:12  Jag hade väl mycket annat att skriva till eder, men jag vill icke göra det med papper och bläck. Jag hoppas att i stället få komma till eder och muntligen tala med eder, för att vår glädje skall bliva fullkomlig.
2Jn 1:13  Din utvalda systers barn hälsa dig.

2Ti 3:1  This know also, that in the last days perilous times shall come.

Gill

2 Timothy 3:1

This know also,.... That not only men of bad principles and practices are in the churches now, as before described in the preceding chapter, but that in succeeding ages there would be worse men, if possible, and the times would be still worse; this the apostle had, and delivered by a spirit of prophecy, and informed Timothy, and others of it, that he and they might be prepared for such events, and fortified against them:

that in the last days perilous times shall come; "or hard" and difficult times to live in; not by reason of the outward calamities, as badness of trade, scarcity of provisions, the ravages of the sword, &c. but by reason of the wickedness of men, and that not of the profane world, but of professors of religion; for they are the persons afterwards described, who will make the times they live in difficult to others, to live soberly, righteously, and godly; the days will be evil, because of these evil men: or they will be "troublesome" times, very afflicting and distressing to pious minds; as the places and times, and men and customs of them were to Lot, David, Isaiah, and others: and also "dangerous" ones to the souls of men; who will be beguiled by their fair speeches, and specious pretences, to follow their pernicious ways, which will bring destruction upon them; their doctrines will eat as a gangrene, and their evil communications will corrupt good manners, before observed. And these times will be "in the last days" of the apostolic age, and onward to the end of the world: the Jews generally understand by this phrase, when used in the Old Testament, the days of the Messiah; and which are the last days of the world, in comparison of the times before the law, from Adam to Moses, and under the law, from thence to Christ; and even in the times of the apostles, at least towards the close of them, great numbers of men rose up under the Christian name, to whom the following characters well agree, as the Gnostics, and others; and who paved the way for the man of sin, the Romish antichrist, whose priests and votaries are here likewise described to the life: so that these last days may take in the general defection and apostasy of the church of Rome, as well as those times, which followed the apostles, and those which will usher in the second coming of Christ. The Ethiopic version renders it, "in the latter days will come an evil, or bad year".

Barnes

2 Timothy 3:1

This know also - The “object” of this reference to the perilous times which were to occur, was evidently to show the necessity of using every precaution to preserve the purity of the church, from the fact that such sad scenes were to open upon it. The apostle had dwelt upon this subject in his First Epistle to Timothy 2 Tim. 4, but its importance leads him to advert to it again.
In the last days - Under the gospel dispensation; some time in that period during which the affairs of the world will be closed up; see the 1Ti_4:1 note, and Heb_1:2 note.
Perilous times shall come - Times of danger, of persecution, and of trial. On the general meaning of this passage, and the general characteristics of those times, the reader may consult the 2Th_2:1-12 notes, and 1Ti_4:1-3 notes. There can be no doubt that in all these passages the apostle refers to the same events.

2Ti 3:2  For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

2Ti 3:3  Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,
2Ti 3:4  Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;
2Ti 3:5  Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.
2Ti 3:6  For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,
2Ti 3:7  Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
2Ti 3:8  Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.
2Ti 3:9  But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.
2Ti 3:10  But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,
2Ti 3:11  Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.
2Ti 3:12  Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.
2Ti 3:13  But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.
2Ti 3:14  But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;
2Ti 3:15  And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
2Ti 3:16  All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
2Ti 3:17  That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.


Ecumenism: The Gospel Betrayed

Condensed from "The Berean Call", Dave Hunt, May, 1994

http://www.cephasministry.com/davehunt.html

The document, "Catholics and Evangelicals Together: The Christian Mission in the 3rd. Millennium" claims that all Catholics are Christian, hold the same faith as evangelicals, and are our "brothers and sisters in Christ". If so, then the Reformation was a tragic mistake which we all must denounce.

For 1000 years before the Reformation there were always groups of evangelical Christians outside the Catholic Church, millions of whom were slaughtered for obeying Scripture instead of Rome. Through the example of these Vaudois, Albigenses, Waldenses and other early evangelicals, and from the Bibles they preserved, a few Roman Catholic priests and monks realized that their Church didn't preach the truth and that they and their fellow Catholics were not saved, but lost. They began preaching salvation by grace through faith instead of Catholicism's false gospel of sacramental rituals and works. For this they were excommunicated and untold thousands more were martyred.

Such is the heritage of today's evangelicals, which this document now rejects. We are asked to believe that the Reformers were deluded, that like all active Catholics today they were saved and didn't know it. Already the declaration is being translated into Spanish, Polish. Portuguese and Russian for circulation throughout Latin America and Eastern Europe. Soon it will have a revolutionary impact worldwide.

In a survey of thousands of Catholics who were saved and left that Church, "not one" ever heard the true gospel. "Nor one" was saved by being a Catholic, but by believing a gospel that was anathema to Catholics. Knowing that these millions of Catholics are lost, causes evangelicals to work day and night to bring them the gospel.

And now we are asked to refrain from sharing the gospel with those who desperately need it and to assume them already saved, when their own doctrines forbid this assurance. It is outrageous that leading evangelicals have placed nearly 25% of the world's population off limits to evangelization. Missionaries must now leave Catholic countries such as Spain, Italy and those in Latin America. Such is the tragic implication of this document.
 urches
 The Berean call
 PO Box 7019
 Bend, Oregon 97708


Yonggi Cho member of World Council of Churches

http://www.oikoumene.org/en/member-churches/regions/asia/south-korea.html?print=1_%22%20onfocus%3D%22blurLink%28thi

Paul (David) Yonggi Cho
General Teachings/Activities 

Read more at:

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/cho/general.htm

" -  Paul Yonggi Cho is the "pastor" of the world's largest Protestant church (Assemblies of God), the 850,000-member Yoido Full Gospel Church in Seoul, South Korea. (The 11/92 Charisma reports that, after a family spat, Paul Yonggi Cho changed his name to "David.") Cho's teachings are an idolatrous mix of a little Biblical teaching with a lot of occult healing, prophesying, visualization, sorcery, and pagan mind techniques. Cho teaches that Christians can get anything they want by calling upon the spirit world in the "fourth dimension" and envisioning (visualizing) their felt needs, no matter how crass and gross. Cho teaches that positive thinking, positive speaking, and positive visualization are the keys to success, and that anyone can literally "incubate" and give birth to physical reality by creating a vivid image in his or her mind and focusing upon it. David Cloud visited the Yoido Full Gospel Church in November of 2003, and filed this report:

"They claim that they have 850,000 members, but I believe that is a vast exaggeration. They have seven services on Sunday, and the auditorium seats about 14,000. It was full the two services I attended, but even so, that is not anything like 850,000 -- even adding the other places where they have services. It is a charismatic church and they have a lot of false doctrine, which is very sad, considering the vast number of people that they are leading astray. "

---more reading
http://www.apologeticsindex.org/r01.html


" In the February 1995 edition of Alpha, in an article entitled, "God as servant, Man as God", Charles Strohmer criticised David Yonggi Cho's "faith incubation" process, along with similar techniques of other "Faith Movement" proponents such as Kenneth Hagin, Agnes Sanford, Kenneth Copeland and Maurice Cerullo, as a clear departure from the true gospel.>

Michael Horton, writing in Power Religion, castigates Robert Schuller's forward to Yonggi Cho's Fourth Dimension arguing that it is a blend of "psychology, magic and religion" (p.327). John MacArthur, is equally forthright. In Charismatic Chaos, he asserts that Cho's ideas are "rooted in Buddhist and occult teachings" (p.149). These are all well-informed criticisms of David Yonggi Cho's teaching, that cannot be ignored or swept under the carpet. "

http://falseteachersexposed.blogspot.se/2007/01/paul-david-yonggi-cho.html

By Peter Masters

" He frankly admits that it is a "Christianized" version of precisely the same methods practiced by Buddhists, exponents of yoga, and the followers of other pagan, mystical and occult systems. The only difference is that their fourth-dimensional power receives co-operation from the devil, while that of Christians supposedly receives help from the Holy Spirit. He says that so long as we keep our minds from foolish and wrong ideas, we shall keep the canvas of our imagination clean for the Holy Spirit to paint on it the things we are to have. In other words, direct guidance from God will come right into our minds. "

" Paul Yonggi Cho teaches that all Christians should aim to prosper in body, soul and spirit, and their success and failure in this is due entirely to their success or failure in visualizing. He writes that his church members have so proved these principles of success that there have been no bankruptcies in his church, and the membership has undertaken the largest and most expensive church-building program in all history.

