torsdag 28 oktober 2010

Ulf Ekman bland jesuiter på Ekumenisk cooperation 2010

Ulf Ekman bland jesuiter på Ekumenisk cooperation 2010

Cooperation – working together, the act of working or acting together to achieve a common aim, compliance, help provided by doing what is asked or required.
NSC – KKR, KKS, CCS i Sverige.

Det är inte enbart Benny Hinn som åket till Vatikanen för att göra upp planer med påvens Män.

Även Ulf Ekman arbetar med iver för sin ”ekumeniska” röra!


Det svenska ekumeniska samarbetet länkas allt fastare i det katolska nätverket, ihopspunnet med lögner och falska föregivningar leder man nu mängder in i Vatikanens mörka, dunkla, skumma, kamrar, boningsrum!

Här lovordas Ulf Ekmans reflexioner och närmanden till den ortodoxa och katolska kyrkan.

Här nämns Peter Hocken och Charles Whitehead som Ulf E. inbjudit till Livets ord.

Den Katolske Jesuit biskopen Anders Arborelius som samverkat hos Ulf E. Livets ord medverkar, 18.00 Pontifikalmässa. Biskop Anders Arborelius och hans excellens Ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, Påvlig nuntie (påvligt sändebud) för Norden. (S:ta Eugenia)

S:t klara kyrkan och Frälsningsarmen, Stockholm Pingst City upplåter villigt deras lokaler för detta Ekumeniska samarbete kollaboration, samråd, alliansen, gemensamt uppträdande.

Här går Ulf vidare i sitt samarbete med de hedniska katolska villfarelsen efter att infört ikondyrkan, mystikläror från munkordnar etc.

Närd de beskriver den karismatiska rörelsens historia så undanhåller de sina verkliga rötter i den hedniska katolska villfarelsen (mystikläror etc)för att vilseleda och föra in mängder av unga människor idet katolska mörkret.

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/2/Culture_of_pentecost_info.pdf

http://www.isidor.se/tabid/510/language/en-GB/Default.aspx

-- Fr Wilfried Brieven is a catholic priest from Belgium who has been a personal secretary to the late cardinal Leo Josef Suenens. He will take us through a flashback of the early history of the Charismatic Renewal in the Catholic Church.As a personal secretary to the late cardinal Suenens he became involved in the Charismatic Renewal in the Catholic Church at a very early stage. --

In 1974 he became a member of the International Catholic Charismatic Council that was formed in the US, where the Renewal movement was started at the universities of Duquesne in Pittsburg , Pennsylvania and Notre-Dame in Ann Arbor under the leadership of Ralph Martin in 1967. In 1978 the International Catholic Charismatic Service (ICCRS) was formed and Cardinal Suenens was appointed as a pontifical advisor to support it.

Ulf Ekman is pastor of World of Life. His teaching on faith, a passionate Christian lifestyle, spiritual leadership and unity in the body of Christ has touched thousands of people all over the world. In 1979, Ulf Ekman was ordained minister of the Swedish Lutheran Church, but in the beginning of the 1980s, after studies at Rhema Bible Training Center in Tul-sa, USA, he left the Lutheran Church and founded Word of Life Church and Bible Centre in Uppsala, Sweden. The last years Ulf has reflected over the nature of the Church and the fullness in the Body of Christ in the Uni-versal Church, which has lead him to an openness to the older denomina-tions, the orthodox and catholic churches.

KKS http://www.isidor.se/Default.aspx?alias=www.isidor.se/kks

Charles och Sue Whitehead uppskattade talare på Livets Ords Europakonferens
Charles Whithead, katolik med mångårig tjänst inom Katolska karismatiska förnyelsen och hans fru Sue (anglikanska kyrkan) deltog för andra året i rad i Livets ords Europakonferens och höll två mycket uppskattade seminarier, det ena om den Helige Ande och de andliga nådegåvorna i vars och ens personliga liv, och det andra om ekumenik.

I det första föredraget fokuserade Charles på Apg 2, den Helige Andes ankomst den första pingsten och betonade nyckelorden "alla" och "fylldes". Alla fylldes av den Helige Ande, och det är en modell som gäller också för oss kristna idag, menade Charles. Genom den Helige Ande får vi kraft att vara vittnen för Kristus i världen idag. Ibland vill vi inte ta emot Anden, och lever vårt kristna liv på en mycket låg nivå. Ibland är vi blinda för eller vill inte se när Gud rör sig i kraft och Anden manifesteras. Charles talade om olika reaktionssätt: 1)vi hånar och gör narr av det, 2) vi ignorerar det, 3)vi rationaliserar. Charles gav också en historik av hur den helige Ande har verkat i de olika kyrkorna under hela 1900-talet fram till nu.

Det andra föredraget fokuserade på den Helige Ande och ekumeniken. Att föra samman olika delar av kristenheten, "Kristi kropp”, ligger starkt på Charles och Sues hjärtan, och det är en viktig del av deras tjänst. Charles sade att han har en känsla av att det är en viktig tid för Sverige just nu när det gäller ekumeniken, och att Sverige kommer att spela en viktig roll i övriga världen när det gäller det ekumeniska skeendet.

Båda föredragen finns på video via Livets Ords hemsida. Föredrag 1 här. Föredrag 2 här. (I början c:a 15 minuter är det lovsång innan man kommer till själva föredraget, det går bra att "spola fram" om man vill hoppa över den biten.)

En annan talare som blev mycket uppskattad var Göran Skytte som gästade konferensen torsdagseftermiddagen. Skyttes tal finns här.
(publ. 13 August 2009 )

http://www.isidor.se/karismatiskfornyelse/Omförnyelsen/tabid/396/language/en-GB/Default.aspx

--- I Sverige representeras Katolska Karismatiska förnyelsen av KKS (Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige). KKS främjar förnyelsen genom att sprida information, anordna konferenser och utbildningar, hålla kontakt med olika bönegrupper och andra uttrycksformer för karismatisk förnyelse i Sverige samt främja en sund utveckling av förnyelsen i gemenskap med Katolska kyrkans herdar. KKS står också i gemenskap med ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services), den organisation som med erkännande av den Heliga Stolen har till uppgift att koordinera och främja utbyte av erfarenheter bland karismatiska gemenskaper över hela världen. KKS är den organisation som ICCRS officiellt har kontakt med när det gäller Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige. ---

--- Hur det började:
När påven Johannes XXIII öppnade 2 Vatikankonciliet 1961 bad han: Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst!
Påven Leo XII började redan 1897 uppmana hela kyrkan att be för att det tjugonde århundradet skulle bli den helige Andes århundrade. Det krävdes ett koncilium för att detta skulle kunna bryta igenom. 1967 började förnyelsen vid det katolska universitetet i Pittsburg, Pennsylvania, USA, som en totalt oväntad och överraskande handling av den helige Ande.

Fler fakta ---

Lite historik:

1895: Elena Guerra skriver brev och uppmanar påven Leo XIII att förkunna livet i den helige Ande för de troende.

1897: Leo XIII, Encyklikan Divinum Illud munus om den helige Ande samt uppfordran att årligen be en pingstnovena.

1901: Påven förklarar 1900-talet som den helige Andes århundrade och ber hymnen Veni Creator Spiritus för hela kyrkan.

1901: Pingströrelsen föds i USA, Kansas Topeka.

1906: Andeutgjutelsen på Azusa Street, Los Angeles, ledd av William Seymor gör Pingströrelsen till en världsrörelse.

1958-63: Påven Johannes XIII saligförklarar Elena Guerra och ber inför öppnandet av Andra Vatikankonciliet: Gudomlige Ande,
förnya dina under i vår tid som i en ny pingst”


1962-65: Andra Vatikankonciliet. De andliga nådegåvorna erkänns såsom verksamma också i vår tid.

1967: Katolska Karismatiska Förnyelsen börjar i USA

1998: De unga rörelserna i kyrkan inbjuds av Johannes Paulus II till en pingstvigilia på Petersplatsen under den helige Andes år.

2001 6 jan: Johannes Paulus II´s apostoliska skrivelse Novo Millennio Ineunte kommer ut vid jubileumsårets avslutning.

2004: Påven firar pingstaftonens vesper med karismatiska rörelsen på Petersplatsen.


Lite statistik

2 miljarder kristna i världen:
1 miljard katoliker, 12% (120 miljoner) är involverade i karismatisk förnyelse.
1 miljard icke-katoliker, 40% (400 miljoner) är med i karismatisk förnyelse eller Pingströrelsen.

Under loppet av 100 år har 25 % av alla kristna blivit delaktiga i pingströrelse/karismatisk förnyelse. Karismatiska förnyelsen är den största förnyelserörelsen inom Katolska kyrkan, i antal större än alla andra rörelser tillsammans.

Den karismatiska nåden
Den nåd som Karismatiska rörelsen och Pingströrelsen lyfter fram är en gemensam erfarenhet kallad ”dopet i den Helige Ande” eller ”den helige Andes utgjutande”, åtföljt av en gemensam erfarenhet av de Andliga nådegåvorna (se 1 Kor 12). Denna gemensamma erfarenhet av den helige Ande öppnar vägen för en ”andlig ekumenik” i en levande relation till Jesus Kristus i den helige Andes kraft, på vår fortsatta väg mot kristenhetens enande. ---

Min kommentar


Här ser vi i korta drag hur den karismatiska rörelsen har sitt säte i Vatikanen, på Petersplatsen, och 1962-65: Andra Vatikankonciliet.

Den har sitt ursprung från den hedniska katolska villoläran med uppblandning av ”pingst-teologie” som formats ur en mystisk, hindu-kult, med buddistiska läror, gnostiska termer, och ockulta inslag.

Det är en bland-religion som sammanblandar, ersätter och byter ut termer, benämningar, fackord, för att förblinda åhörare och trollbinda, tjusa, fånga, fascinera, fängsla, de ovarsamma.

Den har satt påven som signum över denna rörelse och har som mål att återförena allt och alla under påveväldet, den antikristliga stolen.

Rörelsen med sina mångfaldiga förgreningar uppvisar en karta på dessa förgiftande läror och ockulta inslag, en hybrid, korsningsform, mellanform, skapad inom den katolska mystik-skolan.

Här låter sig ”pingstvänner” ”evangeliker” och trosrörelsen förföras och förledas till avfall från den uppriktiga troheten i Kristus.

1Ti 4:1 Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. ---

Giving heed to seducing

G4108
Of uncertain affinity; roving (as a tramp), that is, (by implication) an impostor or misleader: - deceiver, seducing.

Spirits

G4151
pneuma
From G4154; a current of air, that is, breath (blast) or a breeze; by analogy or figuratively a spirit, that is, (human) the rational soul, (by implication) vital principle, mental disposition, etc., or (superhuman) an angel, daemon, or (divine) God, Christ’s spirit, the Holy spirit: - ghost, life, spirit (-ual, -ually), mind. Compare G5590.

G5590
psuchē
From G5594; breath, that is, (by implication) spirit, abstractly or concretely (the animal sentient principle only; thus distinguished on the one hand from G4151, which is the rational and immortal soul; and on the other from G2222, which is mere vitality, even of plants: these terms thus exactly correspond respectively to the Hebrew [H5315], [H7307] and [H2416]: - heart (+ -ily), life, mind, soul, + us, + you.

G5594
ψύχω
psuchō
A primary verb; to breathe (voluntarily but gently; thus differing on the one hand from G4154, which denotes properly a forcible respiration; and on the other from the base of G109, which refers properly to an inanimate breeze), that is, (by implication of reduction of temperature by evaporation) to chill (figuratively): - wax cold.

H5315
From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense (bodily or mental): - any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (-ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath, X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one, own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, + slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.

H5314
A primitive root; to breathe; passively, to be breathed upon, that is, (figuratively) refreshed (as if by a current of air): - (be) refresh selves (-ed).

H7307
rûach
From H7306; wind; by resemblance breath, that is, a sensible (or even violent) exhalation; figuratively life, anger, unsubstantiality; by extension a region of the sky; by resemblance spirit, but only of a rational being (including its expression and functions): - air, anger, blast, breath, X cool, courage, mind, X quarter, X side, spirit ([-ual]), tempest, X vain, ([whirl-]) wind (-y).

H7306
rûach
A primitive root; properly to blow, that is, breathe; only (literally) to smell or (by implication perceive (figuratively to anticipate, enjoy): - accept, smell, X touch, make of quick understanding.

H2416
From H2421; alive; hence raw (flesh); fresh (plant, water, year), strong; also (as noun, especially in the feminine singular and masculine plural) life (or living thing), whether literally or figuratively: - + age, alive, appetite, (wild) beast, company, congregation, life (-time), live (-ly), living (creature, thing), maintenance, + merry, multitude, + (be) old, quick, raw, running, springing, troop.

H2421
A prim root (compare H2331, H2424); to live, whether literally or figuratively; causatively to revive: - keep (leave, make) alive, X certainly, give (promise) life, (let, suffer to) live, nourish up, preserve (alive), quicken, recover, repair, restore (to life), revive, (X God) save (alive, life, lives), X surely, be whole.

H2331
A primitive root; (compare H2324, H2421); properly to live; by implication (intensively) to declare or show: - show.

Declare – state, announce, speak out, say publicly, assert, affirm, pronounce, proclaim,

Show – illustrate, explain, give you an idea about, demonstrate, confirm, prove, let somebody see, put under somebody's nose, present, display, exhibit, put on view, parade, bare, show off, reveal, performance, musical, cabaret, program, TV show, radio show, act, fair, exhibition, trade show, county show, agricultural show, event, extravaganza, display,

and

G2532
Apparently a primary particle, having a copulative and sometimes also a cumulative force; and, also, even, so, then, too, etc.; often used in connection (or composition) with other particles or small words: - and, also, both, but, even, for, if, indeed, likewise, moreover, or, so, that, then, therefore, when, yea, yet.

Doctrines

G1319
didaskalia
From G1320; instruction (the function or the information): - doctrine, learning, teaching.

G1320
didaskalos
From G1321; an instructor (generally or specifically): - doctor, master, teacher.

G1321
didaskō
A prolonged (causative) form of a primary verb δάω daō (to learn); to teach (in the same broad application): - teach.

Of demons

G1140
daimonion
Neuter of a derivative of G1142; a daemonic being; by extension a deity: - devil, god.

G1142
daimōn
From δαίω daiō (to distribute fortunes); a demon or super natural spirit (of a bad nature): - devil.

2Ti 3:1 Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma.

2Ti 3:5 de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana.

2Ti 3:13 Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

shall wax worse and worse

G4298
prokoptō
From G4253 and G2875; to drive forward (as if by beating), that is, (figuratively and intransitively) to advance (in amount, to grow; in time, to be well along): - increase, proceed, profit, be far spent, wax.

G4253
pro
A primary preposition; “fore”, that is, in front of, prior (figuratively superior) to. In compounds it retains the same significations: - above, ago, before, or ever. In compounds it retains the same significations.

G1909
epi
A primary preposition properly meaning superimposition (of time, place, order, etc.), as a relation of distribution [with the genitive case], that is, over, upon, etc.; of rest (with the dative case) at, on, etc.; of direction (with the accusative case) towards, upon, etc.: - about (the times), above, after, against, among, as long as (touching), at, beside, X have charge of, (be-, [where-]) fore, in (a place, as much as, the time of, -to), (because) of, (up-) on (behalf of) over, (by, for) the space of, through (-out), (un-) to (-ward), with. In compounds it retains essentially the same import, at, upon, etc. (literally or figuratively).

G5501
cheirōn
Irregular compound of G2556; from an obsolete equivalent χέρης cherēs (of uncertain derivation); more evil or aggravated (physically, mentally or morally): - sorer, worse.

G2556
kakos
Apparently a primary word; worthless (intrinsically such; whereas G4190 properly refers to effects), that is, (subjectively) depraved, or (objectively) injurious: - bad, evil, harm, ill, noisome, wicked.

G4190
ponēros
From a derivative of G4192; hurtful, that is, evil (properly in effect or influence, and thus differing from G2556, which refers rather to essential character, as well as from G4550, which indicates degeneracy from original virtue); figuratively calamitous; also (passively) ill, that is, diseased; but especially (morally) culpable, that is, derelict, vicious, facinorous; neuter (singular) mischief, malice, or (plural) guilt; masculine (singular) the devil, or (plural) sinners: - bad, evil, grievous, harm, lewd, malicious, wicked (-ness). See also G4191.

Deceiving and being deceived.

G4105

From G4106; to (properly cause to) roam (from safety, truth, or virtue): - go astray, deceive, err, seduce, wander, be out of the way.

G4106
planē
Feminine of G4108 (as abstraction); objectively fraudulence; subjectively a straying from orthodoxy or piety: - deceit, to deceive, delusion, error.

G4108
planos

Of uncertain affinity; roving (as a tramp), that is, (by implication) an impostor or misleader: - deceiver, seducing.

An impostor – sham, plant, fake, fraud, charlatan, swindler, con, quack, con artist, counterfeit, pretender, fake, imitation, fabricate, copy, imitate, simulate, fake, copy, forgery, imitation, reproduction,


Inlagt av Leif Berg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter