fredag 30 juli 2010

Benny Hinn en orgie i ceremoniella riter!

Benny Hinn en orgie i ceremoniella riter!

Stanley Sjöberg går genast i försvar för Benny Hinn, han säger med gråtmild ton att Benny är ledsen, nu ska det rensas upp och sopas igen efter showen på Livets ord, de är ju sedan gammalt såta, intima, förtroliga, kordiala, vänner!

Det är på samma sätt med Ulf Ekman, han försvarar och kompromissar med denna falska lärare samlar kollekt till denna gnostiker, låter honom få tillgång till talarstolen trots irrlärorna som förkunnas och ändå är Ulf och Benny är permanenta vänner, efter det senaste show-uppträdandet, scenunderhållningen, föreställningen, spelet, på Livets ord Uppsala!

Vi är vänner!? Lekkamrater, hjärtevänner, beundrare, friare, själsfränder, kollegor, gynnare, beskyddare, sympatisörer, anhängare, supportrar.

Apropå det Benny Hinn har varit på ROM-antiskt besök i Vatikanen!

"Det finns inget otillbörligt eller moraliskt felaktigt i min vänskap med Paula White", skriver han.

Ingen av dem påstår att bilden skulle vara förfalskad, och de bekräftar att de besökte Rom samtidigt. De uppger dock att de inte reste dit tillsammans.

Benny Hinn hävdar att han var inbjuden av Vatikanen för att diskutera framtida möjligheter för sitt arbete där.

Paula White skulle enligt Benny Hinn ge en donation (levy) legat, (påvligt sändebud) till Vatikanen.


Se synonymer för donation, legat.


Hinn förnekar förhållande med Paula White
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=220114
Paula White, Her New Book is Not About Salvation via Christ
http://www.youtube.com/user/missionoc#p/f/278/_Kh1gJAc13U
Roman Catholic Benny Hinn Visits the pope's funeral
http://www.youtube.com/watch?v=Q8sp9afoO1o&feature=player_embedded

Paula White on "7 Laws You Must Honor To Have Success"

http://www.paulawhite.org/pages/misleading_article_response/

Jämför dessa videos med New Age läror nedan

Success 1 of 10: Seven Spiritual Laws of Success by Deepak Chopra / Way of the Wizard
http://www.youtube.com/watch?v=IHjMk4OECfM

http://www.youtube.com/watch?v=Evo-K_8tCU0

Access The Power of Your Subconscious Mind (www.MindMaster.TV)
http://www.youtube.com/watch?v=wAnjzQxCrks&feature=pyv&ad=4413653941&kw=success&gclid=COX9-fmJlaMCFUeK3godDiTGrg

Seven Spiritual Law of Pure Potential Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=uqhWQuEZ0BA&feature=related
Kundalini Kriya Yoga Meditation Share 0 - the Kriyas

http://www.youtube.com/watch?v=LALp6Tx1VbA&feature=related

Psychic Energy Blockages 6 of 9 Meditation Creates Happiness
http://www.youtube.com/watch?v=9upnq-yQYuI&feature=related

Metta Meditation (Universal Loving Kindness)
http://www.youtube.com/watch?v=Rg5fSjehETk&feature=fvw

Här en länk som beskriver orgies in ceremonial rites:
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.the-goldenrule.name/Baptism-Cotytto/Baptism-Cotytto_--_MORE_files/image057.jpg&imgrefurl=http://www.the-goldenrule.name/Baptism-Cotytto/Baptism-Cotytto_--_MORE.htm&usg=__wn98p8basoDWYczTTuillbHHxns=&h=299&w=359&sz=55&hl=sv&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=CEbnqZDvT_Ex8M:&tbnh=101&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dorgie%2Bin%2Bceremonial%2Brites%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1

Karisma rörelsen visar kraftiga prov på en orgie i en uppblandad religion (mixed up), med ständigt nya program, fascinerande drömmar och mål, den ständiga jakten på drömmars uppfyllelser (see synonyms on sensation, star, success in life) som aldrig blir till verklighet, utan underminerar, uppluckrar och kraftigt vilseleder människor bort från den uppriktiga troheten i Kristus. Den är ytterst farlig, demonisk och binder människor i andedyrkan utan att de är medvetna om det, kopplingarna med hindu och buddism läror är tydliga, detta är en annan ande!

Här fostrar man fram ”övermänniskan”, små gudar teorier!


Det är en Kristuslös kristendom!

Ulf Ekman säger sig vara berest och varit ute på ett stort antal karismatiska evenemang under flertal av år, och detta utan att lägga märke till hur illa ställt det är med denna kult-rörelse, med alla de villfarelser i läran som har grogrund (näste, huvudhärd, jordmån, grogrund) i deras förkunnelse, själv har Ulf gång efter annan visat sig gå i samma spår som Benny Hinn och deras stallbröder Kennet Hagin, Copeland, E.W. Kenyon, Joel Osteen, m.fl. samt Katolska kyrkan, ekumeniken, osv, och den senaste påfunna pärlan, en djupdykning i Katolsk mysterie-lära, liberalteologin!

Ulf måste ha rest med skygglapparna för ögonen och öronen tillstoppade, då han säger sig först nu reagera!?

Ulf talar om att han ”hört” att några skulle blivit helade under dessa möten, utan att ta reda på fakta! Men det är ju så det går till i den karismatiska kaos rörelsen, man blandar och ger allt efter som det passar för tillfället! Vilken cirkus!

Men som det heter: The show must go on! (föreställning, utstyrselstycke, underhållningsprogram, underhållande föreställning, underhållning, tillställning, evenemang, skådespel, pjäser, bild)

Till att börja med Ulf Ekman har sedan begynnelsen av Livts ord:s verksamhet varit värd åt Kennet Hagins lära, Jds läran, ni är små gudar, etc, dina ord skapar (såsom Gud) kantat av karismatiska främmande läror, man har urskiljningslöst förkunnat allt som kommit från den hedniska, karisma rörelsen, med inslag av ockultism, mysticism, spiritism, gnosticism etc.

Vem minns inte det förödande Knutbydramat med sin traumatiska förveckling. En församling som uppammats på den mest utstuderade karisma fascinationen, förtrollningen, tjuskraften. Där förkunnelsen övergick till benhård auktorativ prygling av medlemmars samveten.

Med sitt inslag av ockulta, mystiska dröm värld, man gav varandra underliga, mystifierade namn, och bedrev en slags översinnlig drömvärld med starka sexuella lekar och anknytningar parat med andliga väsen.

Verksamheten eller rörelsen fick ett mycket tragiskt utslag, människor blev marionetter i händerna på hänsynslösa vettvillingar, och det spel man spelade fick till resultat mänskliga offer, de skulle offras, utlämnas, prisges, man utvalde dem som stod i vägen för vettvillingars drömmar och iscensatte mord på medlemmar under föregivande att man gick ärende åt Gud.

Hela historien uppdagades och fick till följd en traumatisk chock (trauma, psykisk påfrestning, chockskada, kroppsskada, sår) inom de kristna leden, man kunde inte förstå hur detta kunde ske, ej heller veta hur man skulle hantera det som skett, med ett så vidrigt spel under föregivande att man ”var utvalda” och var satta över all mänsklig ordning och därför kunde bedriva synder samtidigt som man var överlägsen, dominerande, nonchalant, arrogant, i hela sin förkunnelse och utövning i församlingen.

Chocken har inte helst kunna glömmas, den blev allt för djupgående, skrämda av det som då uppdagades, kastar man sig in i (den karismatiska rörelsen) ett urskuldande, överskylande, och undanhållande av sanningen, det blev allt för påfrestande att ställa sig i ljuset av sanningen, nu gällde det att komma med ”nya program” som skulle få folk att glömma.

Resan gick vidare nu skulle man glömma och gömma, med hjälp av enhetsförkunnelse skulle man visa att det alls inte var så illa ställt som det visade sig vara, ekumeniken blev ”räddningen” och man gick rakt i armarna på den hedniska katolska mystiken. Nu uppammades en tillsynes ny riktning som fick inslag av mystik, en orgie i ceremoniella riter, ikoner, vax-ljuständningar, draperier av new age influenser, ortodoxa krucifix, artisteri, katolska biskopsmöte, dialoger, Vatikanens språkrör fick komma till tals, det blev till en orgie i ceremoniella riter och färden och riktningen skulle nu klargöras och utbasuneras i svensk-kristenhet, man var säker på sin sak!

Så kom nästa chock, pedofilskandalen inom den katolska heniska kyrkan, den största skandal som skådats i vår tid, så omfattande att det ej går att räkna alla offer som offrats på pedofil-prästers lustar! Med mängder av nunnor som blivit med barn av prästerna och tvingats till aborter, de mängder av präster som har flertal barn med kvinnor och som ”bortadopterats” för att kunna överskyla hela historien. Detta har pågått i så lång tid och stor omfattning att antalet offer överskrider vår fattning.

När det hela eller de delarna av historien kom fram skyndade sig påven att skaffa sig immunitet!?

Immunitet – skydd, betäckningar, undvikt, undflydd, rymd, smiten, oemottaglighet, okänslighet, anestesi, förlamning av känselsinnet, apati, håglöshet, känslolöshet, likgiltighet, liknöjdhet, slöhet, letargi, passivitet, bedövning, förlamning, avtrubbning, undantagsrätt, okränkbarhet

Det känns igen!

Ulf Ekman på sin blogg visar prov på samma mörkläggning av pedofilskandalen, där blev media de som stod som skyldiga och givetvis bloggarna, en ständigt återkommande mantra!

Gå till en församling där man är anhängare av U. E. och den karismatiska rörelsen och säg dem att du inte kan förena dig med denna lära som sprids på livets ord, då skall du möta en aggressiv hotfull attityd, med ord som – du har ingen rätt att döma, den som talar illa om guds smorde (den förledande pastorn) han skall bli förbannad osv!?

På samma väg eller sätt vill den svenska eliten inom karismatiska rörelsen skapa ett skydd då det blir avslöjat vad de lär, och söker med alla medel och metoder att tysta ner och missleda de som undrar över dessa irrläror, skandaler som kommer titt som tätt, de manipulerar, styr, och ställer, gömmer undan fakta som de inser skulle kunna avslöja dess sanna karaktär, med kompromisser av sanning och lögn sammanvävda i en lösaktig kärleks förkunnelse, så blandar man till en brygd, som är sövande!

Det är en trolöshetens och lösaktighetens ande!

Nu blev föreställningen som blivit så uppblåst av de fanatiska anhängarna av livets ord, Ulf Ekman och Benny Hinn rejält nedlagd i sank, inga formler tycktes hjälpa!

Det blev ingen försäljning av Dvd:n med Benny Hinns besök på Livets ord, dom har börjat lära sig det är för mycket som ej tål sanningens ljus, man vill ej låta sig granskas ur Ordets ljus!

Med diplomatisk taktik ska man tysta ner hela historien, det ska gömmas och glömmas!

På samma sätt är det med charta oecumenica det ekumeniska bindande programmet!

Där ingår pingst ffs, EFK Evangeliska frikyrkan m.fl.samfund.

Exemplet Jesusmanifestationen där Hela Plattan rör sig i en sökardans!?

- Vi har försökt göra temat "Följ med och se" mer visuellt.

Jag har hela tiden sagt att det inte får bli något internt hallelujamöte.”

säger producenten Linnea Widén.

”Ulf Ekman ville att jag skulle upp och dansa”

”Då knackade någon på min rygg och när jag vände mig om var det Ulf Ekman som ville att jag skulle upp och dansa.”


Säger Kerstin Doyle


Det kan knappast vara mediernas eller bloggarnas fel den här gången!

Ulf Ekman själv en irrlärare står som värd åt den karismatiska kaos läran med inslag av hedniska religiösa dogmer, JDS läran, ni är små gudar, mystik etc. Med ekumeniken som stöd vill han nu ”ena” och stöpa rörelsen i ”något stort”, och här gäller det att inordna sig, annars…!?

Varför detta smusslande, förtigande av sanningen, döljande av fakta, hemlighetsmakeriet, smygandet, omsvep, undanflykter, krumbukter, finter, invändningar, gensägelser, gensagor, som Benny Hinn, Ulf Ekman och Stanley Sjöberg ständigt kommer med då de blivit ertappade med rader av avvikelser i fråga om tron.

Stanley Sjöberg som i sin artikel på Hemmets vän påstår att Columbus var en karismatiker som skulle stå som föredöme!???? Och själv gjort audiens hos Vatikanen, med mystiska uppenbarelser som framträder ur ett katolsk altare!?

Vad är det som är deras gemensamma intressen: alla har de gjort sin audiens, privilegium, företräde, konsultation, rådfrågning, överläggning, rådplägning, hos påven, cantalamessa påvens ängel, budbärare!

Upp 18:1 Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.

Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

Se oecumenica
G1096 is become
ginomai
A prolonged and middle form of a primary verb; to cause to be (“gen” -erate), that is, (reflexively) to become (come into being), used with great latitude (literally, figuratively, intensively, etc.): - arise be assembled, be (come, -fall, -have self), be brought (to pass), (be) come (to pass), continue, be divided, be done, draw, be ended, fall, be finished, follow, be found, be fulfilled, + God forbid, grow, happen, have, be kept, be made, be married, be ordained to be, partake, pass, be performed, be published, require, seem, be showed, X soon as it was, sound, be taken, be turned, use, wax, will, would, be wrought.
G2732 the habitation
katoikētērion
From a derivative of G2730; a dwelling place: - habitation.
G2730
katoikeō
From G2596 and G3611; to house permanently, that is, reside (literally or figuratively): - dwell (-er), inhabitant (-ter).
G3611
oikeō
From G3624; to occupy a house that is, reside (figuratively inhabit, remain, inhere); by implication to cohabit: - dwell. See also G3625.
G3624
oikos
Of uncertain affinity; a dwelling (more or less extensive, literally or figuratively); by implication a family (more or less related, literally or figuratively): - home, house (-hold), temple.
G3625
oikoumenē
Feminine participle present passive of G3611 (as noun, by implication of G1093); land, that is, the (terrene part of the) globe; specifically the Roman empire: - earth, world.
Empire – kingdom, domain, territory, realm,
G1093
gē
Contracted from a primary word; soil; by extension a region, or the solid part or the whole of the terrene globe (including the occupants in each application): - country, earth (-ly), ground, land, world.
Terrene - worldly or earthly as opposed to heavenly or spiritual, earthy,
Globe – area, neighborhood, quarter, spot, corner, region, zone, sphere, theme, question, matter, topic, theme, subject, matter, issue, subject matter, area, focus, field, subject, specialty, subject, field, area of interest, specialty, subject, field, department, realm, forte, failing, gift, specialty, strong point, strong suit, asset, weakness, flaw, fault, Achilles' heel, weak spot, weak point, failing, limitation, disadvantage, drawback, difficulty, chink in somebody's armor, feebleness, flimsiness, frailty, fragility, debility, infirmity, powerlessness, vulnerability, defenselessness, helplessness, fondness, liking, taste, inclination, soft spot, penchant, partiality, predilection, appetite, dislike, faintness, dimness, paleness, strength, force, potency, power, might, muscle, vigor, weakness, intensity, concentration, dilution, depth, deepness, profundity, distance downward, height, intensity, strength, power, vigor, concentration, extent, penetration, profundity, deepness, wisdom, seriousness, gravity, flippancy, disrespect, cheek, impertinence, levity, lightheartedness, lightness, flippancy, jokiness, gravity, enormity, severity, enormity, magnitude, insignificance, grimness, dignity, poise, pride, self-esteem, self-respect, decorum, distinction, stateliness, seemliness, majesty, grandeur, impressiveness, pomp and circumstance, formality, gravity, solemnity, nobility, worth, goodness, lightness, frivolity, potency, power, department, realm, orb, ball, globe, bubble,

G1142 of devils

God`s enemy, in Christianity and some other religions, the enemy of God, who rules Hell, tempts people to sin, and personifies the spirit of evil as Satan, mischievous person or animal, a mischievous, troublesome, or high-spirited, (exuberant, lively, enthusiastic, excited, energetic, active, bouncy, bouncing, effervescent, bubbly, playful, animated, lethargic, sluggish, vivacious, spirited, chirpy, animated, languid, animate, lifeless, breathing, conscious, inanimate, stir, stimulate, put a damper on, deflate, put a dampener on, spoil, mess up, spoil, ruin, wreck, make untidy, muddle up, confuse, mistake, fail to differentiate, confound, mix up, mix, combine, jumble, merge, blend, fuse, error, confusion, puzzle, mistake, muddle, misunderstanding, confuse, mistake for, muddle up, fail to distinguish, make a mess, clutter, dirty, mar, subdue, depress, enliven, rouse, liven up, bring to life,) excited, merry, cheerful, full of joie de vivre, full of brio, person or animal,

evil spirit, an evil spirit, particularly a subordinate of Satan, name for tool, a name given to various tools or machines, especially ones that cut or tear, same as dust devil, intensifier, used as an intensifier in questions and exclamations, same as printer`s devil, printing, stamp, imprint, engrave, emboss, pattern, design, motif, publish, carry, feature, make, produce, issue, turn out, copy, facsimile, reproduction, photocopy, duplication, imitation, replica, version, photograph, lettering, characters, font, typescript, typeset, junior barrister, somebody who works as an assistant for a barrister in order to gain experience, to cook or prepare a food with spicy seasonings, pester somebody,

Although the initial marketing strategy is impressive, the devil is in the details. Facts, detail, information, essentials, basics, fundamentals, prerequisites, basics, rudiments, ground rules, nuts and bolts, brass tacks, nitty-gritty, crux of the matter, requisites, data, the whole story, information, proof, evidence,

Devil, person, fiend, brute, beast, wicked person, wrongdoer, evil person, cruel person, imp, rascal, scamp, mischievous child, urchin, fairy, demon, mischievous sprite, naughty, bad, playful, ill-behaved, harmful, damaging, malicious, wicked, negative, hurtful, bad, malign, spiteful, nasty, evil spirit, elf, goblin, gremlin, pixie, sprite, sprite, angel, believe in, worship, be possessed by, exorcize, worship, worshipper, the devil incarnate, personified, in person, in the flesh, alive, embodied, in material form, come to life, made flesh,

daimōn
From δαίω daiō (to distribute fortunes); a demon or super natural spirit (of a bad nature): - devil.

To distribute fortunes – luck, chance, kismet, destiny, fate, wealth, riches, prosperity, success, sensation, star, richness, affluence, opulence,

Star - celebrity, icon, household name, public figure, fame, prominence, stardom, luminary, idol, personality, VIP, famous person, leading light, superstar, pin-up, nobody, brilliant, celebrated, excellent, great, major, prominent, well-known, leading, principal, best, top,

Sensation – feeling, sense, impression, awareness, consciousness, numbness, commotion, stir, fuss, uproar, rumpus, ruckus, hit, smash, spectacle, marvel, wonder, miracle, phenomenon, amazing thing, awesome sight, manifestation, demonstration, exhibition, sight, display, show, scene, vision,

Ett tillhåll för
G5438
phulakē
From G5442; a guarding or (concretely guard), the act, the parson; figuratively the place, the condition, or (specifically) the time (as a division of day or night), literally or figuratively: - cage, hold, (im-) prison (-ment), ward, watch.
Imprisonment – incarceration, captivity, custody, locking up, caging, detention, sentence, term, time, internment, putting away, sentence, confinement, detention, freedom, lack of restrictions, looseness, inventiveness, abandon, release, liberate, free, let go, discharge, let loose, announce, publish, make public, make available, circulate, issue, emit, withhold, emancipation, delivery, relief, liberation, publication, statement, issue, announcement,

G3956 of every
pas
Including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the whole: - all (manner of, means) alway (-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as many as, + no (-thing), X throughly, whatsoever, whole, whosoever.
All manner of means – income, earnings, funds, wealth, capital, revenue, resources, way, method, process, measures, agency, channel, course, instrument, mean,


See synonyms on mean.

G169 foul
akathartos
From G1 (as a negative particle) and a presumed derivative of G2508 (meaning cleansed); impure (ceremonially, morally (lewd) or specifically (demonic)): - foul, unclean.

G2508
kathairō
From G2513; to cleanse, that is, (specifically) to prune; figuratively to expiate: - purge.

Make amends

To expiate - make up, framework, skeleton, support, construction, outline, agenda, basis, context, background, structure, makeup, configuration, arrangement, organization, construction, constitution, formation, composition, construction, assembly, building, edifice, form, shape, constitute, make up, build up, configure, put together, construct, arrange, organize, composition, frame, make amends, pay somebody back, make reparation, atone, redress the balance, even out, offset, equalize, compensate for, make up for, even up, make up for, atone for, catch up on, reimburse, redress, apologize, recompense, compensate, balance, counterweigh, counteract, counterbalance, offset, make up for, say sorry, do penance,

G4151 every foul spirit
pneuma
From G4154; a current of air, that is, breath (blast) or a breeze; by analogy or figuratively a spirit, that is, (human) the rational soul, (by implication) vital principle, mental disposition, etc., or (superhuman) an angel, daemon, or (divine) God, Christ’s spirit, the Holy spirit: - ghost, life, spirit (-ual, -ually), mind. Compare G5590.

G4154
pneō
A primary word; to breathe hard, that is, breeze: - blow. Compare G5594.

G5594
psuchō
A primary verb; to breathe (voluntarily but gently; thus differing on the one hand from G4154, which denotes properly a forcible respiration; and on the other from the base of G109, which refers properly to an inanimate breeze), that is, (by implication of reduction of temperature by evaporation) to chill (figuratively): - wax cold.

G5590
psuchē
From G5594; breath, that is, (by implication) spirit, abstractly or concretely (the animal sentient principle only; thus distinguished on the one hand from G4151, which is the rational and immortal soul; and on the other from G2222, which is mere vitality, even of plants: these terms thus exactly correspond respectively to the Hebrew [H5315], [H7307] and [H2416]: - heart (+ -ily), life, mind, soul, + us, + you.

G4151
pneuma
From G4154; a current of air, that is, breath (blast) or a breeze; by analogy or figuratively a spirit, that is, (human) the rational soul, (by implication) vital principle, mental disposition, etc., or (superhuman) an angel, daemon, or (divine) God, Christ’s spirit, the Holy spirit: - ghost, life, spirit (-ual, -ually), mind.

Compare G5590.

H5315
From H5314; properly a breathing creature, that is, animal or (abstractly) vitality; used very widely in a literal, accommodated or figurative sense (bodily or mental): - any, appetite, beast, body, breath, creature, X dead (-ly), desire, X [dis-] contented, X fish, ghost, + greedy, he, heart (-y), (hath, X jeopardy of) life (X in jeopardy), lust, man, me, mind, mortality, one, own, person, pleasure, (her-, him-, my-, thy-) self, them (your) -selves, + slay, soul, + tablet, they, thing, (X she) will, X would have it.

H7307

From H7306; wind; by resemblance breath, that is, a sensible (or even violent) exhalation; figuratively life, anger, unsubstantiality; by extension a region of the sky; by resemblance spirit, but only of a rational being (including its expression and functions): - air, anger, blast, breath, X cool, courage, mind, X quarter, X side, spirit ([-ual]), tempest, X vain, ([whirl-]) wind (-y).

H7306
A primitive root; properly to blow, that is, breathe; only (literally) to smell or (by implication perceive (figuratively to anticipate, enjoy): - accept, smell, X touch, make of quick understanding.

To anticipate – expect, foresee, await, wait for, look forward to, predict, be hopeful of, think likely, get ahead, do in advance, beat somebody to it, forestall, lag behind, fall back, fall behind, trail behind, drop back, drop behind, hang back, dawdle, loiter, linger, crawl, straggle, bring up the rear, drag your feet, go slowly, dally, lead, guide, show the way, direct, escort, pilot, go in front, go ahead, front, head, conduct, follow, be in charge of, run, control, command, direct, manage, head, trail, be in the lead, be the forerunner, be winning, be in front, have an advantage, start, leadership, head start, vanguard, advance, advantage, central, prime, main, chief, principal, indication, sign, signal, suggestion, hint, warning, clue, inkling, evidence, suspicion, indication, trace, intimation, allusion, quotation, citation, mention, reference, insinuation, implication, suggestion, hint, pointer, information, clue, hint, pointer,

H2416
From H2421; alive; hence raw (flesh); fresh (plant, water, year), strong; also (as noun, especially in the feminine singular and masculine plural) life (or living thing), whether literally or figuratively: - + age, alive, eagerness, (wild) beast, company, congregation, life (-time), live (-ly), living (creature, thing), maintenance, + merry, multitude, + (be) old, quick, raw, running, springing, troop.

Eagerness – Enthusiasm, Excitement, Zeal, Impatience, Fervor, Keenness, Apathy, indifference, lack of concern, lack of interest, lethargy, laziness, boredom, ennui, droopiness, interest, stupor, state of unconsciousness, trance, coma, daze, dream, vision, daydream, reverie, delusion, trance, nightmare, hallucination, fantasy, castle in the sky, pipe dream, aspiration, wish, goal, hope, ambition, desire, fantasize, visualize, imagine, fancy, daydream, envisage, hallucinate, think, delight, joy, pleasure, marvel, ideal, nightmare, outlandish, horrendous, lurid, terrible, dreadful, nightmarish, frightening, terrifying, exhaustion, sluggishness, indolence,

H2421

A prim root (compare H2331, H2424); to live, whether literally or figuratively; causatively to revive: - keep (leave, make) alive, X certainly, give (promise) life, (let, suffer to) live, nourish up, preserve (alive), quicken, recover, repair, restore (to life), revive, (X God) save (alive, life, lives), X surely, be whole.

Let suffer – undergo, experience, bear, endure, go through, use, consume, utilize, make use of, use up, spend, look over, go over, study, inspect, put up with, tolerate, bear, stand, shoulder, submit to, swallow, stomach, be ill with, have a medical condition, be diagnosed with,

Nourish up – feed, nurture, encourage, promote, cultivate, reassure, support, foster, promote, further, advance, cultivate, forward, encourage, discourage, nurture, bring up, care for, look after, watch over, take care of, see to, care for, nurse, support, handle, do, undertake, deal with, cope with, manage, handle, take in hand, contend with, put up with, swallow, stomach, submit to, bow to, give in to, yield to, surrender to, acquiesce, defer to, stand up to, face brave, take on, meet head-on, challenge, confront, defy, resist, avoid, get around , get out of , sidestep , take avoiding action , circumvent , shun , pass up , steer clear of, avert, preclude, exclude, rule out, prohibit, bar, permit, authorize, allow, consent, let, sanction, give your blessing to, forbid, license, excess, immoderation, lawlessness, anarchy, chaos, disorder, mayhem, lack of control, lack of responsibility, immoderation, excess, abandon, recklessness, lack of inhibition, lack of restraint, cancel, give up, call off, end, desert, leave, walk out on, forsake, leave behind, dump, ditch, discard, dispose of, throw out, throw away, free-for-all, riot, scuffle, commotion, set-to, brouhaha, brawl, lack of responsibility, lack of control, abandon, carte blanche, dispensation, privilege, permission, authority, right, liberty, freedom, certificate, permit, warrant, authorization, pass, card, ticket, document, certification, certificate, authorization, card, badge, prevent, forestall, encourage, shoulder see to,

H2331
A primitive root; (compare H2324, H2421); properly to live; by implication (intensively) to declare or show: - show.

To declare – pronounce, proclaim, announce, speak out, assert, affirm, state, say publicly, make known, broadcast, transmit, air, put out, put on air, relay, air show, shout, transmission, diffusion, wordiness, long-windedness, verbosity, prolixity, conciseness, transmission, flow, circulation, dissemination, distribution, dispersal, dispersion, conduction, communication, spread, program, show,

H2324
(Chaldee); corresponding to H2331; to show: - shew.

To show - let somebody see, put under somebody's nose, present, display, exhibit, put on view, parade, show off, reveal, bare, performance, musical, cabaret, program, TV show, radio show, act, prove, illustrate, demonstrate, be evidence for, confirm, demonstrate, illustrate, explain, give you an idea about, extravaganza, show, musical, variety, likeness, mixture, array, diversity, assortment, selection, multiplicity, range, make, form, brand, sort, category, type, kind, strain, class, burlesque, event, display, agricultural show, county show, trade show, fair, exhibition,

H2424
From H2421; life: - X living.


Upp 18:3 Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust."

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.

Upp 18:5 Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.


Upp 18:6 Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt.

Upp 18:7 Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg',

Upp 18:8 därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.

Upp 18:9 Och jordens konungar, som hava bedrivit otukt och levat i vällust med henne, skola gråta och jämra sig över henne, när de se röken av hennes brand.

Upp 18:10 De skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina, och skola säga: 'Ve, ve dig, Babylon, du stora stad, du starka stad! Plötsligt har nu din dom kommit.'

Upp 18:11 Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen mer köper de varor som de frakta:

Upp 18:12 guld och silver, ädla stenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags välluktande trä, alla slags arbeten av elfenben och dyrbaraste trä, av koppar och järn och marmor,

Upp 18:13 därtill kanel och kostbar salva, rökverk, smörjelse och välluktande harts, vin och olja, fint mjöl och vete, fäkreatur och får, hästar och vagnar, livegna och trälar.

Upp 18:14 De frukter som din själ hade begär till hava försvunnit ifrån dig; allt vad kräsligt och präktigt du hade har gått förlorat för dig och skall aldrig mer bliva funnet.

Upp 18:15 De som handlade med sådant, de som skaffade sig rikedom genom henne, de skola stå långt ifrån, av förfäran över hennes pina; de skola gråta och sörja

Upp 18:16 och skola säga: 'Ve, ve dig, du stora stad, du som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan, du som glänste av guld och ädla stenar och pärlor!

Upp 18:17 I ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förödd.' Och alla skeppare och alla kustfarare och sjömän och alla andra som hava sitt arbete på havet stå långt ifrån;

Upp 18:18 och när de ser röken av hennes brand, ropa de och säga: 'Var fanns den stora stadens like?'

Upp 18:19 Och de strö stoft på sina huvuden och ropa under gråt och sorg och säga: 'Ve, ve dig, du stora stad, genom vars skatter alla de därinne, som hade skepp på havet, blevo rika! I ett ögonblick har den nu blivit förödd.

Upp 18:20 Gläd dig över vad som har vederfarits henne, du himmel och I helige och I apostlar och profeter, då nu Gud har hållit dom över henne och utkrävt vedergällning för eder!"

Upp 18:21 Och en väldig ängel tog upp en sten, lik en stor kvarnsten, och kastade den i havet och sade: "Så skall Babylon, den stora staden, med fart störtas ned och aldrig mer bliva funnen.

Upp 18:22 Av harpospelare och sångare, av flöjtblåsare och basunblåsare skall aldrig mer något ljud bliva hört i dig; aldrig mer skall någon konstförfaren man av något slags yrke finnas i dig; bullret av en kvarn skall aldrig mer höras i dig;

Upp 18:23 en lampas sken skall aldrig mer lysa i dig; rop för brudgum och brud skall aldrig mer höras i dig - du vars köpmän voro stormän på jorden, du genom vars trolldom alla folk blevo förvillade,

Upp 18:24 och i vilken man såg profeters och heliga mäns blod, ja, alla de människors blod, som hade blivit slaktade på jorden."

Upp 17:5 Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: "Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden."

Upp 17:5 And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.

Forehead - temple

G3466 mystery

Secrecy, anonymity, obscurity, ambiguity, inscrutability, vagueness, unidentified, unknown, anonymous, crime novel, crime story, adventure movie, suspenseful story, exciting, thrilling, gripping, enthralling, beguiling, action-packed, riveting, absorbing, engrossing, enchanting, alluring, gripping, fascinating, enthrall, dynamic, vigorous, fast-moving, energetic, dull, deadly, mind-numbing, lifeless, dark, dim, muted, faded, lackluster, insipid, stupid, dense, dim-witted, obtuse, dim, slow on the uptake, deaden, dampen, stultify, cloud, muffle, cloudy, overcast, gray, gloomy, murder mystery,

mustērion

Mustering – rally, gathering, assembly, meeting, congregation, recuperate, join forces, collect, assemble, unite, come together, bring together, gathering, meeting, assembly, convention, reunion, contract, settlement, resolution, agreement, pact.

From a derivative of μύω muō (to shut the mouth); a secret or “mystery” (through the idea of silence imposed by initiation into religious rites): - mystery.

Initiation – introduction, start, beginning, opening, commencement, instigation, establishment, launch, get underway, embark on, initiate, begin, start, start on, open, introduce, present, inaugurate, unveil, unleash, reveal, start marketing, promotion, presentation, fire release, let loose, let fly, send-off, send away, banish, expel, show somebody the door, discharge, evacuate, expel, send, admission, induction, admittance.

G4204 mother of harlots
pornē
Feminine of G4205; a strumpet; figuratively an idolater: - harlot, whore.

G4205
pornos
From πέρνημι pernēmi (to sell; akin to the base of G4097); a (male) prostitute (as venal), that is, (by analogy) a debauchee (libertine): - fornicator, whoremonger.

G4097
pipraskō praō
The first is a reduplicated and prolonged form of the second (which occurs only as an alternate in certain tenses); contracted from περάω peraō (to traverse; from the base of G4008); to traffic (by travelling), that is, dispose of as merchandise or into slavery (literally or figuratively): - sell.

G4008
peran
Apparently the accusative case of an obsolete derivation of πείρω peirō (to “peirce”); through (as adverb or preposition), that is, across: - beyond, farther (other) side, over.


Upp 17:6 Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne.

Upp 17:7 Och ängeln sade till mig: "Varför förundrar du dig? Jag skall säga dig hemligheten om kvinnan, och om vilddjuret som bär henne, och som har de sju huvudena och de tio hornen.

Upp 17:8 Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga upp ur avgrunden, och det går sedan i fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens begynnelse äro skrivna i livets bok, skola förundra sig, när de få se vilddjuret som har varit, och icke mer är, men dock skall komma. -

Roman Catholic Benny Hinn Visits the pope's funeral

http://www.youtube.com/watch?v=Q8sp9afoO1o&feature=player_embedded

Benny Hins Strange Bed Fellows

http://www.youtube.com/watch?v=Gl1K7gbrKYQ&feature=related

Stanley Sjöberg och Vatikanen

Här Stanley Sjöbergs egen artikel om sitt besök i Vatikanen!

Ett besök i Vatikanen jag sent ska glömma

Angeläget Publicerad: 2005-04-14 Hemmets Vän

En hel värld har följt det som hänt i samband med att påven Johannes Paulus II avslutade sitt livsverk och begravdes under högtidliga former i Sankt Peterskyrkan i Rom. Vi har alla våra minnesbilder och relationen till den katolska kyrkan är inte enkel.

När Johannes Paulus II var präst i Krakow under 1970-talet vet jag att han var en vän till baptisterna och pingstvännerna och vågade visa omsorg, medan andra såg frikyrkorörelserna som ett hot. En av hans medarbetare besökte bland annat Citykyrkan i Stockholm där han upplevde den helige Ande på ett märkbart sätt. Den mannen predikade omvändelse och förde fram för allt ett stort antal studenter till livsförvandling och ett dop i den helige Ande.

En välsignad bordsbön

Några år efter att Johannes Paulus II hade installerats som påve i Rom hade jag tillfälle att besöka Vatikanen. Jag träffade aldrig påven personligen, även om min fru Kerstin och jag var med på en audience tillsammans med ett stort antal andra besökare.

Men en av hans medarbetare i kurian tog hand om oss och vi inbjöds till en samtalslunch som jag sent ska glömma.

När vi skulle nedkalla Guds välsignelse över måltiden fick vi vara med om en sådan tydlig Guds Andes närvaro att det blev bön, tillbedjan och lovsång ganska länge. Maten kallnade men atmosfären berörde oss i djupet.

Egen notering:
Audience, Konsultation – rådslag, överläggningar, rådplägningar, rådslut, beslut, avsikter, konselj, symposium, "sky watchers discovered a new star" –praise somebody or something to the skies.


Kurian - Kurian (also spelt Kurien) is a male given name common amongst Christians in Kerala, India. It is a derivative of 'Kuriakose', which is derived from the Greek personal name Kyriakos meaning ‘of the Lord’ (equivalent to the western given name Dominic). In Medieval times, it is believed to be a name given to a male child born on a Sunday.

http://en.wikipedia.org/wiki/Beatification

Slut egen notering.

Samma kväll blev vi inbjudna till en aftongudstjänst intill Vatikanen.
Framme vid altaret var det förbön och man förklarade för mig att många upplevde ett "andligt helande".


Människor som hade varit under inflytande av demoniska makter, blev fria. Alkoholskadade blev friska. Sökare fann en levande gemenskap med Kristus. När mässan skulle firas, det vi kallar nattvarden, kom prästen ner till mig och omfamnade mig, kysste mig på kinden och sa medan tårarna flödade; "You understand". Han menade att jag förstod att vi som inte tillhör den katolska kyrkans gemenskap, vi får inte ta emot nattvarden tillsammans med dem.

You understand – appreciate, know, comprehend, realize, be aware of, recognize, value, identify with, empathize, comprehend, be familiar with, be au fait with, grasp, take in, figure out, work out, twig, get it, get the picture, catch on, become fashionable, take off, be feasible, work, composition, design, creation, opus, masterpiece, piece, product, production, handiwork, operate, control, drive, run, follow, get the message, get the drift, take the hint, grasp it, follow, see, be with you, cotton on, absorb!

Ungefär vid den tiden var jag på besök i ett ökenområde i Pakistan som kallas Sind och där vi samlades i staden Hyderabad. Jag var inbjuden tillsammans med den anglikanske prästen Michael Harper och vi skulle undervisa hundratals nyomvända kristna om hur man tar emot den helige Ande. En väckelse hade gått fram bland speciellt hinduer som tagit emot Jesus till frälsning.

Sent en kväll kom en katolsk präst fram till mig efter att gudstjänsten var slut. Han ville att vi skulle be tillsammans. Vi gick in i en liten katolsk kyrkolokal med jordgolv och ett enkelt altare med sitt krucifix. Prästen var ung, han var barfota, med långt hår och skägg, mager och innerligt intensiv. Han arbetade ibland de allra fattigaste och längtade efter en andlig utrustning för sitt missionsarbete.

Vi böjde våra knän framme vid altaret och efter en stund av stillhet kom den helige Andes närvaro med en obeskrivlig atmosfär av renhet, helighet och kärlek. Vi överraskades av att börja sjunga en lovsång där vi hade en gemensam melodi och ett gemensamt språk.

Ut ur altaret trädde en gestalt fram till oss och sträckte sina händer över oss för att ge oss sin välsignelse. Vi såg honom båda två och visste vem det var. (???)
Jesus var mitt ibland genom den helige Andes förmedlande närvaro.

Det finns en del kristna vänner som den senaste tiden blivit upprörda över att vi som tillhör väckelserörelserna, samtidigt kan ha gemenskap med katolska kristna. Jag har den senaste tiden fått brev och e-mail med utrop att jag måste vakna. En orsak är att jag nyligen besökte den katolska kyrkan vid Kungsträdgården i Stockholm och talade om innebörden av Herrens Heliga Måltid.

Även jag har upplevelser av katoliker som varit skrämmande. Under 1950-talet var konflikten så dramatisk att våra vänner i olika länder blev förföljda. Jag är också starkt medveten om teologiska skillnader och jag är inte överens med katolsk teologi och absolut inte med den ämbetssyn som format påvens makt.

Bevara vår identitet

När en ny påve väljs och den katolska kyrkans inflytande får allt större betydelse i världen, då är det viktigt att ha ögonen öppna och inte låta sig manipuleras. Jag är övertygad om att det som finns av andligt liv inom de historiska kyrkorna har givits som en andlig förnyelse tack vare väckelserörelserna under 1900-talet. Därför har vi en större uppgift än någonsin och ett ansvar att bevara vår identitet som troendeförsamlingar med Bibeln i centrum för vårt tänkande och allt vi gör.

Jag tvekar inte att berätta om ett sammanträffande jag hade med professor Harald Risenfeldt. Det var han som gav oss den översättningen av Nya testamentet 1981. I samband med den tiden lämnade han Svenska Kyrkan och den lutherska gemenskapen i Europa därför att han upplevde hur teologer och kyrkoledare allt mer övergav tron på Jesus som Gudomlig. Han berättade med djup gripenhet hur han också inom den katolska kyrkan hade mött kardinaler och högt uppsatta teologer som inte längre stod fast i sin tro på inkarnationen och Jesu Kristi Gudom. Jag minns att Harald Risenfeldt lyfte sitt finger och varnade för den kommande utvecklingen.

Låt oss be att nästa påve är en troende man. (???)

Stanley Sjöberg

Så långt Stanley S. Här visar han sin dubbelhet, tvådelning, motsatsförhållande, och tvetydighet dubbeltydighet, lösaktighet!

Tyvärr har den karismatiska rörelsen influerat många församlingar och förvandlat dem till lösaktiga tempel, eller otukt, prostitution med världen, där man bedriver orgier i ceremoniella riter, och är berövade den första tron, övergivna boningar, ockuperade av mystik, och hemliga riter, demoners läror!


2Th 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

2Th 2:8 Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse –

2Th 2:9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under
2Th 2:10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

2Th 2:11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,
2Th 2:12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.


2Th 2:11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
2Th 2:12 That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.


Unrighteousness –wicked, immoral, iniquitous, sinful, impious, heinous, nefarious, fiendish, bad, wrong, depraved, terrible, awful, dreadful, atrocious, severe, appalling, sinful or evil

G235 but
alla
Neuter plural of G243; properly other things, that is, (adverbially) contrariwise (in many relations): - and, but (even), howbeit, indeed, nay, nevertheless, no, notwithstanding, save, therefore, yea, yet.

G243
allos
A primary word; “else”, that is, different (in many applications): - more, one (another), (an-, some an-) other (-s, -wise).
G2106
eudokeō
From G2095 and G1380; to think well of, that is, approve (an act); specifically to approbate (a person or thing): - think good, (be well) please (-d), be the good (have, take) pleasure, be willing.

G2095
eu
Neuter of a primary word εὖς eus (good); (adverbially) well: - good, well (done).

G1380
dokeō
o
A prolonged form of a primary verb δόκω dokō (used only as an alternate in certain tenses; compare the base of G1166); of the same meaning; to think; by implication to seem (truthfully or uncertainly): - be accounted, (of own) please (-ure), be of reputation, seem (good), suppose, think, trow.

G1166
deiknuō
A prolonged form of an obsolete primary of the same meaning; to show (literally or figuratively): - shew.

G1722 in
en
A primary preposition denoting (fixed) position (in place, time or state), and (by implication) instrumentality (medially or constructively), that is, a relation of rest (intermediate between G1519 and G1537); “in”, at, (up-) on, by, etc.: - about, after, against, + almost, X altogether, among, X as, at, before, between, (here-) by (+ all means), for (. . . sake of), + give self wholly to, (here-) in (-to, -wardly), X mightily, (because) of, (up-) on, [open-] ly, X outwardly, one, X quickly, X shortly, [speedi-] ly, X that, X there (-in, -on), through (-out), (un-) to(-ward), under, when, where (-with), while, with (-in). Often used in compounds, with substantially the same import; rarely with verbs of motion, and then not to indicate direction, except (elliptically) by a separate (and different) prep.

G1519
eis
A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered), of place, time, or (figuratively) purpose (result, etc.); also in adverbial phrases.: - [abundant-] ly, against, among, as, at, [back-] ward, before, by, concerning, + continual, + far more exceeding, for [intent, purpose], fore, + forth, in (among, at unto, -so much that, -to), to the intent that, + of one mind, + never, of, (up-) on, + perish, + set at one again, (so) that, therefore (-unto), throughout, till, to (be, the end, -ward), (here-) until (-to), . . . ward, [where-] fore, with. Often used in composition with the same general import, but only with verbs (etc.) expressing motion (literally or figuratively.

G1537
ek ex
A primary preposition denoting origin (the point whence motion or action proceeds), from, out (of place, time or cause; literally or figuratively; direct or remote): - after, among, X are, at betwixt (-yond), by (the means of), exceedingly, (+ abundantly above), for (-th), from (among, forth, up), + grudgingly, + heartily, X heavenly, X hereby, + very highly, in, . . . ly, (because, by reason) of, off (from), on, out among (from, of), over, since, X thenceforth, through, X unto, X vehemently, with (-out). Often used in composition, with the same general import; often of completion.

G93 unrighteousness
adikia
From G94; (legal) injustice (properly the quality, by implication the act); moral wrongfulness (of charater, life or act): - iniquity, unjust, unrighteousness, wrong.

G94
adikos
From G1 (as a negative particle) and G1349; unjust; by extension wicked; by implication treacherous; specifically heathen: - unjust, unrighteous.

G1
A
al'-fah
Of Hebrew origin; the first letter of the alphabet: figuratively only (from its use as a numeral) the first. Often used (usually “an”, before a vowel) also in composition (as a contraction from G427) in the sense of privation; so in many words beginning with this letter; occasionally in the sense of union (as a contraction of G260): - Alpha.

G427
aneu
A primary particle; without: - without. Compare G1.

G260
hama
A primary particle; properly at the “same” time, but freely used as a preposition or adverb denoting close association: - also, and, together, with (-al).

G1349
dikē
Probably from G1166; right (as self evident), that is, justice (the principle, a decision, or its execution): - judgment, punish, vengeance.
As self evident – mysterious, secretive, guarded, cautious, reserved, reticent, quiet, uncommunicative, taciturn, silent, enigmatic, shadowy, furtive, cagey, strange, unexplained, inexplicable, unsolved, odd, puzzling, mystifying, baffling, peculiar, weird, hidden, secreted, veiled, buried, unknown, concealed, out of sight, unseen, mysterious, clandestine, unknown, secret, covert, obscure, cryptic, mysterious, puzzling, hidden, obscure, secret, unfathomable, inscrutable, unknowable, mystifying, obvious, clear, plain, patently obvious,

Or its execution – implementation, carrying out, completing, finishing, effecting, capital punishment, the death sentence, putting to death, killing, murder, assassination, butchery, slaughter, carnage, homicide, kill,

G1166
deiknuō
A prolonged form of an obsolete primary of the same meaning; to show (literally or figuratively): - shew.
To show – turnover, indication, direction, indicates position, purpose, recipient, attachment, range, result of change, preposition indicates what somebody or something is changing into or becoming, indicates simultaneity, preposition indicates that two things are happening at the same time, especially that a particular sound or music accompanies another action, shut, into wind, adverb nautical into the direction from which the wind is blowing,

G1753 strong
energeia

From G1756; efficiency (“energy”): - operation, strong, (effectual) working.

Operation - surgical procedure, surgical treatment, surgery, process, action, act, procedure, maneuver, function, setup, outfit, undertaking, venture, business, company,

Working –effective, in force, operational, valid, working, applicable, effective, in effect, in operation, in use, at full strength, in floods, in throngs, in crowds, in strength, in their thousands, in large numbers, in their thousands,

G1756
energēs
From G1722 and G2041; active, operative: - effectual, powerful.

G1722
en
A primary preposition denoting (fixed) position (in place, time or state), and (by implication) instrumentality (medially or constructively), that is, a relation of rest (intermediate between G1519 and G1537); “in”, at, (up-) on, by, etc.: - about, after, against, + almost, X altogether, among, X as, at, before, between, (here-) by (+ all means), for (. . . sake of), + give self wholly to, (here-) in (-to, -wardly), X mightily, (because) of, (up-) on, [open-] ly, X outwardly, one, X quickly, X shortly, [speedi-] ly, X that, X there (-in, -on), through (-out), (un-) to(-ward), under, when, where (-with), while, with (-in). Often used in compounds, with substantially the same import; rarely with verbs of motion, and then not to indicate direction, except (elliptically) by a separate (and different) prep.

G2041
ergon
From ἔργω ergō (a primary but obsolete word; to work); toil (as an effort or occupation); by implication an act: - deed, doing, labour, work.

G1519
eis
A primary preposition; to or into (indicating the point reached or entered), of place, time, or (figuratively) purpose (result, etc.); also in adverbial phrases.: - [abundant-] ly, against, among, as, at, [back-] ward, before, by, concerning, + continual, + far more exceeding, for [intent, purpose], fore, + forth, in (among, at unto, -so much that, -to), to the intent that, + of one mind, + never, of, (up-) on, + perish, + set at one again, (so) that, therefore (-unto), throughout, till, to (be, the end, -ward), (here-) until (-to), . . . ward, [where-] fore, with. Often used in composition with the same general import, but only with verbs (etc.) expressing motion (literally or figuratively.

G1537
ek ex
A primary preposition denoting origin (the point whence motion or action proceeds), from, out (of place, time or cause; literally or figuratively; direct or remote): - after, among, X are, at betwixt (-yond), by (the means of), exceedingly, (+ abundantly above), for (-th), from (among, forth, up), + grudgingly, + heartily, X heavenly, X hereby, + very highly, in, . . . ly, (because, by reason) of, off (from), on, out among (from, of), over, since, X thenceforth, through, X unto, X vehemently, with (-out). Often used in composition, with the same general import; often of completion.

G4106 delusions

Delusion – illusion, hallucination, vision, mirage, figment of the imagination, fantasy, apparition, image, mistake, aberration, misconception, false impression, misunderstanding, misapprehension, fallacy, myth, superstition,
planē
Feminine of G4108 (as abstraction); objectively fraudulence; subjectively a straying from orthodoxy or piety: - deceit, to deceive, delusion, error.
G4108
planos
Of uncertain affinity; roving (as a tramp), that is, (by implication) an impostor or misleader: - deceiver, seducing.

Inlagt av Leif Berg©™

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Luther on ecumenism and papacy

History of the Papacy by J.A. Wylie: "...the Church (so-called) of Rome has no right to rank amongst Christian Churches. She is not a Church, neither is her religion the Christian religion. We are accustomed to speak of Popery as a corrupt form of Christianity. We concede too much. The Church of Rome bears the same relation to the Church of Christ which the hierarchy of Baal bore to the institute of Moses; and Popery stands related to Christianity only in the same way in which Paganism stood related to primeval Revelation. Popery is not a corruption simply, but a transformation. It may be difficult to fix the time when it passed from the one into the other; but the change is incontestible. Popery is the gospel transubstantiated into the flesh and blood of Paganism, under a few of the accidents of Christianity."

Martin Luther

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

Just as in the days of the Apostles, so at this day we are forced to hear from certain denominations that we (by our obstinacy to adhere to the truth) do offend against love and unity in the churches, because we reject their doctrine. It would be better (they say) that we should let it pass, especially since the doctrine in dispute is what they call non-essential, and, therefore (they say) to stir up so great a discord and contention in the church over one or two doctrines (and those not the most important ones) is unfruitful and unnecessary.

To this I reply: Cursed be that love and unity which cannot be preserved except at the peril of the word of God.

The negotiation about doctrinal agreement displeases me altogether, for this is utterly impossible unless the pope has his papacy abolished. Therefore avoid and flee those who seek the middle of the road. Think of me after I am dead and such middle-of-the-road men arise, for nothing good will come of it. There can be no compromise. (What Luther Says, II: 1019)

Ah, my dear brother in Christ, bear with me if here or elsewhere I use such coarse language when speaking of the wretched, confronted, atrocious monster at Rome! He who knows my thoughts must say that I am much, much, much too lenient and have neither words nor thought adequately to describe the shameful, abominable blasphemy to which he subjects the Word and name of Christ, our dear Lord and Savior. There are some Christians, wicked Christians indeed, who now would gloss things over to make the pope appear against in a good light and who, after he does so and has been dragged out of the mud, would like to reinstate him on the altar. But they are wicked people, whoever they may be, who defend the pope and want me to be quiet about the means whereby he has done harm. Truly, I cannot do this. All true, pious Christians, who love Christ and His Word, should, as said, be sincerely hostile to the pope. They should persecute him and injure him…. All should do this in their several calling, to the best of their ability, with all faithfulness and diligence. (What Luther Says, II: 1072)

What kind of a church is the pope’s church? It is an uncertain, vacillating and tottering church. Indeed, it is a deceitful, lying church, doubting and unbelieving, without God’s Word. For the pope with his wrong keys teaches his church to doubt and to be uncertain. If it is a vacillating church, then it is not the church of faith, for the latter is founded upon a rock, and the gates of hell cannot prevail against it (Matt.16:18). If it is not the church of faith, then it is not the Christian church, but it must be an unchristian, anti-Christian, and faithless church which destroys and ruins the real, holy, Christian church. (Luther’s Works, vol. 40, Church and Ministry II, The Keys, p.348)

All this is to be noted carefully, so that we can treat with contempt the filthy, foolish twaddle that the popes present in their decrees about their Roman church, that is, about their devil’s synagogue (Rev.2:9), which separates itself from common Christendom and the spiritual edifice built up on this stone, and instead invents for itself a fleshly worldly, worthless, lying, blasphemous, idolatrous authority over all of Christendom. One of these two things must be true: if the Roman church is not built on this rock along with the other churches, then it is the devil’s church; but if it is built, along with all the other churches, on this rock, then it cannot be lord or head over the other churches. For Christ the cornerstone knows nothing of two unequal churches, but only of one church alone, just as the Children’s Faith, that is, the faith of all of Christendom, says, ”I believe in one holy, Christian church,” and does not say, ”I believe in one holy Roman church.” The Roman church is and should be one portion or member of the holy Christian church, not the head, which befits solely Christ the cornerstone. If not, it is not a Christian but an UN-Christian and anti-Christian church, that is, a papal school of scoundrels. (Luther’s Works, Volume 41, Church and Ministry III, Against The Roman Papacy, An Institution Of The Devil, p.311)I believe the pope is the masked and incarnate devil because he is the Antichrist. As Christ is God incarnate, so the Antichrist is the devil incarnate. The words are really spoken of the pope when its said that hes a mixed god, an earthly god, that is , a god of the earth. Here god is understood as god of this world. Why does he call himself an earthly god, as if the one, almighty God werent also on the earth? The kingdom of the pope really signifies the terrible wrath of God, namely, the abomination of desolation standing in the holy place. (Luthers Works, vol.54, Table Talks, No.4487, p.346)


C. H. Spurgeon on Popery


"It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the Popery in the Church of Rome there is nothing in the world that can be called by that name. It wounds Christ, robs Christ of His glory, puts sacramental efficacy in the place of His atonement, and lifts a piece of bread in the place of the Saviour....If we pray against it, because it is against Him, we shall love the persons though we hate their errors; we shall love their souls, though we loathe and detest their dogmas...."

-- C. H. Spurgeon


Google Translate

Search The Bible.

Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

Pray for Uganda Africa

Pray for Uganda, Africa

Frälsningens väg!

Heb 11:25 Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;
Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:3 Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.
Heb 12:15 Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
Heb 12:16 sen till, att ingen är en otuktig människa eller ohelig såsom Esau, han som för en enda maträtt sålde sin förstfödslorätt.
Heb 12:17 I veten ju att han ock sedermera blev avvisad, när han på grund av arvsrätt ville få välsignelsen; han kunde nämligen icke vinna någon ändring, fastän han med tårar sökte därefter.
Heb 10:36 I behöven nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är.
Heb 10:37 Ty "ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;
Heb 10:38 och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom".
Heb 10:39 Dock, vi höra icke till dem som draga sig undan, sig själva till fördärv; vi höra till dem som tro och så vinna sina själar.

Ord 25:26 Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.

Upp 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

Se Ljum, sammanblandad, mixad, förväxlad, utbytt, utväxlad, ersatt, avlöst, efterträdd, liknöjd, likgiltig!

2Ti 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.
2Ti 4:8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på "den dagen", och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Jesus HATES the deeds of the Nicolaitiane, which I also hate.

Rev. 2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitianes, which I also hate. Nicolaitianes -To conquer the people or laity, these "deeds" had become in Pergamos a "doctrine" (Rev. 2:15)

Counter

Website counter