However, one cannot always take Pastor Cho's claims very seriously, for elsewhere he writes of how his own bankruptcy was all but inevitable, and how he stood on the very verge of suicide through the near failure of his church-building project. In the end he was only saved by church members taking such sympathetic action that many sold their homes and most precious possessions to bail him out.

Needless to say, when we come to the Bible we cannot find any of these instructions or ideas. We look in vain for any advice about visualizing, incubating, imagining, or any other technique of sorcery or will-power designed to dominate God and to take away His sovereignty over the lives of His people. In the Bible we find that even an apostle like Paul is obliged to ask God in a humble, dependent way if he might be enabled to visit the people of a certain church--subject to the will of God. "

" Korea has also for centuries been heavily influenced by Buddhism, particularly the form already mentioned which places great stress on healing and divining. It is taught that people do not need to be in bondage to their circumstances; they can, by right attitudes, by concentration, and by uniting with the eternal realm, get above suffering and sickness. The religious disposition of the Koreans is both harnessed and exploited by the "Christianity" of Paul Yonggi Cho in his blatant mix of sorcery, mind-over-matter, self-interest, Sinkyo, Japanese Buddhism and Christianity. But to mix pagan ideas and practices with the pure religion of Christ is condemned in Scripture as the heinous sin of idolatry. It is a marriage of Christianity and the occult, and is forbidden by God -- "What communion hath light with darkness? And--What agreement hath the temple of God with idols?" "

Läs även:
http://watchmanafrica.blogspot.se/2013/05/king-iguru-dedicates-bunyoro-to-god.html

King Iguru dedicates Bunyoro to God: Pentecostals Pastors led by Pastor Joshau Lwere join catholic and Anglican clergy to covenant Bunyoro Kingdom to God. Bunyoro Kingdom is deeply engrossed in ancestral worship and as well as the worship of small gods.


Pastor Joshua Lwere, the newly elected Head of National fellowship of Born Again Pentecostal Churches in Uganda joins ecumenists in Bunyoro convention 2013Pingst ffs i upplösning
 Seminarium med anledning av 10 år av dialog mellan Pingst och Katolska kyrkan i Sverige


Job 30:14  They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselves upon me.

roll - revolve, turn over, turn round, turn, spin, rotate, sway, manipulate, maneuver, direct, control, stage-manage, influence, control, operate, work, use, employ, convince, persuade, control, affect, influence, win over, power, influence, control, authority, command, bend, lean, swing, rock, wave, move, reel, lurch, stagger, totter, stumble, wobble, swim, whirl, spin, go round and round, cylinder, spool, tube,

BI
Job 30:1-15

But now they that are younger than I have me in derision.
Job’s social disabilities
Man’s happiness as a social being is greatly dependent upon the kind feeling and respect which is shown to him by his contemporaries and neighbours. The social insolence from which he suffers, and of which he complains, was marked by the following circumstances:—
I. It came from the most contemptible characters. He regarded them as despicable in their ancestry. “Whose fathers I would have disdained to have set with the dogs of my flock.” “They were driven from among men, and people cried after them as after a thief.” “Among the bushes they brayed.” These were the creatures amongst whom the patriarch now lived, and whose insolence he had to endure. They had no faculty to discern or appreciate his moral worth, and so utterly destitute of any power to compassionate distress that they treated him with a heartless cruelty and revolting insolence. Men may say that a man of his high character ought not to have allowed himself to have been pained with the conduct of such wretches. But who has ever done so? Even Christ Himself felt the reproaches of sinners, and was not indifferent to their revilings and their sneers. “He endured their contradictions.”
II. It was manifested in personal annoyances. “Now I am their song,” he says, “I am their byword.”
III. It was shown to him on account of his providential reverses. Not because he had become contemptible in character, or morally base and degraded. Only because his circumstances were changed, great prosperity had given way to overwhelming adversity. Learn—
1. The worthlessness of mere social fame. What is it worth? Nothing. Its breath of favour is more fickle than the wind.
2. The moral heroism of the world’s Redeemer. Christ came into a social position far more heartless and insolent than that which the patriarch here describes. “Of the people there was none with Him, He was despised and rejected of men.”
3. The importance of habitual reliance on the absolute. Do not trust in man. (Homilist.)

Job 30:12  [2onG1909 3 the right hand G1188 4of their offspringG986 1They rose up against me].G1881 [2his feetG4228 G1473 1He stretched out]G1614 andG2532 openedG3597.2 againstG1909 me;G1473 with pathsG5147 of their destructionG684 G1473

Job 30:14


(ASV)  As through a wide breach they come: In the midst of the ruin they roll themselves upon me.

(BBE)  As through a wide broken place in the wall they come on, I am overturned by the shock of their attack.

(Bibeln)  Såsom genom en bred rämna bryta de in; de vältra sig fram under murarnas brak.

(Bishops)  They fell vpon me, as it had ben the breaking in of waters, and came in by heapes to destroy me.

(Brenton)  And he has pleaded against me as he will: I am overwhelmed with pains.

(Darby)  They come in as through a wide breach: amid the confusion they roll themselves onward.


(DRB)  They have rushed in upon me, as when a wall is broken, and a gate opened, and have rolled themselves down to my miseries.

(KJV)  They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselves upon me.


 (KJV-1611)  They came vpon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselues vpon me.

(KJV-BRG)  They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselves upon me.

(LITV)  They come on, as through a break; they roll on under ruin.

(Norsk)  Som gjennem en vid revne kommer de; gjennem nedstyrtende murer velter de sig frem.

(SFB)  De bryter fram som genom en bred rämna, de vältrar sig fram mellan ruinerna.

(Webster)  They came upon me as a wide breaking in of waters: in the desolation they rolled themselves upon me.

(YLT)  As a wide breach they come, Under the desolation have rolled themselves.
early 13c., "rolled-up piece of parchment or paper" (especially one inscribed with an official record), from Old French rolle "document, parchment scroll, decree" (12c.), from Medieval Latin rotulus "a roll of paper" (source also of Spanish rollo, Italian ruollo), from Latin rotula "small wheel," diminutive of rota "wheel" (see rotary). 

Meaning "a register, list, catalogue" is from late 14c., common from c.1800. Meaning "dough which is rolled before baking" is first recorded mid-15c. Sense of "act of rolling" is from 1743. Meaning "quantity of material rolled up" is from late 14c.; meaning "quantity of paper money" is from 1846; sense of "quantity of (rolled) film" is from 1890. Meaning "act of sexual intercourse" is attested from 1942 (roll in the hay), from 
roll (v.). Dutch rol, German Rolle, Danish rulle, etc. are from French.

Hay

1560s, poetic name for "China," from Medieval Latin Cataya, from Turkish Khitai, from Uighur Khitai, name of a Tatar dynasty that ruled Beijing 936-1122.
type of Buddhism practiced in northern Asia, 1868, from Sanskrit, from maha "great," from PIE root *meg- "great" (see magnate) + yana "vehicle," from PIE root *ei- "to go" (see ion).

mid-15c., "great man, noble, man of wealth," from Late Latin magnates, plural of magnas "great person, nobleman," from Latin magnus "great, large, big" (of size), "abundant" (of quantity), "great, considerable" (of value), "strong, powerful" (of force); of persons, "elder, aged," also, figuratively, "great, mighty, grand, important," from PIE *mag-no-, from root *meg- "great" (cf. Sanskrit maha-, mahat- "great;" Greek megas, fem. megale "great, large;" Gothic mikils, Old English micel "great, big, many;" see mickle).late Old English mægester "one having control or authority," from Latin magister (n.) "chief, head, director, teacher" (source of Old French maistre, French maître, Spanish and Italian maestro, Portuguese mestre, Dutch meester, German Meister), contrastive adjective ("he who is greater") from magis (adv.) "more," from PIE *mag-yos-, comparative of root *meg- "great" (see mickle). Form influenced in Middle English by Old French cognate maistre. Meaning "original of a recording" is from 1904. In academic senses (from Medieval Latin magister) it is attested from late 14c., originally a degree conveying authority to teach in the universities. As an adjective from late 12c.2Pe 2:2  And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.2Pe 2:2  And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.

2 Peter 2:2

(ABP+)  AndG2532 manyG4183 shall follow afterG1811 themG1473 in theG3588 destruction,G684 throughG1223 whomG3739 theG3588 wayG3598 of theG3588 truthG225 shall be blasphemed.G987

(ASV)  And many shall follow their lascivious doings; by reason of whom the way of the truth shall be evil spoken of.

(BBE)  And a great number will go with them in their evil ways, through whom the true way will have a bad name.

(Bibeln)  De skola få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad.

(Bishops)  And many shall folowe their damnable wayes, by whom the way of trueth shalbe euyll spoken of:

(Darby)  and many shall follow their dissolute ways, through whom the way of the truth shall be blasphemed.


(DRB)  And many shall follow their riotousness, through whom the way of truth shall be evil spoken of.

(KJV)  And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.

(KJV-BRG)  And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.

(LEB)  And many will follow their licentious ways, because of whom the way of truth will be reviled.

(LITV)  And many will follow their destructive ways, by whom the way of truth will be evil spoken of.

(Murdock)  And many will go after their profaneness; on account of whom, the way of truth will be reproached.

(Norsk)  tOg mange skal følge dem efter i deres skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet,

(SFB)  Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

(Webster)  And many will follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth will be evil spoken of.

(WNT)  And in their immoral ways they will have many eager disciples, through whom religion will be brought into disrepute.

(YLT)  and many shall follow out their destructive ways, because of whom the way of the truth shall be evil spoken of,

KJC

G684

apōleia

Total KJV Occurrences: 21

perdition, 8
Joh_17:12, Phi_1:28, 2Th_2:3, 1Ti_6:9, Heb_10:39, 2Pe_3:7, Rev_17:8, Rev_17:11

destruction, 5
Mat_7:13, Rom_9:22, Phi_3:19, 2Pe_2:1, 2Pe_3:16

waste, 2
Mat_26:8, Mar_14:4

damnable, 1
2Pe_2:1

damnation, 1
2Pe_2:3

die, 1
Act_25:16

perish, 1
Act_8:20

pernicious, 1
2Pe_2:2

ways, 1
2Pe_2:2Job 30:1  But now they that are younger than I have me in derision, whose fathers I would have disdained to have set with the dogs of my flock.

Job 30:1

dogs

H3611
keleb
From an unused root meaning to yelp, or else to attack; a dog; hence (by euphemism) a male prostitute

Prostitute see: harlot, whore, 

BDB

H3611
keleb
BDB Definition:
1) dog
1a) dog (literal)
1b) contempt or abasement (figuratively)
1c) of pagan sacrifice
1d) of male cult prostitute (figuratively)
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by BDB/Strong’s Number: from an unused root means. to yelp, or else to attack
Same Word by TWOT Number: 981a

 1Co 6:15  Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid. 

1Co 6:16  What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.

Lev 19:29  Do not prostitute thy daughter, to cause her to be a whore; lest the land fall to whoredom, and the land become full of wickedness.

Rev 17:1  And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters: 

Rev 17:15  And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the whore sitteth, are peoples, and multitudes, and nations, and tongues. 

Rev 17:16  And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. 

Rev 19:2  For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. 
Php 3:2  Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.Rev 22:15  For without are dogs, and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie.Pro 21:12  The righteous man wisely considereth the house of the wicked: but God overthroweth the wicked for their wickedness. 


Pro 21:16  The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead.
Audience, gathering, assembly, crowd, throng, host, mass, audience, flock, worshipers, churchgoers, congregants, a member of a religious congregation, gathering, crowd, swarm, horde, mob, troop, circle, group, cluster, throng, flock, herd, assemble, gather, mass, congregate, swarm, especially in a Jewish synagogue, communicants, parishioners, people attending worship, worshippers,centrist (n.) Look up centrist at Dictionary.com

    1872, from French centriste, from centre (see center (n.)). Originally in English with reference to French politics; general application to other political situations is from 1890.

        Where M. St. Hilaire is seen to most advantage, however, is when quietly nursing one of that weak-kneed congregation who sit in the middle of the House, and call themselves "Centrists." A French Centrist is--exceptis eoccipiendis--a man who has never been able to make up his mind, nor is likely to. ["Men of the Third Republic," London, 1873]

propaganda (n.) Look up propaganda at Dictionary.com

    1718, "committee of cardinals in charge of Catholic missionary work," short for Congregatio de Propaganda Fide "congregation for propagating the faith," a committee of cardinals established 1622 by Gregory XV to supervise foreign missions. The word is properly the ablative fem. gerundive of Latin propagare (see propagation). Hence, "any movement to propagate some practice or ideology" (1790). Modern political sense dates from World War I, not originally pejorative. Meaning "material or information propagated to advance a cause, etc." is from 1929.


propagation (n.) Look up propagation at Dictionary.com

    mid-15c., from Old French propagacion "offshoot, offspring" (13c.) and directly from Latin propagationem (nominative propagatio) "a propagation, extension, enlargement," noun of action from past participle stem of propagare "set forward, extend, spread, increase; multiply plants by layers, breed," from propago (genitive propaginis) "that which propagates, offspring," from pro- "forth" (see pro-) + *pag-, root of pangere "to fasten" (see pact).


 pro- Look up pro- at Dictionary.com


    word-forming element meaning "forward, forth, toward the front" (e.g. proclaim, proceed); "beforehand, in advance" (prohibit, provide); "taking care of" (procure); "in place of, on behalf of" (proconsul, pronoun); from Latin pro "on behalf of, in place of, before, for, in exchange for, just as," which also was used as a prefix.

    Also in some cases from cognate Greek pro "before, in front of, sooner," which also was used in Greek as a prefix (e.g. problem). Both the Latin and Greek words are from PIE *pro- (cf. Sanskrit pra- "before, forward, forth;" Gothic faura "before," Old English fore "before, for, on account of," fram "forward, from;" Old Irish roar "enough"), extended form of root *per- (1) "forward, through" (see per).

    The common modern sense "in favor of, favoring" (e.g. pro-independence, pro-fluoridation, pro-Soviet) was not in classical Latin and is attested in English from early 19c.

pact (n.) Look up pact at Dictionary.com

    early 15c., from Old French pacte "agreement, treaty, compact" (14c.), from Latin pactum "agreement, contract, covenant," noun use of neuter past participle of pacisci "to covenant, to agree, make a treaty," from PIE root *pag- "fix, join together, unite, make firm" (cf. Sanskrit pasa- "cord, rope," Avestan pas- "to fetter," Greek pegnynai "to fix, make firm, fast or solid," Latin pangere "to fix, to fasten," Slavonic paž "wooden partition," Old English fegan "to join," fon "to catch seize").

See also the betrayer of the gospel

Charta Oecumenica

And they had a king over them, who is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew language is Abaddon, but in the Greek language his name is Apollyon (Revelation 9:11).
centrist (n.) Look up centrist at Dictionary.com

    1872, from French centriste, from centre (see center (n.)). Originally in English with reference to French politics; general application to other political situations is from 1890.

        Where M. St. Hilaire is seen to most advantage, however, is when quietly nursing one of that weak-kneed congregation who sit in the middle of the House, and call themselves "Centrists." A French Centrist is--exceptis eoccipiendis--a man who has never been able to make up his mind, nor is likely to. ["Men of the Third Republic," London, 1873]

propaganda (n.) Look up propaganda at Dictionary.com

    1718, "committee of cardinals in charge of Catholic missionary work," short for Congregatio de Propaganda Fide "congregation for propagating the faith," a committee of cardinals established 1622 by Gregory XV to supervise foreign missions. The word is properly the ablative fem. gerundive of Latin propagare (see propagation). Hence, "any movement to propagate some practice or ideology" (1790). Modern political sense dates from World War I, not originally pejorative. Meaning "material or information propagated to advance a cause, etc." is from 1929.

Asperges (n.) Look up Asperges at Dictionary.com

    sprinkling ritual of the Catholic church, 1550s, from Late Latin asperges, noun use of 2nd person singular future indicative of Latin aspergere "to scatter, strew upon, sprinkle," from ad "to" (see ad-) + spargere "to sprinkle" (see sparse). The word is taken from the phrase Asperges me, Domine, hyssopo et mundabor, from Psalm 51 (Vulgate), sung during the rite of sprinkling a congregation with holy water.
trollop Look up trollop at Dictionary.com
    1610s, "slovenly woman," probably from troll (v.) in sense of "roll about, wallow."

        [A] certain Anne Hayward, wife of Gregory Hayward of Beighton, did in the parishe church of Beighton aforesaid in the time of Divine Service or Sermon there, and when the Minister was reading & praying, violently & boisterously presse & enter into the seat or place where one Elizabeth, wife of Robert Spurlinir, was quietly at her Devotion & Duty to Almighty God and then and there did quarrel chide & braule & being evilly & inalitiously bent did use then and there many rayleing opprobrious Speeches & Invectives against the said Elizabeth calling her Tripe & Trallop, to the great disturbance both of the Minister and Congregation. [Archdeaconry of Sudbury, Suffolk, Court Proceedings, 1682]

mammoth (n.) Look up mammoth at Dictionary.com

    1706, from Russian mammot', probably from Ostyak, a Finno-Ugric language of northern Russia (cf. Finnish maa "earth"). Because the remains were dug from the earth, the animal was believed to root like a mole. As an adjective, "gigantic," from 1802; in this sense "the word appears to be originally American" [Thornton, "American Glossary"], and its first uses are in derogatory accounts to the cheese wheel, more than 4 feet in diameter, sent to President Jefferson by the ladies of the Baptist congregation in Cheshire, Mass., as a present, engraved with the motto "Rebellion to tyrants is obedience to God." Federalist editors mocked the affair, and called up the word mammoth (known from Peale's exhibition) to characterize it.

inquisition (n.) Look up inquisition at Dictionary.com

    late 14c., "judicial investigation, act or process of inquiring," from Old French inquisicion "inquiry, investigation" (12c.), from Latin inquisitionem (nominative inquisitio) "a searching into, legal examination," noun of action from past participle stem of inquirere (see inquire).

    In Church history, inquisitors were appointed from 382 C.E. to root out heretics, and the Inquisition refers to the ecclesiastical court (Congregation of the Holy Office) appointed 13c. by Innocent III to suppress heresy. It never operated in Britain. The capital letter form appeared in English only after c.1500, and usually refers to the office's reorganization 1478-1483 in Spain as what is commonly called the Spanish Inquisition.Some more reading of the Inquisition

synagogue (n.) Look up synagogue at Dictionary.com

    late 12c., from Old French sinagoge (11c.), from Late Latin synagoga "congregation of Jews," from Greek synagoge "place of assembly, synagogue," literally "meeting, assembly," from synagein "to gather, assemble," from syn- "together" (see syn-) + agein "bring, lead" (see act). Used by Greek translators of the Old Testament as a loan-translation of late Hebrew keneseth "assembly" (cf. beth keneseth "synagogue," literally "house of assembly.")

of the dead

Strong
H7496
râphâ'

From H7495 in the sense of H7503; properly lax, that is, (figuratively) a ghost (as dead; in plural only): - dead, deceased

BDB
H7496
râphâ'
BDB Definition:

1) ghosts of the dead, shades, spirits

Part of Speech: noun masculine plural
A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H7495 in the sense of H7503
Same Word by TWOT Number: 2198c

Strong
H7503
râphâh

A primitive root; to slacken (in many applications, literally or figuratively): - abate, cease, consume, draw [toward evening], fail, (be) faint, be (wax) feeble, forsake, idle, leave, let alone (go, down), (be) slack, stay, be still, be slothful, (be) weak (-en). See H7495.

 Dead


gehenna (n.) Look up gehenna at Dictionary.com

    "hell," 1620s, from Church Latin, from Greek geenna, from post-biblical Hebrew gehinnom, "Hell, place of fiery torment for the dead," figurative use of the place name Ge Hinnom "the Valley of Hinnom," southwest of Jerusalem, where, according to Jer. xix.5, children were sacrificed to Moloch.

spiritualist (n.) Look up spiritualist at Dictionary.com
    1852, "one who believes in the ability of the living to communicate with the dead via a medium," from spiritual + -ist (also see spirit).

        Every two or three years the Americans have a paroxysm of humbug -- ... at the present time it is Spiritual-ism. [J.Dix, "Transatlantic Tracings," 1853]

    Earlier (1640s) "one with regard for spiritual things." Related Spiritualistic.

Manes (pl.) Look up Manes at Dictionary.com

    "Gods of the Lower World," in Roman religion, from Latin manes "departed spirit, ghost, shade of the dead, deified spirits of the underworld," usually said to be from Latin manus "good," thus properly "the good gods," a euphemistic word, but Tucker suggests a possible connection instead to macer, thus "the thin or unsubstantial ones."

necropolis (n.) Look up necropolis at Dictionary.com

    "large cemetery" of an ancient or modern city, 1803, from Late Latin, literally "city of the dead," from Greek Nekropolis, a burial place near Alexandria, from nekros (see necro-) + polis "city" (see polis).

hell (n.) Look up hell at Dictionary.com

    Old English hel, helle, "nether world, abode of the dead, infernal regions," from Proto-Germanic *haljo "the underworld" (cf. Old Frisian helle, Dutch hel, Old Norse hel, German Hölle, Gothic halja "hell") "the underworld," literally "concealed place" (cf. Old Norse hellir "cave, cavern"), from PIE *kel- "to cover, conceal, save" (see cell).

    The English word may be in part from Old Norse Hel (from Proto-Germanic *halija "one who covers up or hides something"), in Norse mythology the name of Loki's daughter, who rules over the evil dead in Niflheim, the lowest of all worlds (nifl "mist"). Transfer of a pagan concept and word to a Christian idiom. In Middle English, also of the Limbus Patrum, place where the Patriarchs, Prophets, etc. awaited the Atonement. Used in the KJV for Old Testament Hebrew Sheol and New Testament Greek Hades, Gehenna. Used figuratively for "state of misery, any bad experience" since at least late 14c. As an expression of disgust, etc., first recorded 1670s.

    Expression Hell in a handbasket is attested by 1867, in a context implying use from a few years before, and the notion of going to Heaven in a handbasket is from 1853, with a sense of "easy passage" to the destination. Hell or high water (1874) apparently is a variation of between the devil and the deep blue sea. To wish someone would go to hell is in Shakespeare ("Merchant of Venice"). Snowball's chance in hell "no chance" is from 1931; till hell freezes over "never" is from 1832. To ride hell for leather is from 1889, originally with reference to riding on horseback. Hell on wheels is said to be from 1843 in DAS; popularity dates from 1869 in reference to the temporary workers' towns along the U.S. transcontinental railroad and their vices.

corporeal (adj.) Look up corporeal at Dictionary.com

    early 15c., with adjectival suffix -al (1) + Latin corporeus "of the nature of a body," from corpus "body" (living or dead), from PIE *kwrpes, from root *kwrep- "body, form, appearance," probably from a verbal root meaning "to appear" (cf. Sanskrit krp- "form, body," Avestan kerefsh "form, body," Old English hrif "belly," Old High German href "womb, belly, abdomen").

demon (n.) Look up demon at Dictionary.com

    c.1200, from Latin daemon "spirit," from Greek daimon "deity, divine power; lesser god; guiding spirit, tutelary deity" (sometimes including souls of the dead); "one's genius, lot, or fortune;" from PIE *dai-mon- "divider, provider" (of fortunes or destinies), from root *da- "to divide" (see tide).

    Used (with daimonion) in Christian Greek translations and Vulgate for "god of the heathen" and "unclean spirit." Jewish authors earlier had employed the Greek word in this sense, using it to render shedim "lords, idols" in the Septuagint, and Matt. viii:31 has daimones, translated as deofol in Old English, feend or deuil in Middle English. Another Old English word for this was hellcniht, literally "hell-knight."

    The original mythological sense is sometimes written daemon for purposes of distinction. The Demon of Socrates was a daimonion, a "divine principle or inward oracle." His accusers, and later the Church Fathers, however, represented this otherwise. The Demon Star (1895) is Algol.

ghost (n.) Look up ghost at Dictionary.com

    Old English gast "soul, spirit, life, breath; good or bad spirit, angel, demon," from Proto-Germanic *ghoizdoz (cf. Old Saxon gest, Old Frisian jest, Middle Dutch gheest, Dutch geest, German Geist "spirit, ghost"), from PIE root *gheis- "to be excited, amazed, frightened" (cf. Sanskrit hedah "wrath;" Avestan zaesha- "horrible, frightful;" Gothic usgaisjan, Old English gæstan "to frighten"). This was the usual West Germanic word for "supernatural being," and the primary sense seems to have been connected to the idea of "to wound, tear, pull to pieces." The surviving Old English senses, however, are in Christian writing, where it is used to render Latin spiritus (see spirit (n.), a sense preserved in Holy Ghost. Modern sense of "disembodied spirit of a dead person" is attested from late 14c. and returns the word toward its ancient sense.

witch (n.) Look up witch at Dictionary.com

    Old English wicce "female magician, sorceress," in later use especially "a woman supposed to have dealings with the devil or evil spirits and to be able by their cooperation to perform supernatural acts," fem. of Old English wicca "sorcerer, wizard, man who practices witchcraft or magic," from verb wiccian "to practice witchcraft" (cf. Low German wikken, wicken "to use witchcraft," wikker, wicker "soothsayer").

    OED says of uncertain origin; Liberman says "None of the proposed etymologies of witch is free from phonetic or semantic difficulties." Klein suggests connection with Old English wigle "divination," and wig, wih "idol." Watkins says the nouns represent a Proto-Germanic *wikkjaz "necromancer" (one who wakes the dead), from PIE *weg-yo-, from *weg- "to be strong, be lively."

    That wicce once had a more specific sense than the later general one of "female magician, sorceress" perhaps is suggested by the presence of other words in Old English describing more specific kinds of magical craft. In the Laws of Ælfred (c.890), witchcraft was specifically singled out as a woman's craft, whose practitioners were not to be suffered to live among the W. Saxons:

        Ða fæmnan þe gewuniað onfon gealdorcræftigan & scinlæcan & wiccan, ne læt þu ða libban."

    The other two words combined with it here are gealdricge, a woman who practices "incantations," and scinlæce "female wizard, woman magician," from a root meaning "phantom, evil spirit." Another word that appears in the Anglo-Saxon laws is lyblæca "wizard, sorcerer," but with suggestions of skill in the use of drugs, because the root of the word is lybb "drug, poison, charm." Lybbestre was a fem. word meaning "sorceress," and lybcorn was the name of a certain medicinal seed (perhaps wild saffron). 

Weekley notes possible connection to Gothic weihs "holy" and German weihan "consecrate," and writes, "the priests of a suppressed religion naturally become magicians to its successors or opponents." In Anglo-Saxon glossaries, wicca renders Latin augur (c.1100), and wicce stands for "pythoness, divinatricem." In the "Three Kings of Cologne" (c.1400) wicca translates Magi:

        Þe paynyms ... cleped þe iij kyngis Magos, þat is to seye wicchis.

    The glossary translates Latin necromantia ("demonum invocatio") with galdre, wiccecræft. The Anglo-Saxon poem called "Men's Crafts" has wiccræft, which appears to be the same word, and by its context means "skill with horses." In a c.1250 translation of "Exodus," witches is used of the Egyptian midwives who save the newborn sons of the Hebrews: "Ðe wicches hidden hem for-ðan, Biforen pharaun nolden he ben." Witch in reference to a man survived in dialect into 20c., but the fem. form was so dominant by 1601 that men-witches or he-witch began to be used. Extended sense of "young woman or girl of bewitching aspect or manners" is first recorded 1740. Witch doctor is from 1718; applied to African magicians from 1836.

        At this day it is indifferent to say in the English tongue, 'she is a witch,' or 'she is a wise woman.' [Reginald Scot, "The Discoverie of Witchcraft," 1584]

    Most Indo-European words for "soul, spirit" also double with reference to supernatural spirits. Many have a base sense of "appearance" (e.g. Greek phantasma; French spectre; Polish widmo, from Old Church Slavonic videti "to see;" Old English scin, Old High German giskin, originally "appearance, apparition," related to Old English scinan, Old High German skinan "to shine"). Other concepts are in French revenant, literally "returning" (from the other world), Old Norse aptr-ganga, literally "back-comer." Breton bugelnoz is literally "night-child." Latin manes probably is a euphemism.

    The gh- spelling appeared early 15c. in Caxton, influenced by Flemish and Middle Dutch gheest, but was rare in English before mid-16c. Sense of "slight suggestion" (in ghost image, ghost of a chance, etc.) is first recorded 1610s; that in ghost writing is from 1884, but that term is not found until 1919. Ghost town is from 1908. To give up the ghost "die" was in Old English. Ghost in the machine was Gilbert Ryle's term (1949) for "the mind viewed as separate from the body."

saint (n.) Look up saint at Dictionary.com

    early 12c., from Old French saint, seinte "a saint; a holy relic," displacing or altering Old English sanct, both from Latin sanctus "holy, consecrated" (used as a noun in Late Latin; also source of Spanish santo, santa, Italian san, etc.), properly past participle of sancire "consecrate" (see sacred). Adopted into most Germanic languages (cf. Old Frisian sankt, Dutch sint, German Sanct).

    Originally an adjective prefixed to the name of a canonized person; by c.1300 it came to be regarded as a noun. Meaning "person of extraordinary holiness" is recorded from 1560s.

        Saint, n. A dead sinner revised and edited. The Duchess of Orleans relates that the irreverent old calumniator, Marshal Villeroi, who in his youth had known St. Francis de Sales, said, on hearing him called saint: 'I am delighted to hear that Monsieur de Sales is a saint. He was fond of saying indelicate things, and used to cheat at cards. In other respects he was a perfect gentleman, though a fool.' [Ambrose Bierce, "Devil's Dictionary," 1911]


        Perhaps you have imagined that this humility in the saints is a pious illusion at which God smiles. That is a most dangerous error. It is theoretically dangerous, because it makes you identify a virtue (i.e., a perfection) with an illusion (i.e., an imperfection), which must be nonsense. It is practically dangerous because it encourages a man to mistake his first insights into his own corruption for the first beginnings of a halo round his own silly head. No, depend upon it; when the saints say that they--even they--are vile, they are recording truth with scientific accuracy. [C.S. Lewis, "The Problem of Pain," 1940]

    Applied widely to living things, diseases, objects and phenomena, e.g. Saint Bernard, the breed of mastiff dogs (1839), so called because they were used by the monks of the hospice of the pass of St. Bernard (between Italy and Switzerland) to rescue snowbound travelers; St. Elmo's Fire "corposant" (1560s) is from Italian fuoco di Sant'Elmo, named for the patron saint of Mediterranean sailors, a corruption of the name of St. Erasmus, an Italian bishop martyred in 303.zeitgeist (n.) Look up zeitgeist at Dictionary.com

    1848, from German Zeitgeist, literally "spirit of the age," from Zeit "time" (see tide) + Geist "spirit" (see ghost).

demotic (adj.) Look up demotic at Dictionary.com

    1822, from Greek demotikos "of or for the common people, in common use," from demos "common people," originally "district," from PIE *da-mo- "division," from root *da- "to divide" (see tide). In contrast to hieratic. Originally of the simpler of two forms of ancient Egyptian writing; broader sense is from 1831; used of Greek since 1927.


hieratic (adj.) Look up hieratic at Dictionary.com

    "pertaining to sacred things," 1650s (implied in hieratical), from Latin hieraticus, from Greek hieratikos "pertaining to a priest or his office, priestly," from hierateia "priesthood," from hiereus "priest," from hieros "sacred, holy, hallowed; superhuman, mighty; divine" (see ire).


   

ire (n.) Look up ire at Dictionary.com

    c.1300, from Old French ire "anger, wrath, violence" (11c.), from Latin ira "anger, wrath, rage, passion," from PIE root *eis-, forming various words denoting "passion" cf. Greek hieros "filled with the divine, holy," oistros "gadfly," originally "thing causing madness;" Sanskrit esati "drives on," yasati "boils;" Avestan aesma "anger").

    Old English irre in a similar sense is from an adjective irre "wandering, straying, angry," cognate with Old Saxon irri "angry," Old High German irri "wandering, deranged," also "angry;" Gothic airzeis "astray," and Latin errare "wander, go astray, angry" (see err (v.)).


err (v.) Look up err at Dictionary.com

    c.1300, from Old French errer "go astray, lose one's way; make a mistake; transgress," from Latin errare "wander, go astray, be in error," from PIE root *ers- "be in motion, wander around" (cf. Sanskrit arsati "flows;" Old English ierre "angry, straying;" Old Frisian ire "angry;" Old High German irri "angry," irron "astray;" Gothic airziþa "error, deception;" the Germanic words reflecting the notion of anger as a "straying" from normal composure). Related: Erred; erring.

Rev 12:12   

Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time.
Heavens

G3772
ouranos

Perhaps from the same as G3735 (through the idea of elevation); the sky; by extension heaven (as the abode of God); by implication happiness, power, eternity; specifically the Gospel (Christianity): - air, heaven ([-ly]), sky.

G3772
οὐρανός
ouranos

Thayer Definition:
1) the vaulted expanse of the sky with all things visible in it
1a) the universe, the world
1b) the aerial heavens or sky, the region where the clouds and the tempests gather, and where thunder and lightning are produced
1c) the sidereal or starry heavens
2) the region above the sidereal heavens, the seat of order of things eternal and consummately perfect where God dwells and other heavenly beings
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: perhaps from the same as G3735 (through the idea of elevation); the sky
Citing in TDNT: 5:497, 736Inhabitants

seat (n.2) Look up seat at Dictionary.com
    "residence, abode, established place," late 13c., extended use of seat (n.1), influenced by Old French siege "seat, established place," and Latin sedes "seat." Meaning "city in which a government sits" is attested from c.1400. Sense of "right of taking a place in a parliament or other legislative body" is attested from 1774. Old English had sæt "place where one sits in ambush," which also meant "residents, inhabitants," and is the source of the -set in Dorset and Somerset.

puke (n.) Look up puke at Dictionary.com
    1737, "a medicine which excites vomiting;" 1966 as "material thrown up in vomiting," from puke (v.). U.S. colloquial meaning "native of Missouri" (1835) might be a different word, of unknown origin.

        It is well known, that the inhabitants of the several western States are called by certain nicknames. Those of Michigan are called wolverines; of Indiana, hooshers; of Illinois, suckers; of Ohio, buckeyes; of Kentucky, corn-crackers; of Missouri pukes, &c. To call a person by his right nickname, is always taken in good part, and gives no offence; but nothing is more offensive than to mis-nickname--that is, were you to call a hoosher a wolverine, his blood would be up in a moment, and he would immediately show fight. [A.A. Parker, "Trip to the West and Texas," Concord, N.H., 1835]

    Bartlett (1859) has "A nickname for a native of Missouri" as the second sense of puke (n.), the first being "A mean, contemptible fellow." The association of the state nickname with the "vomit" word is at least from 1858, and folk etymology talks of the old state literally vomiting forth immigrants to California.

fetish (n.) Look up fetish at Dictionary.com
    1610s, fatisso, from Portuguese feitiço "charm, sorcery," from Latin facticius "made by art," from facere "to make" (see factitious).

    Latin facticius in Spanish has become hechizo "magic, witchcraft, sorcery." Probably introduced by Portuguese sailors and traders as a name for charms and talismans worshipped by the inhabitants of the Guinea coast of Africa. Popularized in anthropology by C. de Brosses' "Le Culte des Dieux Fétiches" (1760), which influenced the word's spelling in English (French fétiche, also from the Portuguese word). Figurative sense of "something irrationally revered" is American English, 1837.

        Any material image of a religious idea is an idol; a material object in which force is supposed to be concentrated is a Fetish; a material object, or a class of material objects, plants, or animals, which is regarded by man with superstitious respect, and between whom and man there is supposed to exist an invisible but effective force, is a Totem. [J. Fitzgerald Lee, "The Greater Exodus," London, 1903]

    For sexual sense, see fetishism.

city (n.) Look up city at Dictionary.com

    early 13c., in medieval usage a cathedral town, but originally "any settlement," regardless of size (distinction from town is 14c., though in English it always seems to have ranked above borough), from Old French cite "town, city" (10c., Modern French cité), from earlier citet, from Latin civitatem (nominative civitas; in Late Latin sometimes citatem) originally "citizenship, condition or rights of a citizen, membership in the community," later "community of citizens, state, commonwealth" (used, for instance of the Gaulish tribes), from civis "townsman," from PIE root *kei- "to lie; bed, couch; homestead; beloved, dear" (see cemetery).

    The sense has been transferred from the inhabitants to the place. The Latin word for "city" was urbs, but a resident was civis. Civitas seems to have replaced urbs as Rome (the ultimate urbs) lost its prestige. Loss of Latin -v- is regular in French in some situations (cf. alleger from alleviare; neige from nivea; jeune from juvenis. A different sound evolution from the Latin word yielded Italian citta, Catalan ciutat, Spanish ciudad, Portuguese cidade.

    Replaced Old English burh (see borough). London is the city from 1550s. As an adjective from c.1300. City hall first recorded 1670s to fight city hall is 1913, American English; city slicker first recorded 1916 (see slick); both American English. City limits is from 1825. The newspaper city desk attested from 1878. Inner city first attested 1968. City state (also city-state) is attested from 1877.cemetery
 
late 14c., from Old French cimetiere "graveyard" (12c.), from Late Latin coemeterium, from Greek koimeterion "sleeping place, dormitory," from koiman "to put to sleep," keimai "I lie down," from PIE root *kei- "to lie, rest," also "bed, couch," hence secondary sense of "beloved, dear" (cf. Greek keisthai "to lie, lie asleep," Old Church Slavonic semija "family, domestic servants," Lithuanian šeima "domestic servants," Lettish sieva "wife," Old English hiwan "members of a household," higid "measure of land," Latin cunae "a cradle," Sanskrit Sivah "propitious, gracious"). Early Christian writers were the first to use it for "burial ground," though the Greek word also had been anciently used in reference to the sleep of death. An Old English word for "cemetery" was licburg.

borough (n.) Look up borough at Dictionary.com

    Old English burg, burh "a dwelling or dwellings within a fortified enclosure," from Proto-Germanic *burgs "hill fort, fortress" (cf. Old Frisian burg "castle," Old Norse borg "wall, castle," Old High German burg, buruc "fortified place, citadel," German Burg "castle," Gothic baurgs "city"), from PIE *bhrgh "high," with derivatives referring to hills, hill forts, fortified elevations (cf. Old English beorg "hill," Welsh bera "stack, pyramid," Sanskrit bhrant-, Avestan brzant- "high," Greek Pergamos, name of the citadel of Troy).

    In German and Old Norse, chiefly as "fortress, castle;" in Gothic, "town, civic community." Meaning shifted in Middle English from "fortress," to "fortified town," to simply "town" (especially one possessing municipal organization or sending representatives to Parliament). In U.S. (originally Pennsylvania, 1718) often an incorporated town; in Alaska, however, it is the equivalent of a county. The Scottish form is burgh. The Old English dative singular byrig survives in many place names as -bury.cage (n.) Look up cage at Dictionary.com

    early 13c., from Old French cage "cage, prison; retreat, hideout" (12c.), from Latin cavea "hollow place, enclosure for animals, coop, hive, stall, dungeon, spectators' seats in the theater" (cf. Italian gabbia "basket for fowls, coop;" see cave (n.)).

Compare cave

hell (n.) Look up hell at Dictionary.com

    Old English hel, helle, "nether world, abode of the dead, infernal regions," from Proto-Germanic *haljo "the underworld" (cf. Old Frisian helle, Dutch hel, Old Norse hel, German Hölle, Gothic halja "hell") "the underworld," literally "concealed place" (cf. Old Norse hellir "cave, cavern"), from PIE *kel- "to cover, conceal, save" (see cell).

    The English word may be in part from Old Norse Hel (from Proto-Germanic *halija "one who covers up or hides something"), in Norse mythology the name of Loki's daughter, who rules over the evil dead in Niflheim, the lowest of all worlds (nifl "mist"). Transfer of a pagan concept and word to a Christian idiom. In Middle English, also of the Limbus Patrum, place where the Patriarchs, Prophets, etc. awaited the Atonement. Used in the KJV for Old Testament Hebrew Sheol and New Testament Greek Hades, Gehenna. Used figuratively for "state of misery, any bad experience" since at least late 14c. As an expression of disgust, etc., first recorded 1670s.

   
Inhabiters of the earth and of the sea

G2730
katoikeō

From G2596 and G3611; to house permanently, that is, reside (literally or figuratively): - dwell (-er), inhabitant (-ter).

G2596
kata

A primary particle; (preposition) down (in place or time), in varied relations (according to the case [genitive, dative or accusative] with which it is joined): - about, according as (to), after, against, (when they were) X alone, among, and, X apart, (even, like) as (concerning, pertaining to, touching), X aside, at, before, beyond, by, to the charge of, [charita-] bly, concerning, + covered, [dai-] ly, down, every, (+ far more) exceeding, X more excellent, for, from . . . to, godly, in (-asmuch, divers, every, -to, respect of), . . . by, after the manner of, + by any means, beyond (out of) measure, X mightily, more, X natural, of (up-) on (X part), out (of every), over against, (+ your) X own, + particularly, so, through (-oughout, -oughout every), thus, (un-) to (-gether, -ward), X uttermost, where (-by), with. In composition it retains many of these applications, and frequently denotes opposition, distribution or intensity.

G2596
kata

Thayer Definition:
1) down from, through out
2) according to, toward, along
Part of Speech: preposition
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: a primary particle

G3611
oikeō

From G3624; to occupy a house that is, reside (figuratively inhabit, remain, inhere); by implication to cohabit: - dwell. See also G3625.

G3611
oikeō

Thayer Definition:
1) to dwell in
Part of Speech: verb
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: from G3624
Citing in TDNT: 5:135, 674

G3624
oikos

Of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple.

temple -  see also church

G3624
oikos
Thayer Definition:
1) a house
1a) an inhabited house, home
1b) any building whatever
1b1) of a palace
1b2) the house of God, the tabernacle
1c) any dwelling place
1c1) of the human body as the abode of demons that possess it
1c2) of tents, and huts, and later, of the nests, stalls, lairs, of animals
1c3) the place where one has fixed his residence, one’s settled abode, domicile
2) the inmates of a house, all the persons forming one family, a household
2a) the family of God, of the Christian Church, of the church of the Old and New Testaments
3) stock, family, descendants of one
Part of Speech: noun masculine
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: of uncertain affinity
Citing in TDNT: 5:119, 674

G3625
oikoumenē

Feminine participle present passive of G3611 (as noun, by implication of G1093); land, that is, the (terrene part of the) globe; specifically the Roman empire: - earth, world.

G3625
oikoumenē

Thayer Definition:

1) the inhabited earth
1a) the portion of the earth inhabited by the Greeks, in distinction from the lands of the barbarians
1b) the Roman empire, all the subjects of the empire
1c) the whole inhabited earth, the world
1d) the inhabitants of the earth, men
2) the universe, the world
Part of Speech: noun feminine
A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: feminine participle present passive of G3611 (as noun, by implication of G1093)
Citing in TDNT: 5:157, 674

Compare

Rev 18:2  And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen, and is become the habitation G2732 of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird.

G2732 - G3625 see strongs.

oikoumenē

Gill
Revelation 18:2
And he cried mightily with a strong voice,.... Which shows not only the vehemence and affection of the ministers of the word, who will publish what follows, but the greatness and importance of it; and this loud voice may be, as for the sake of the whole church in general, that all may bear, so for the sake of those of the Lord's people in particular, that will be in Babylon at this time; and it may have regard to that deep sleep and spirit of slumber that Babylon itself will be in, which, notwithstanding this loud cry, will remain insensible of its ruin till it comes upon her, as was the case of old Babylon, Jer_51:39,

saying, Babylon the great is fallen, is fallen: the whole world is not designed by Babylon, for it is distinguished from all nations in the following verse; nor Babylon in Chaldea, which was fallen long before John saw this vision, but Rome Papal; See Gill on Rev_14:8 so the woman is called in Rev_17:5 who sits on seven mountains, and is that great city, the city of Rome, that reigns over the kings of the earth, Rev_18:9 this is said to be fallen, because, in a very little time after this declaration, it will fall; for as yet it was not destroyed, since after this the Lord's people are called upon to come out of her, and are bid to reward her double; and it is declared, that her plagues, should come in one day, and she should be burnt with fire; and an angel after this throws a millstone into the sea, saying, that so should Babylon be thrown down, Rev_18:4 and it is repeated to denote the certainty and utter destruction of her: and which is more fully expressed by what follows,

and is become the habitation of devils; as old Babylon was of satyrs, Isa 13:21 demons, which appeared in a hairy form, like goats, and the word is rendered devils in Lev 17:7 and the inhabitants of Rome now are no other; the pope and his cardinals, the priests, Jesuits, monks, and friars, are the spirits of devils, and their doctrines the doctrines of devils; see Rev 16:14

and the hold of every foul spirit: devils are frequently called unclean spirits, and these appear in desert and desolate places, Mat_12:43 where they are either of choice, or rather are obliged to it; and so the word translated "hold" signifies a prison, or place of confinement; and such as are comparable to unclean spirits now haunt and abound in Rome, and its territories; see Rev_16:13

and a cage of every unclean and hateful bird; such, as vultures, kites, owls, &c. which generally reside in desolate and uninhabited places; the Alexandrian copy, the Syriac and Ethiopic versions, add, "and the hold", or "seat of every unclean and hateful beast"; and so the desolation of old Babylon is described by wild beasts and doleful creatures dwelling in it, Isa 13:21. Some consider all this as a reason of the destruction of Babylon or Rome, because it now is the residence of persons comparable to devils, foul spirits, hateful birds, and beasts of prey; but this account rather describes its state and case in which it will be after its ruin, being never more to be inhabited by men, in allusion to old Babylon, Isa 13:19.

JFB
Revelation 18:2

mightily ... strong — not supported by manuscripts. But A, B, Vulgate, Syriac, and Coptic read, “with (literally, ‘in’) a mighty voice.”
is fallen, is fallen — so A, Vulgate, Syriac, and Andreas. But B and Coptic omit the second “is fallen” (Isa_21:9; Jer_51:8). This phrase is here prophetical of her fall, still future, as Rev_18:4 proves.

devils — Greek, “demons.”

the hold — a keep or prison.

SCOFIELD
Revelation 18:2

Babylon

Babylon, "confusion," is repeatedly used by the prophets in a symbolic sense

(See Scofield) - (Isa 13:2), note 2.

Two "Babylons" are to be distinguished in the Revelation: ecclesiastical babylon, which is apostate Christendom, headed up under the Papacy; and political babylon, which is the Beast's confederated empire, the last form of Gentile world-dominion.

Ecclesiastical Babylon is "the great whore" (Rev 17:1) and is destroyed by political Babylon (Rev 17:15-18) that the beast may be the alone object of worship. (2Th 2:3); (2Th 2:4); (Rev 13:15). The power of political Babylon is destroyed by the return of the Lord in glory.

(See "Armageddon,"); (Rev_16:14); (Rev_19:17).

The notion of a literal Babylon to be rebuilt on the site of ancient Babylon is in conflict with (Isa_13:19-22). But the language of (Rev_18:10); (Rev_18:16); (Rev_18:18) seems beyond question to identify "Babylon," the "city" of luxury and traffic, with "Babylon" the ecclesiastical centre, namely, Rome. The very kings who hate ecclesiastical Babylon deplore the destruction of commercial Babylon.


see also:

Alexander Hislop reveals that many Roman Catholic teachings did not originate with Christ or the Bible, but were adopted from ancient pagan Babylonian religion, and given Christian names.Learn the true origins of:

The Mother and Child
The Mass
The Wafer (Eucharist)
Purgatory
The Sovereign Pontiff
Prayers for the Dead
The Rosary
The Sign of the Cross
The Confessional
Clothing and Crowning of Images
Priests, Monks, and Nuns
Relic Worship
Worship of the Sacred Heart
Extreme Unction
and much more!

Although difficult reading, this book accurately provides a fascinating historical in-depth examination of the shocking similarities between the practices of ancient Babylonian religion and those of today's Roman Catholic church.
See how a religion that was started by Nimrod and his wife spread to various regions, taking on different names, but keeping the same pagan rituals and trappings. These same rituals embody the Catholic church of today.Similar items:Rev 18:20  Rejoice over her, thou heaven, and ye holy apostles and prophets; for God hath avenged you on her.

Mera om:

Suspended Sentence, Probation and Fines for Convicted South Korean Pastor, David Yonggi Cho

Aimee Herd : Feb 26, 2014 : Dr. Bob Rodgers, Sr. – Charisma News

"The court considered that even though Pastor Cho had the final say in the church, he never took the lead in any of the crimes, including tax evasion, committed on the suggestion of the accounting firm." -Presiding judge

BNPS photo (South Korea)—News reports, this week, have been swirling around the indictment of South Korean Pastor David Yonggi Cho—Founder of the world's largest church; Yoido Full Gospel Church in Seoul—on fraud and embezzlement of $12 million in church funds. (Photo via Crossmap) 
Cho (78) was sentenced to three years in prison-suspended, and five years probation, along with a fine of $5 million. He was also found guilty of tax evasion.

Cho's oldest son, Cho Hee-Jun (49), was found guilty of the same charges, and according to the Charisma News report, because he was considered a flight risk, he was taken into custody immediately after his sentencing to serve a 3-year sentence.

The Charisma report noted that the court had "considered Cho's life journey as a religious leader and his long-term contribution to social welfare as mitigating circumstances on his behalf. The court ruled that his son, Cho Hee-Jun, was the instigator of the crime related to the purchase of the shares of 1-Service stock."

BNPS photo The presiding judge had reportedly stated, "The court considered that even though Pastor Cho had the final say in the church, he never took the lead in any of the crimes, including tax evasion, committed on the suggestion of the accounting firm." (Photo via Charisma News) 

Which is probably why his prison term was suspended for probation.
In the Charisma report, Louisville, Kentucky pastor, Dr. Bob Rodgers also noted that in spite of his convictions, Cho didn't live an elaborate lifestyle. According to Rodgers, he didn't own a car, he lived in a 1,000-square-foot church apartment, and he had "raised and given personally to the church more than $170 million."

David Yonggi Cho told his congregation on February 23rd, "Through this suffering, I've learned a homework. An individual shouldn't possess anything."
 
 
Inlagt av Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter